Stipendijní fond Slavoj: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 5: Řádek 5:
 
Velmi si přál, aby mládež měla zájem o společenská témata, a aby si každý našel přiměřený předmět zájmu, což vyjádřil těmito slovy ''"Každý mladý člověk by měl umět hrát na nějaký hudební nástroj, ovládat základy tance a chovat se slušně v souladu s křesťanskou morálkou."'' (Štrauch, 2003).
 
Velmi si přál, aby mládež měla zájem o společenská témata, a aby si každý našel přiměřený předmět zájmu, což vyjádřil těmito slovy ''"Každý mladý člověk by měl umět hrát na nějaký hudební nástroj, ovládat základy tance a chovat se slušně v souladu s křesťanskou morálkou."'' (Štrauch, 2003).
  
Fond Slavoj bol zřízen na základě závěti a přání Dr. Ing. Desidera E. Slavoje a jeho manželky Věry Slavojové a na základě podmínek rodinného fondu Slavojů, které byly potvrzené Rozhodnutím Krajského soudu v státě Kalifornia, USA, okres San Francisco pod č. PTR-12-296058 dne 13.05.2015.  
+
Fond Slavoj byl zřízen na základě závěti a přání Dr. Ing. Desidera E. Slavoje a jeho manželky Věry Slavojové a na základě podmínek rodinného fondu Slavojů, které byly potvrzené Rozhodnutím Krajského soudu v státě Kalifornia, USA, okres San Francisco pod č. PTR-12-296058 dne 13.05.2015.  
  
  

Verze z 28. 11. 2017, 16:39

Stipendijní fond Slavoj pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie byl zřízen z pozůstalosti Desidera E. Slavoje, amerického milionáře, který pocházel z Československa a studoval zde. Ve Spojených státech amerických se vypracoval, o oblasti svého působení – inženýrské geodézii – napsal knihu (Engineering X 4: Surveying engineering measurements, 1976), byl činný i výuce kalifornských zeměměřičů. Ve své závěti odkázal přibližně 3 miliony korun do stipendijního fondu pro odměny studentů geodetických kateder fakulty stavební ČVUT. V roce 2016 byly peníze získány, zpracována a vedení fakulty odsouhlasena pravidla při udělování stipendií. V podobném duchu byl zřízen fond i při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Desider-E-Slavoj.jpg

Dr. Ing. Desider E. Slavoj - Štrauch se narodil roku 1914 v slovenských Smižanoch. Gymnázium absolvoval v Spišskej Novej Vsi, vysokou školu odbor zeměměřičství ukončil v Praze a postgraduální studium letecké topografie završil ve Švýcarsku. Po dosáhnutí potřebné praxe a teoretickém studiu mu byl udělen doktorát ve Vídni. Jako geodet pracoval v Bratislavě a v Piešťanoch. V roku 1950 odešel z Československa. Pět let pracoval v Austrálii a potom se natrvalo usadil v USA, v San Francisku. Přednášel na vysokých školách v Bratislavě, Melbourne, Honolulu, Berkeley, Fresne a v San Francisku. Zapojil se do veřejného života a do činnosti odborných a zájmových spolků. Jako gymnazista byl zakládajícím členem slovenského skautingu v Smižanoch, později členem Sokola v Praze. Přispíval do různých časopisů.

Velmi si přál, aby mládež měla zájem o společenská témata, a aby si každý našel přiměřený předmět zájmu, což vyjádřil těmito slovy "Každý mladý člověk by měl umět hrát na nějaký hudební nástroj, ovládat základy tance a chovat se slušně v souladu s křesťanskou morálkou." (Štrauch, 2003).

Fond Slavoj byl zřízen na základě závěti a přání Dr. Ing. Desidera E. Slavoje a jeho manželky Věry Slavojové a na základě podmínek rodinného fondu Slavojů, které byly potvrzené Rozhodnutím Krajského soudu v státě Kalifornia, USA, okres San Francisco pod č. PTR-12-296058 dne 13.05.2015.


Podpora je udělována formou mimořádných stipendií za:

  • mimořádné studijní výsledky;
  • za mimořádné odborné či vědecké výsledky;
  • pro podporu prezentace vědeckých výsledků na odborných akcích.

Navrhnout udělení stipendia může akademický pracovník kateder 154 a 155 Fakulty stavební (geodetické katedry).

Návrhy hodnotí čtyřčlenná komise

předseda: Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
členové: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

jmenovaná děkankou Fakulty stavební.

Stipendia jsou udělována děkankou fakulty, komise se schází minimálně dvakrát ročně. První zasedání komise bylo v říjnu 2016.