Topografická a tematická kartografie - 4. úloha: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 18 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
[[Topografická a tematická kartografie | Hlavní stránka předmětu]]
+
[[153TTKA Topografická a tematická kartografie | Hlavní stránka předmětu]]
  
 
==Termín odevzdání==
 
==Termín odevzdání==
  
12.5.2006
+
4.1.2007
  
==Zadání - Projekt mapy==   
+
==Zadání - Webové mapové služby==   
  
Vypracujte projekt (redakční pokyny) pro zpracování zadané mapy. Mapová skládanka bude mít po složení rozměr  171 x 98 mm (rozměr papíru 343 x 490 mm). Konkrétní zadání obdrží každý na cvičení.
+
S využitím nástrojů softwaru ArcGIS a webových mapových služeb volně dostupných na internetu proveďte následující úkoly:
 +
* Zjistěte, jaké geologické podloží má město podle vašeho zadání.
 +
* Zjistěte, s kolika ORP (obec s rozšířenou působností) sousedí vaše ORP.
 +
* Vytvořte a vytiskněte mapovou kompozici geologické mapy okresu. (export do rastru nebo tisk do PDF a pak tisk doma)
 +
* Vyzkoušejte si práci s WMS prohlížečem firmy [http://www.bnhelp.cz Help Service Remote Sensing], aplikaci najdete v menu Mapové projekty -- WMS prohlížeč
 +
* Vytvořte a vytiskněte mapu 1:2000 (z mapy SMO-5 a černobílého ortofota) okolí Katastrálního pracoviště v městě podle vašeho zadání. (tisk do PDF a pak tisk doma)
 +
* Určete, s kterými KÚ (katastrální území) sousedí KÚ podle názvu vašeho města.
 +
* Na mapách II. vojenského mapování najděte německý název vašeho města (pouze v Čechách, ti kdo mají město na Moravě si vyberou jiné české město ze seznamu zadání).
  
==Pokyny pro zpracování technické zprávy==
+
==Pokyny pro zpracování==
 +
 
 +
* souřadnicový systém v ArcGIS nastavte na - SJTSK Krovak EastNorth
 +
* konkrétní zadání [[Topografická a tematická kartografie - zadání úlohy 4 | ZDE]]
  
 
Technická zpráva bude obsahovat:
 
Technická zpráva bude obsahovat:
* a) Redakční pokyny podle následujících bodů
 
** přesný název mapy
 
** účel mapy
 
** rozsah zobrazeného území (vyznačit graficky v rozích mapového listu)
 
** měřítko mapy, formát papíru
 
** zásady pro matematickou konstrukci (rozměr mapy – vnější a vnitřní rám, rozměry a  označení orientačních sítí, apod.)
 
** podrobné pokyny pro vypracování obsahu (přední i zadní strany mapy)
 
** podrobné pokyny pro grafické provedení (včetně návrhu značkového klíče, nejméně 3 značky navrhnout odlišně od podkladové mapy)
 
** podrobné pokyny pro využití podkladových materiálů (přesný údaje o podkladové mapě, co z podkladu bude využito, co a jak bude třeba doplnit)
 
** spolupráci s dalšími orgány (v oblastech jako např. odborný obsah, doprovodné texty, grafika)
 
** technologický postup kartografického zpracování (v případě digitálního zpracování uvést zvolený grafický program)
 
** pokyny pro dokumentaci
 
 
* b) Maketu mapy – s naznačením grafického řešení přední i zadní strany mapy, grafické a číselné měřítko, rozmístění vysvětlivek, textů, obálka, tiráž apod. (na maketu uveďte své jméno).
 
  
 +
* popis, co jsou webové mapové služby
 +
* popis práce s WMS v ArcGIS a v prohlížeči HSRS
 +
* výsledky úkolů včetně 2 vytištěných map (geologie okresu, okolí KP)
 +
* závěr, zhodnocení, názory
  
 
==Doporučené zdroje a podklady==
 
==Doporučené zdroje a podklady==
  
# skripta: VEVERKA, Bohuslav. ''Topografická a tematická kartografie 10.'' Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.
+
# Shapefile [http://klobouk.fsv.cvut.cz/~cajthaml/tt10/uloha4 OKRESY ČR]
 +
# WMS ze serveru [http://www.uhul.cz ÚHÚL] - adresa služby je http://212.158.143.149/cgi-bin/oprl?
 +
# WMS z mapserveru historických map [http://mapserver.fsv.cvut.cz http://mapserver.fsv.cvut.cz] - adresa služby je http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/wms?
 +
# ArcIMS Service z [http://geoportal.cenia.cz portálu veřejné zprávy] - adresa služby je http://geoportal.cenia.cz

Aktuální verze z 20. 3. 2008, 13:06

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

4.1.2007

Zadání - Webové mapové služby

S využitím nástrojů softwaru ArcGIS a webových mapových služeb volně dostupných na internetu proveďte následující úkoly:

 • Zjistěte, jaké geologické podloží má město podle vašeho zadání.
 • Zjistěte, s kolika ORP (obec s rozšířenou působností) sousedí vaše ORP.
 • Vytvořte a vytiskněte mapovou kompozici geologické mapy okresu. (export do rastru nebo tisk do PDF a pak tisk doma)
 • Vyzkoušejte si práci s WMS prohlížečem firmy Help Service Remote Sensing, aplikaci najdete v menu Mapové projekty -- WMS prohlížeč
 • Vytvořte a vytiskněte mapu 1:2000 (z mapy SMO-5 a černobílého ortofota) okolí Katastrálního pracoviště v městě podle vašeho zadání. (tisk do PDF a pak tisk doma)
 • Určete, s kterými KÚ (katastrální území) sousedí KÚ podle názvu vašeho města.
 • Na mapách II. vojenského mapování najděte německý název vašeho města (pouze v Čechách, ti kdo mají město na Moravě si vyberou jiné české město ze seznamu zadání).

Pokyny pro zpracování

 • souřadnicový systém v ArcGIS nastavte na - SJTSK Krovak EastNorth
 • konkrétní zadání ZDE

Technická zpráva bude obsahovat:

 • popis, co jsou webové mapové služby
 • popis práce s WMS v ArcGIS a v prohlížeči HSRS
 • výsledky úkolů včetně 2 vytištěných map (geologie okresu, okolí KP)
 • závěr, zhodnocení, názory

Doporučené zdroje a podklady

 1. Shapefile OKRESY ČR
 2. WMS ze serveru ÚHÚL - adresa služby je http://212.158.143.149/cgi-bin/oprl?
 3. WMS z mapserveru historických map http://mapserver.fsv.cvut.cz - adresa služby je http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/wms?
 4. ArcIMS Service z portálu veřejné zprávy - adresa služby je http://geoportal.cenia.cz