Topografická a tematická kartografie - 4. úloha: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 3: Řádek 3:
 
==Termín odevzdání==
 
==Termín odevzdání==
  
5.1.2007
+
4.1.2007
  
 
==Zadání - Webové mapové služby==   
 
==Zadání - Webové mapové služby==   

Verze z 27. 9. 2007, 15:40

Hlavní stránka předmětu

Termín odevzdání

4.1.2007

Zadání - Webové mapové služby

S využitím nástrojů softwaru ArcGIS a webových mapových služeb volně dostupných na internetu proveďte následující úkoly:

 • Zjistěte jaké geologické podloží má město podle vašeho zadání.
 • Zjistěte s kolika ORP (obec s rozšířenou působností) sousedí vaše ORP.
 • Vytvořte a vytiskněte mapovou kompozici geologické mapy okresu. (export do rastru nebo tisk do PDF a pak tisk doma)
 • Vyzkoušejte si práci s WMS prohlížečem firmy Help Service Remote Sensing, aplikaci najdete v menu Mapové projekty -- WMS prohlížeč
 • Vytvořte a vytiskněte mapu 1:2000 (z mapy SMO-5 a černobílého ortofota) okolí Katastrálního pracoviště v městě podle vašeho zadání. (tisk do PDF a pak tisk doma)
 • Určete s kterými KÚ (katastrální území) sousedí KÚ podle názvu vašeho města.
 • Na mapách II. vojenského mapování najděte německý název vašeho města (pouze v Čechách, ti kdo mají město na Moravě si vyberou jiné české město ze seznamu zadání).

Pokyny pro zpracování

 • souřadnicový systém v ArcGIS nastavte na - SJTSK Krovak EastNorth
 • konkrétní zadání ZDE

Technická zpráva bude obsahovat:

 • popis, co jsou webové mapové služby
 • popis práce s WMS v ArcGIS a v prohlížeči HSRS
 • výsledky úkolů včetně 2 vytištěných map (geologie okresu, okolí KP)
 • závěr, zhodnocení, názory

Doporučené zdroje a podklady

 1. Shapefile OKRESY ČR
 2. WMS ze serveru ÚHÚL - adersa služby je http://212.158.143.149/cgi-bin/oprl?
 3. WMS z mapserveru historických map http://mapserver.fsv.cvut.cz - adersa služby je http://mapserver.fsv.cvut.cz/cgi-bin/wms?
 4. ArcIMS Service z portálu veřejné zprávy - adrea služby je http://geoportal.cenia.cz