Studium geodézie a geoinformatiky

Z GeoWikiCZ
Verze z 15. 11. 2007, 22:59, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kde lze studovat stejné nebo blízké obory

Pokud chcete studovat geodézii, geoinformatiku nebo jiné blízké obory jinde než na studijním programu Geodézie a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze, můžete vybírat z následujícího seznamu.

Volba školy patří mezi důležitá životní rozhodnutí. Následující abecedně řazený seznam uvádíme, abychom Vám poskytli odkazy na informace, podle kterých se můžete rozhodovat. Obecně platí, že každá škola je specifická, studijní obory nejsou uniformované. Pokud se rozhodnete pro stuidum u našich kolegů, určitě neuděláte chybu.

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
Geomatika
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
Geodézie a kartografie
Geoinformatika
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Ústav geodézie
Hornicko-geologická fakulta VŠB TU Ostrava
Institut geodézie a důlního měřictví
Institut geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra aplikované geoinformatiky
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra geoinformatiky

Rozhodnete-li se pro studium na našem studijním programu a pokud jste připraveni věnovat studiu potřebnou píli a úsilí, budete vítáni.