Topografická a tematická kartografie - 5. úloha

Z GeoWikiCZ
Verze z 20. 3. 2008, 14:07, kterou vytvořil Cajthaml (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

12.1.2007

Zadání - Projekt mapy

Vypracujte projekt (redakční pokyny) pro zpracování zadané mapy. Mapová skládanka bude mít 4 príčné a jeden podélný sklad. Konkrétní zadání obdrží každý na cvičení.

Pokyny pro zpracování technické zprávy

Technická zpráva bude obsahovat:

 • a) Redakční pokyny podle následujících bodů
  • přesný název mapy
  • účel mapy
  • rozsah zobrazeného území (vyznačit graficky v rozích mapového listu)
  • měřítko mapy, formát papíru
  • zásady pro matematickou konstrukci (rozměr mapy – vnější a vnitřní rám, rozměry a označení orientačních sítí, apod.)
  • podrobné pokyny pro vypracování obsahu (přední i zadní strany mapy)
  • podrobné pokyny pro grafické provedení (včetně návrhu značkového klíče, nejméně 3 značky navrhnout odlišně od podkladové mapy)
  • podrobné pokyny pro využití podkladových materiálů (přesný údaje o podkladové mapě, co z podkladu bude využito, co a jak bude třeba doplnit)
  • spolupráci s dalšími orgány (v oblastech jako např. odborný obsah, doprovodné texty, grafika)
  • technologický postup kartografického zpracování (v případě digitálního zpracování uvést zvolený grafický program)
  • pokyny pro dokumentaci
 • b) Maketu mapy – s naznačením grafického řešení přední i zadní strany mapy, grafické a číselné měřítko, rozmístění vysvětlivek, textů, obálka, tiráž apod. (na maketu uveďte své jméno).


Doporučené zdroje a podklady

 1. skripta: VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie 10. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.
 2. prezentace ze cvičení: Projekt mapy