SpatiaLite: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Import dat)
m (Replikace cvičné databáze PostGIS)
Řádek 69: Řádek 69:
  
 
Příklad importu dat z [[Cvičná databáze PostGIS|cvičné databáze PostGIS]], schéma [[Cvičná databáze PostGIS#gis1|gis1]].
 
Příklad importu dat z [[Cvičná databáze PostGIS|cvičné databáze PostGIS]], schéma [[Cvičná databáze PostGIS#gis1|gis1]].
 +
 +
ogr2ogr -f SQLite -dsco "SPATIALITE=yes" gis1.sqlite PG:'dbname=pgis_student schemas=gis1'
  
 
== Virtuální tabulky ==
 
== Virtuální tabulky ==

Verze z 31. 3. 2010, 16:24

Spatialite-logo.png

Prostorové rozšíření SpatiaLite umožňuje ukládat v databázi SQLite geoprostorová data - podobně jako např. PostGIS pro databázový systém PostgreSQL.

Založení databáze

Nejprve stáhneme inicializační soubor, např.

wget  http://www.gaia-gis.it/spatialite/init_spatialite-2.3.sql.gz
gzip -d init_spatialite-2.3.sql.gz

Vytvoříme a inicializujeme databázi (metadatové tabulky geometry_columns a spatial_ref_sys).

spatialite gisdb.sqlite < init_spatialite-2.3.sql

Na serveru josef

spatialite gisdb.sqlite < /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql

Nyní je databáze připravena pro práci s geoprostorovými daty.

spatialite gisdb.sqlite

spatialite> .tables
geom_cols_ref_sys  geometry_columns   spatial_ref_sys  
spatialite> .exit

Import dat

Pro tento účel můžeme vyexportovat data např. z cvičné databáze PostGIS do formátu ESRI ShapeFile.

pgsql2shp pgis_student gis1.obce

Data ve formátu ESRI Shapefile naimportujeme

spatialite_tool -i -shp obce -d gisdb.sqlite -t obce -c UTF-8 -s 2065 -g the_geom

anebo přímo z interpretu SpatiaLite

spatialite> .loadshp ./obce obce UTF-8 2065 the_geom

Ukázka jednoduchého dotazu

spatialite> SELECT nazev,Area(the_geom)/1e6 AS plocha FROM obce ORDER BY plocha DESC LIMIT 5;
Praha|496.077202708984
Hradiště|328.857295861328
Brdy|259.774799202647
Libavá|238.31301229512
Brno|230.03067746875

OGR

Pro import/export dat lze využít i knihovnu OGR, která volitelně SQLite podporuje.

Příklad konverze dat z PostGIS do SpatiaLite.

ogr2ogr -append -f SQLite gisdb.sqlite pg:dbname=pgis_student gis1.obce

Poznámka: Před importem dat je nutné vložit SRID 102067 do tabulky 'spatial_ref_sys'.

INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, ref_sys_name, proj4text) values
(9102067, 'esri', 102067, 'S-JTSK', '+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333
+alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs');

Replikace cvičné databáze PostGIS

Příklad importu dat z cvičné databáze PostGIS, schéma gis1.

ogr2ogr -f SQLite -dsco "SPATIALITE=yes" gis1.sqlite PG:'dbname=pgis_student schemas=gis1'

Virtuální tabulky

Příklad přípojení dat ve formátu Shapefile jako virtuální tabulku.

CREATE VIRTUAL TABLE obce USING VirtualShape(obce, UTF-8, 2065);

Vizualizace dat v QGISu

QGIS nabízí od verze 1.1.0 zásuvný modul pro SpatialLite.

Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (1)
Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (2)

Poznámka: V současné době neumožňuje QGIS vizualizovat data připojené jako virtuální tabulky.

Související články

Externí odkazy