Studium geodézie a geoinformatiky: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
m
 
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}
+
{{Studium}}__NOEDITSECTION__{{Citat|Tím, co spojuje geografii, geodézii, kartografii a geoinformatiku, je společný předmět zájmu - reálný svět. Každý obor se ale na něj dívá jinak: geograf ho chce primárně popsat, geodet zaměřit, kartograf zobrazit ... a geoinformatik digitálně modelovat a analyzovat, s využitím dat posbíraných předešlými disciplínami, s využitím mnohých jejich nástrojů a postupů atd. A naopak tyto disciplíny pak využívají služeb geoinformatiky. Hranice mezi těmito obory není striktní a i mé vymezení je velice zevšeobecněné. I geografové samozřejmě provádějí analýzy, sestavují si modely ... a platí to i o ostatních oborech.
  
== Kde lze studovat stejné nebo blízké obory ==
+
Podstatu geoinformatiky tedy vidím v tvorbě digitálních modelů reálného světa a
 +
v analýze reálného světa právě prostřednictvím těchto digitálních modelů.
 +
|http://gis.vsb.cz/Zamestnanci/Rapant/rapant.htm|Petr Rapant}}
  
Pokud chcete studovat [[Geodézie a kartografie|geodézii]], [[Geoinformatika|geoinformatiku]] nebo jiné blízké obory jinde než na [[O studijním programu Geodézie a kartografie|studijním programu Geodézie a kartografie]] fakulty stavební ČVUT v Praze, můžete vybírat z následujícího seznamu.  
+
Následující abecedně řazený seznam vysokých škol uvádí odkazy na informace o studijních oborech geodézie a geoinformatika a dalších příbuzných či blízkých oborech.
  
Volba školy patří mezi důležitá životní rozhodnutí. Následující abecedně řazený seznam uvádíme, abychom Vám poskytli odkazy na informace, podle kterých se můžete rozhodovat. Obecně platí, že každá škola je specifická, studijní obory nejsou uniformované. Pokud se rozhodnete pro stuidum u našich kolegů, určitě neuděláte chybu.
+
:[http://www.cvut.cz <span style="color:black; font-size:110%;">České vysoké učení technické v Praze,</span>] [http://www.fsv.cvut.cz <span style="color:black; font-size:110%;">Fakulta stavební]</span>
 +
<!-- ::Studijní program Geodézie a kartografie-->
 +
::[[Geodézie a kartografie]]
 +
::[[Geoinformatika]]
 +
 
 +
:[http://www.muni.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Masarykova univerzita v Brně,</span>] [http://www.sci.muni.cz <span style="color:black; font-size:110%;">Přírodovědecká fakulta</span>]
 +
<!--::Studjiní progam Geografie a kartografie-->
 +
::[http://www.geogr.muni.cz/ Geografický ústav]
  
:Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
+
:[http://www.mendelu.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,</span>] [http://www.ldf.mendelu.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Lesnická a dřevařská fakulta</span>]
::[http://gis.zcu.cz/ Geomatika]
+
<!-- ::Studijní program-->
 +
::[http://mapserver.mendelu.cz Ústav geoinformačních technologií]
  
:Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
+
:[http://www.cuni.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Univerzita Karlova v Praze,</span>] [http://web.natur.cuni.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Přírodovědecká fakulta</span>]
::[[Geodézie a kartografie]]
+
<!--::Studijní program Geografická kartografie-->
::[[Geoinformatika]]
+
::[http://web.natur.cuni.cz/gis/ Katedra aplikované geoinformatiky]
  
:Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
+
:[http://www.upol.cz <span style="color:black; font-size:110%;">Univerzita Palackého v Olomouci,</span>] [http://www.upol.cz/fakulty/prf/ <span style="color:black; font-size:110%;">Přírodovědecká fakulta</span>]
::[http://www.fce.vutbr.cz/struktura/ustav.asp?IDprac=2310 Ústav geodézie]
+
<!--::Studijní programy Geoinformatika a geografie a Geoinformatika-->
 +
::[http://www.geoinformatics.upol.cz/ Katedra geoinformatiky]
  
:Hornicko-geologická fakulta VŠB TU Ostrava
+
:[http://www.vsb.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">VŠB TU Ostrava,</span>] [http://www.hgf.vsb.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Hornicko-geologická fakulta</span>]
 +
<!--::Studijní program Geodézie a kartografie-->
 
::[http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/544 Institut geodézie a důlního měřictví]
 
::[http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/544 Institut geodézie a důlního měřictví]
 
::[http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/548/ Institut geoinformatiky]
 
::[http://www.hgf.vsb.cz/oblasti/instituty-a-pracoviste/instituty/548/ Institut geoinformatiky]
  
:Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
+
:[http://www.vutbr.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Vysoké učení technické v Brně,</span>] [http://www.fce.vutbr.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Fakulta stavební</span>]
::[http://www.geogr.muni.cz/ Geografický ústav]
+
<!--::Studijní program Geodézie a kartografie-->
 +
::[http://www.fce.vutbr.cz/struktura/ustav.asp?IDprac=2310 Ústav geodézie]
  
:Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
+
:[http://www.zcu.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Západočeská univerzita v Plzni,</span>] [http://www.fav.zcu.cz/ <span style="color:black; font-size:110%;">Fakulta aplikovaných věd</span>]
::[http://web.natur.cuni.cz/gis/ Katedra aplikované geoinformatiky]
+
<!--::Studijní program Geomatika-->
 +
::[http://gis.zcu.cz/ Geomatika]
  
:Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
+
== [http://www.msmt.cz/ <span style="color:black;">MŠMT</span>] ==
::[http://www.geoinformatics.upol.cz/ Katedra geoinformatiky]
 
  
Rozhodnete-li se pro studium na [[O studijním programu Geodézie a kartografie|našem studijním programu]] a pokud jste připraveni věnovat studiu potřebnou píli a úsilí, budete vítáni.
+
* [http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditacni-komise Akreditační komise]
 +
* [http://www.msmt.cz/vzdelavani/studijni-programy Studijní programy]

Aktuální verze z 15. 4. 2008, 13:54

Tím, co spojuje geografii, geodézii, kartografii a geoinformatiku, je společný předmět zájmu - reálný svět. Každý obor se ale na něj dívá jinak: geograf ho chce primárně popsat, geodet zaměřit, kartograf zobrazit ... a geoinformatik digitálně modelovat a analyzovat, s využitím dat posbíraných předešlými disciplínami, s využitím mnohých jejich nástrojů a postupů atd. A naopak tyto disciplíny pak využívají služeb geoinformatiky. Hranice mezi těmito obory není striktní a i mé vymezení je velice zevšeobecněné. I geografové samozřejmě provádějí analýzy, sestavují si modely ... a platí to i o ostatních oborech.

Podstatu geoinformatiky tedy vidím v tvorbě digitálních modelů reálného světa a v analýze reálného světa právě prostřednictvím těchto digitálních modelů.
--- Petr Rapant


Následující abecedně řazený seznam vysokých škol uvádí odkazy na informace o studijních oborech geodézie a geoinformatika a dalších příbuzných či blízkých oborech.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Geodézie a kartografie
Geoinformatika
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Geografický ústav
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav geoinformačních technologií
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Katedra geoinformatiky
VŠB TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
Institut geodézie a důlního měřictví
Institut geoinformatiky
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ústav geodézie
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Geomatika

MŠMT