SpatiaLite: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Síťové analýzy)
m (Příklad)
Řádek 161: Řádek 161:
 
719        500        591        451431.332913083        5035043.8070646          453777.698716646      5019713.60939104     
 
719        500        591        451431.332913083        5035043.8070646          453777.698716646      5019713.60939104     
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
Topologická konzistence sítě se může zkontrolovat pomocí nástroje <tt>spatialite_network</tt>.
 +
 +
<pre>
 +
spatialite_network -d test-network-2.3.sqlite -T Roads -f F_NODE -t T_NODE -c TravelTime -g Geometry
 +
 +
SQLite version: 3.6.16
 +
SpatiaLite version: 2.3.1
 +
Step  I - checking for table and columns existence
 +
 +
spatialite-network-validator
 +
 +
==================================================================
 +
  SpatiaLite db: test-network-2.3.sqlite
 +
validating table: Roads
 +
 +
columns layout
 +
==================================================================
 +
FromNode: F_NODE
 +
  ToNode: T_NODE
 +
    Cost: TravelTime
 +
Geometry: Geometry
 +
 +
assuming arcs to to be BIDIRECTIONAL
 +
 +
simple validation required
 +
[NETWORK-DATA table creation is disabled]
 +
==================================================================
 +
 +
Step  II - checking value types consistency
 +
Step III - checking topologic consistency
 +
Step  IV - final evaluation
 +
 +
Statistics
 +
==================================================================
 +
        # Arcs : 8270
 +
        # Nodes: 3186
 +
        Node max  incoming arcs: 7
 +
        Node max outcoming arcs: 7
 +
        # Nodes  cardinality=1: 490 [terminal nodes]
 +
        # Nodes  cardinality=2: 828 [meaningless, pass-through]
 +
==================================================================
 +
 +
 +
OK: network passed validation
 +
        you can apply this configuration to build a valid VirtualNetwork
 +
OK: validation passed
 +
<pre>
  
 
== Vizualizace dat v [[QGIS|QGISu]] ==
 
== Vizualizace dat v [[QGIS|QGISu]] ==

Verze z 31. 3. 2010, 19:46

Spatialite-logo.png

Prostorové rozšíření SpatiaLite umožňuje ukládat v databázi SQLite geoprostorová data - podobně jako např. PostGIS pro databázový systém PostgreSQL.

Založení databáze

Nejprve stáhneme inicializační soubor, např.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/init_spatialite-2.3.sql.gz
gzip -d init_spatialite-2.3.sql.gz

Vytvoříme a inicializujeme databázi (metadatové tabulky geometry_columns a spatial_ref_sys).

spatialite gisdb.sqlite < init_spatialite-2.3.sql

Na serveru josef

spatialite gisdb.sqlite < /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql

alternativně

spatialite -init /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql gisdb.sqlite

Nyní je databáze připravena pro práci s geoprostorovými daty.

spatialite gisdb.sqlite

spatialite> .tables
geom_cols_ref_sys geometry_columns  spatial_ref_sys 
spatialite> .exit

Import dat

Pro tento účel můžeme vyexportovat data např. z cvičné databáze PostGIS do formátu ESRI ShapeFile.

pgsql2shp pgis_student gis1.obce

Data ve formátu ESRI Shapefile naimportujeme

spatialite_tool -i -shp obce -d gisdb.sqlite -t obce -c UTF-8 -s 2065 -g the_geom

anebo přímo z interpretu SpatiaLite

spatialite> .loadshp ./obce obce UTF-8 2065 the_geom

Ukázka jednoduchého dotazu

spatialite> SELECT nazev,Area(the_geom)/1e6 AS plocha FROM obce ORDER BY plocha DESC LIMIT 5;
Praha|496.077202708984
Hradiště|328.857295861328
Brdy|259.774799202647
Libavá|238.31301229512
Brno|230.03067746875

OGR

Pro import/export dat lze využít i knihovnu OGR, která volitelně SQLite podporuje.

Příklad konverze dat z PostGIS do SpatiaLite.

ogr2ogr -append -f SQLite gisdb.sqlite pg:dbname=pgis_student gis1.obce

Poznámka: Před importem dat je nutné vložit SRID 102067 do tabulky 'spatial_ref_sys'.

INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, ref_sys_name, proj4text) values
(9102067, 'esri', 102067, 'S-JTSK', '+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333
+alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs');

Replikace cvičné databáze PostGIS

Příklad importu dat z cvičné databáze PostGIS, schéma gis1.

ogr2ogr -f SQLite -dsco "SPATIALITE=yes" gis1.sqlite PG:'dbname=pgis_student schemas=gis1'

Test časové náročnosti dotazu

time spatialite gis1.sqlite \
"SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM obce JOIN zeleznice AS \
zelez ON intersects(zelez.geometry, obce.geometry);"
real  11m6.652s
user  11m6.450s
sys   0m0.192s
time psql pgis_student -c \
"SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM gis1.obce AS obce JOIN gis1.zeleznice AS \
zelez ON ST_Intersects(zelez.the_geom, obce.the_geom);"
real  0m4.327s
user  0m0.028s
sys   0m0.012s

Virtuální tabulky

Příklad přípojení dat ve formátu Shapefile jako virtuální tabulku.

CREATE VIRTUAL TABLE obce USING VirtualShape(obce, UTF-8, 2065);

Síťové analýzy

Pro síťové analýzy lze použít virtuální tabulku VirtualNetwork, která implementuje Dijkstrův algoritmus pro vyhledání nejkratší cesty.

Prvním krokem je vytvoření sítě (tj. dat reprezentující graf). Podmínky jsou následující:

 • Každá entita reprezentuje jednu hranu (LineString)
 • Každé hraně je přiřazena dvojice uzlů - počáteční a koncový uzel
 • Síť musí být topologicky konzistentní
 • Každá hrana musí být ohodnocena

Příklad

Stáhneme testovací databázi.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/test-network-2.3.zip
unzip test-network-2.3.zip
spatialite test-network-2.3.sqlite
spatialite> .tables
Roads       Roads_net_data   geometry_columns 
Roads_net     geom_cols_ref_sys spatial_ref_sys

Tabulka 'Roads' obsahuje informace o hranách a uzlech sítě.

SELECT * FROM Roads;
PK_UID   F_NODE   T_NODE   Type            Speed    TravelTime  Geometry 
---------- ---------- ---------- ------------------------- ---------- ----------- ----------
1      1      4      Track, trail, or footpath 25     3366.262555      
2      3      5      Primary and secondary roa 60     731.781584       
3      2      5      Dual lane (divided) highw 90     473.932218       
4      5      8      Dual lane (divided) highw 90     172.213277       
5      9      8      Primary and secondary roa 60     229.290357      
...
SELECT PK_UID, F_NODE, T_NODE,
X(StartPoint(Geometry)), Y(StartPoint(Geometry)), X(EndPoint(Geometry)), Y(EndPoint(Geometry))
FROM Roads
WHERE F_NODE = 500 OR T_NODE = 500;
PK_UID   F_NODE   T_NODE   X(StartPoint(Geometry)) Y(StartPoint(Geometry)) X(EndPoint(Geometry)) Y(EndPoint(Geometry))
---------- ---------- ---------- ----------------------- ----------------------- --------------------- ---------------------
590     500     493     451431.332913083     5035043.8070646     460761.5959512     5035818.19827513   
591     406     500     450462.268978926     5051471.8728337     451431.332913083    5035043.8070646   
686     569     500     431913.235465203     5026366.2154841     451431.332913083    5035043.8070646   
719     500     591     451431.332913083     5035043.8070646     453777.698716646    5019713.60939104   

Topologická konzistence sítě se může zkontrolovat pomocí nástroje spatialite_network.

spatialite_network -d test-network-2.3.sqlite -T Roads -f F_NODE -t T_NODE -c TravelTime -g Geometry

SQLite version: 3.6.16
SpatiaLite version: 2.3.1
Step  I - checking for table and columns existence

spatialite-network-validator

======================================================
 SpatiaLite db: test-network-2.3.sqlite

validating table: Roads

columns layout

======================================================

FromNode: F_NODE

 ToNode: T_NODE
  Cost: TravelTime

Geometry: Geometry

assuming arcs to to be BIDIRECTIONAL

simple validation required [NETWORK-DATA table creation is disabled]

======================================================

Step II - checking value types consistency Step III - checking topologic consistency Step IV - final evaluation

Statistics

======================================================
    # Arcs : 8270
    # Nodes: 3186
    Node max incoming arcs: 7
    Node max outcoming arcs: 7
    # Nodes  cardinality=1: 490 [terminal nodes]
    # Nodes  cardinality=2: 828 [meaningless, pass-through]
======================================================

OK: network passed validation

    you can apply this configuration to build a valid VirtualNetwork

OK: validation passed <pre>

Vizualizace dat v QGISu

QGIS nabízí od verze 1.1.0 zásuvný modul pro SpatialLite.

Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (1)
Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (2)

Poznámka: V současné době neumožňuje QGIS vizualizovat data připojené jako virtuální tabulky.

Související články

Externí odkazy