Zrušeno, 5.5 letý studdijní obor již neexistuje : Státní závěrečné zkoušky - tématické okruhy

Z GeoWikiCZ
Verze z 21. 11. 2006, 15:16, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (tématické okruhy pro SZZ)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Povinné předměty

Vybrané kapitoly z geodézie a vyšší geodézie

Vybranné kapitoly z mapování, katastru a kartogafie

Volitelné předměty

Pozemkové úpravy

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Fyzikální a kosmická geodézie

Fotogrammetrie a DPZ

Geografické informační systémy

Inženýrská geodézie a geodézie v podzemních prostorách

Ekonomika v zeměměřictví a katastru

 • Organizační struktura rezortu ČÚZK a hlavní činnosti zeměměřických a katastrálních orgánů dle Z 359/92 v platném znění.
 • Právní předpisy pro zeměměřictví. Vyžaduje se přiměřená znalost hlavních ustanovení - Z 200/94, V 31/95, NV 430/O6 /všechny předpisy v platném znění/.
 • Mikro- a makroekonomika. Tržní a smíšené hospodářství. Tržní subjekty. Zákon nabídky a poptávky. Makroekonomické veličiny.
 • Členění nákladů. Výnosová a nákladová funkce. Zjišťování zisku.
 • Daňový systém ČR. Daň z příjmu FO. Odpisy.
 • Druhy cen v tržní ekonomice. Sjednávání ceny. Označování zboží cenami. Specifikace výkonů. Metody tvorby ceny zeměměřických výkonů.
 • Příprava zakázky. Prováděcí projekt a jeho obsah. Metrologické zajištění zakázky. Obsah smlouvy o dílo. Obsah kupní smlouvy.
 • Podnik a jeho formy. Živnostenské podnikání v zeměměřictví. Etika podnikání.
 • Podstata a definice marketingu. Nástroje marketingu. Podpora prodeje zeměměřických služeb.
 • Definice managementu. Management - věda nebo umění?Managerské funkce. Pragmatické přístupy managementu. Požadavky na vlastnosti managera v zeměměřictví.
 • Personální činnost zeměměřického podniku. Získávání zaměstnanců, uzavření a skončení pracovního poměru.
 • Jakost, znaky jakosti. Spolehlivost. Normalizace. Technické normy. Současný stav normalizace v zeměměřictví. Certifikace podle norem ISO řady 9000.