Uživatel:Vyskocil

Z GeoWikiCZ
Verze z 28. 5. 2007, 09:57, kterou vytvořil Vyskocil (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nový předmět Navigace a určování polohy pro negeodety

- určen především pro studenty stavebního inženýrství se zájmem o Globální Navigační Satelitní Systémy a navigaci vůbec - 14 seminářů formou teoretických a praktických cvičení, exkurze

nástin seminářů: 1. Určování polohy a navigace – rozdělení 2. Geodetické základy na území ČR – vznik, vývoj, specifika 3. Transformace mezi jednotlivými souřadnicovými systémy 4. Princip GNSS – GPS, GLONASS, Galileo 5. Praktické cvičení – měření geodetickou GPS, zpracování měření, výpočet vektoru; aplikace GPS – turistická navigace,logistika, geodézie 6. Praktické cvičení – obsluha turistických navigačních GPS – vyhledávání bodu, mapování trasy, orientace 7. Inerciální navigační systémy, navigace v budovách 8. Klasická navigace – navigační prvky (ortodroma, loxodroma, azimut) – metody (astronomická, kompas, gyroteodolit) 9. Orientace na hvězdné obloze 10. Praktické cvičení – určování polohy (zeměpisné šířky) pomocí sextantu 11. Praktické cvičení – určování polohy (zeměpisné šířky i délky) pomocí měření na Slunce – ukázka, měření, výpočet 12. Geodetická práce pro tvorbu GIS – seminář a praktické cvičení sběr dat pro GIS, zaznamenávání trajektorie pohybu – mapování uliční sítě


Jakékoliv dotazy vám rádi sdělíme, informujte se na adrese zdenek.vyskocil@fsv.cvut.cz a zapište si předmět K152 NANG (0+2