Stipendijní fond Slavoj

Z GeoWikiCZ
Verze z 28. 11. 2017, 14:43, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (uvodni text)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stipendijní fond Slavoj pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie byl zřízen z pozůstalosti Desidera E. Slavoje, amerického milionáře, který pocházel z Československa a studoval zde. Ve Spojených státech amerických se vypracoval, o oblasti svého působení – inženýrské geodézii – napsal knihu (Engineering X 4: Surveying engineering measurements, 1976), byl činný i výuce kalifornských zeměměřičů. Ve své závěti odkázal přibližně 3 miliony korun do stipendijního fondu pro odměny studentů geodetických kateder fakulty stavební ČVUT. V roce 2016 byly peníze získány, zpracována a vedení fakulty odsouhlasilo pravidla při udělování stipendií.

Podpora je udělována formou mimořádných stipendií za:

  • mimořádné studijní výsledky;
  • za mimořádné odborné či vědecké výsledky;
  • pro podporu prezentace vědeckých výsledků na odborných akcích.

Navrhnout udělení stipendia může akademický pracovník kateder 154 a 155 Fakulty stavební (geodetické katedry).

Návrhy hodnotí čtyřčlenná komise

předseda: Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
členové: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

jmenovaná děkankou Fakulty stavební.

Stipendia jsou udělována děkankou fakulty, komise se schází minimálně dvakrát ročně. První zasedání komise bylo v říjnu 2016.