Topografická a tematická kartografie - 4. úloha

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

22.12.2006

Zadání - Webové mapové služby

S využitím nástrojů softwaru ArcGIS a webových mapových služeb volně dostupných na internetu proveďte následující úkoly:

 • Zjistěte jaké geologické podloží má město podle vašeho zadání.
 • Zjistěte s kolika ORP (obec s rozšířenou působností) sousedí vaše ORP.
 • Vytvořte a vytiskněte mapu 1:2000 (z mapy SMO-5 a barevného ortofota) okolí Katastrálního pracoviště v městě podle vašeho zadání. (export do JPEG a pak tisk doma)
 • Určete s kterými KÚ (katastrální území) sousedí KÚ podle názvu vašeho města.
 • Vytvořte a vytiskněte mapovou kompozici geologické mapy okresu. (export do rastru nebo tisk do PDF a pak tisk doma)
 • Vyzkoušejte si práci s WMS prohlížečem firmy Help Service Remote Sensing, aplikaci najdete v menu Mapové projekty -- WMS prohlížeč

Pokyny pro zpracování

 • souřadnicový systém v ArcGIS nastavte na - SJTSK Krovak EastNorth
 • konkrétní zadání ZDE

Technická zpráva bude obsahovat:

 • popis, co jsou webové mapové služby
 • popis práce s WMS službami v ArcGIS a WMS prohlížeci HSRS
 • výsledky úkolů včetně 2 vytištěných map (geologie okresu, okolí KP)
 • závěr, zhodnocení, názory

Doporučené zdroje a podklady

 1. Shapefile OKRESY ČR
 2. WMS ze serveru ÚHÚL - adersa služby je http://212.158.143.149/ows/wms_jtsk.php?
 3. ArcIMS Service z portálu veřejné zprávy - adrea služby je http://geoportal.cenia.cz