SpatiaLite: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 79: Řádek 79:
 
  zelez ON intersects(zelez.geometry, obce.geometry);"
 
  zelez ON intersects(zelez.geometry, obce.geometry);"
 
</source>
 
</source>
 
* Bez prostorového indexu
 
  
 
  real    11m6.652s
 
  real    11m6.652s
Řádek 86: Řádek 84:
 
  sys    0m0.192s
 
  sys    0m0.192s
  
* S prostorových indexem
+
<source lang="bash">
 
+
time psql pgis_student -c \
  spatialite gis1.sqlite
+
  "SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM gis1.obce AS obce JOIN gis1.zeleznice AS \
 +
zelez ON ST_Intersects(zelez.the_geom, obce.the_geom);"
 +
</source>
  
<source lang="sql">
+
real    0m4.327s
SELECT CreateSpatialIndex('obce');
+
user    0m0.028s
SELECT CreateSpatialIndex('zeleznice');
+
sys    0m0.012s
</source>
 
  
 
== Virtuální tabulky ==
 
== Virtuální tabulky ==

Verze z 31. 3. 2010, 16:47

Spatialite-logo.png

Prostorové rozšíření SpatiaLite umožňuje ukládat v databázi SQLite geoprostorová data - podobně jako např. PostGIS pro databázový systém PostgreSQL.

Založení databáze

Nejprve stáhneme inicializační soubor, např.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/init_spatialite-2.3.sql.gz
gzip -d init_spatialite-2.3.sql.gz

Vytvoříme a inicializujeme databázi (metadatové tabulky geometry_columns a spatial_ref_sys).

spatialite gisdb.sqlite < init_spatialite-2.3.sql

Na serveru josef

spatialite gisdb.sqlite < /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql

Nyní je databáze připravena pro práci s geoprostorovými daty.

spatialite gisdb.sqlite

spatialite> .tables
geom_cols_ref_sys geometry_columns  spatial_ref_sys 
spatialite> .exit

Import dat

Pro tento účel můžeme vyexportovat data např. z cvičné databáze PostGIS do formátu ESRI ShapeFile.

pgsql2shp pgis_student gis1.obce

Data ve formátu ESRI Shapefile naimportujeme

spatialite_tool -i -shp obce -d gisdb.sqlite -t obce -c UTF-8 -s 2065 -g the_geom

anebo přímo z interpretu SpatiaLite

spatialite> .loadshp ./obce obce UTF-8 2065 the_geom

Ukázka jednoduchého dotazu

spatialite> SELECT nazev,Area(the_geom)/1e6 AS plocha FROM obce ORDER BY plocha DESC LIMIT 5;
Praha|496.077202708984
Hradiště|328.857295861328
Brdy|259.774799202647
Libavá|238.31301229512
Brno|230.03067746875

OGR

Pro import/export dat lze využít i knihovnu OGR, která volitelně SQLite podporuje.

Příklad konverze dat z PostGIS do SpatiaLite.

ogr2ogr -append -f SQLite gisdb.sqlite pg:dbname=pgis_student gis1.obce

Poznámka: Před importem dat je nutné vložit SRID 102067 do tabulky 'spatial_ref_sys'.

INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, ref_sys_name, proj4text) values
(9102067, 'esri', 102067, 'S-JTSK', '+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333
+alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs');

Replikace cvičné databáze PostGIS

Příklad importu dat z cvičné databáze PostGIS, schéma gis1.

ogr2ogr -f SQLite -dsco "SPATIALITE=yes" gis1.sqlite PG:'dbname=pgis_student schemas=gis1'

Test časové náročnosti dotazu

 time spatialite gis1.sqlite \
 "SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM obce JOIN zeleznice AS \
 zelez ON intersects(zelez.geometry, obce.geometry);"
real  11m6.652s
user  11m6.450s
sys   0m0.192s
 time psql pgis_student -c \
 "SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM gis1.obce AS obce JOIN gis1.zeleznice AS \
 zelez ON ST_Intersects(zelez.the_geom, obce.the_geom);"
real  0m4.327s
user  0m0.028s
sys   0m0.012s

Virtuální tabulky

Příklad přípojení dat ve formátu Shapefile jako virtuální tabulku.

CREATE VIRTUAL TABLE obce USING VirtualShape(obce, UTF-8, 2065);

Vizualizace dat v QGISu

QGIS nabízí od verze 1.1.0 zásuvný modul pro SpatialLite.

Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (1)
Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (2)

Poznámka: V současné době neumožňuje QGIS vizualizovat data připojené jako virtuální tabulky.

Související články

Externí odkazy