Státní závěrečné zkoušky: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (→‎Další odkazy: fix link)
m (→‎Další odkazy: fix link)
Řádek 57: Řádek 57:
 
* [[Poznámky pro tajemníky komisí státních závěrečných zkoušek]]
 
* [[Poznámky pro tajemníky komisí státních závěrečných zkoušek]]
 
* [https://knihovna.cvut.cz/images/VSKP/VSKP.pdf Jak psát vysokoškolské závěrečné práce]
 
* [https://knihovna.cvut.cz/images/VSKP/VSKP.pdf Jak psát vysokoškolské závěrečné práce]
** [http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/sp Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací]
+
** [https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20170807-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací]
 
** [http://www.msmt.cz/vzdelavani/uplne-zneni-zakona-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-zapracovanymi-novelami Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách]
 
** [http://www.msmt.cz/vzdelavani/uplne-zneni-zakona-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-zapracovanymi-novelami Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách]
 
* [http://www.citace.com/ Jak správně citovat]
 
* [http://www.citace.com/ Jak správně citovat]

Verze z 18. 4. 2018, 08:04

Státní závěrečné zkoušky na studijním programu Geodézie a kartografie

Od roku 2017 je veškerá agenda státních závěrečných zkoušek a obhajob vedena elektronicky v informačním systém KOS.

PDF výstupy generované z IS KOS o složení komisí a studentů pro bakalárské státní závěrečné zkoušky, obhajoby bakalářských praci a obhajoby diplomových prací jsou k nahlédnutí zde http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/iKOS.

Protože obhajoby závěrečných prací jsou veřejné (kromě uzavřeného jednání komise), je vhodné, aby je mladší studenti navštěvovali a získali představu o tom, co je při obhajobách čeká.

Program a obor závěrečné práce

Na titulní stránce bakalářských a magisterských prací je třeba vždy uvádět program a obor a tyto údaje musí souhlasit s údaji uvedenými na oficiální stránce Zadání.

Mezi studenty kolují šablony (zřejmě platí pro word i latex), kde se uvádí pouze obor a v šabloně je uveden obor geodézie a kartografie (a chybí program). Je třeba důsledně uvádět program i obor a musí oba souhlasit s tím, co je napsáno v Zadání.

Nesprávné zařazení práce musí být v posudku označeno za hrubou formální chybu, protože jde o rozpor s oficiálním zařazením definovaným v Zadání.

Bakalářské státní zkoušky

Od akademického roku 2013-2014 se na Stavební fakultě ČVUT konají bakalářské státní zkoušky odděleně od obhajoby bakalářské práce. Státní zkoušky na bakalářském oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika jsou dvě

Otázky jsou u obou SZZ členěny na dva tématické okruhy. Z tématických okruhů si studenti losují vždy po jedné otázce, po 15 minutách, které mají na přípravu pak obhajují před komisí (doba zkoušky je plánována na 15 minut, komise ji v případě nutnosti může prodloužit).

Obhajoby bakalářských prací se konají v intervalu určeném harmonogramem Fakulty stavební. Obhajoba práce se koná až po státních závěrečných zkouškách. Obhajoba bakalářské práce trvá 30 minut, z toho 10 minut na prezentaci práce, pokud komise nerozhodne jinak.

Obhajoby diplomových prací

Doporučená doba na prezentaci diplomové práce je 20 minut, pokud předseda komise nestanoví jinak.

Rešerše

Úvodní rešerše a citační etika jsou neopominutelnou součástí seminárních i závěrečných prácí, obecně odborných publikací. Autor závěrečné práce by měl minimálně projít tyto otevřené zdroje informací

  • databázi crossref obsahují metadata publikací s identifikátorem DOI

Hledání podle klíčových slov je rozumným prvník krokem.

Protože čím dál tím víc našich studentů píše závěrečné práce v systému LaTeX, lze dopuručit zpracování seznamu literatury s využitím balíčku biblatex s programem biber. Většina publikačních databází poskytuje záznamy i ve formátu bibTex (soubory bib).

Terminologie

Terminologie je jedním ze základních stavebních kamenů bez kterých nelze sepsat kvalitní závěrečnou práci. Pro závěrečné práce na studijním programu Geodézie a kartografie je základní ze základních terminologických pramenů

Další odkazy