SpatiaLite: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 116: Řádek 116:
 
* Síť musí být topologicky konzistentní
 
* Síť musí být topologicky konzistentní
 
* Každá hrana musí být ohodnocena
 
* Každá hrana musí být ohodnocena
 +
 +
=== Příklad ===
 +
 +
Stáhneme testovací databázi.
 +
 +
wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/test-network-2.3.zip
 +
unzip test-network-2.3.zip
 +
 +
spatialite test-network-2.3.sqlite
 +
spatialite> .tables
 +
Roads              Roads_net_data    geometry_columns
 +
Roads_net          geom_cols_ref_sys  spatial_ref_sys
 +
 +
Tabulka 'Roads' obsahuje informace o hranách a uzlech sítě.
 +
 +
<source lang="sql">
 +
SELECT * FROM Roads;
 +
</source>
 +
 +
<pre>
 +
PK_UID      F_NODE      T_NODE      Type                      Speed      TravelTime  Geometry 
 +
----------  ----------  ----------  -------------------------  ----------  -----------  ----------
 +
1          1          4          Track, trail, or footpath  25          3366.262555           
 +
2          3          5          Primary and secondary roa  60          731.781584           
 +
3          2          5          Dual lane (divided) highw  90          473.932218           
 +
4          5          8          Dual lane (divided) highw  90          172.213277           
 +
5          9          8          Primary and secondary roa  60          229.290357           
 +
...
 +
</pre>
 +
 +
<source lang="sql">
 +
SELECT PK_UID, F_NODE, T_NODE,
 +
X(StartPoint(Geometry)), Y(StartPoint(Geometry)), X(EndPoint(Geometry)), Y(EndPoint(Geometry))
 +
FROM Roads
 +
WHERE F_NODE = 500 OR T_NODE = 500;
 +
</source>
 +
 +
<pre>
 +
PK_UID      F_NODE      T_NODE      X(StartPoint(Geometry))  Y(StartPoint(Geometry))  X(EndPoint(Geometry))  Y(EndPoint(Geometry))
 +
----------  ----------  ----------  -----------------------  -----------------------  ---------------------  ---------------------
 +
590        500        493        451431.332913083        5035043.8070646          460761.5959512        5035818.19827513   
 +
591        406        500        450462.268978926        5051471.8728337          451431.332913083      5035043.8070646     
 +
686        569        500        431913.235465203        5026366.2154841          451431.332913083      5035043.8070646     
 +
719        500        591        451431.332913083        5035043.8070646          453777.698716646      5019713.60939104   
 +
</pre>
  
 
== Vizualizace dat v [[QGIS|QGISu]] ==
 
== Vizualizace dat v [[QGIS|QGISu]] ==

Verze z 31. 3. 2010, 18:44

Spatialite-logo.png

Prostorové rozšíření SpatiaLite umožňuje ukládat v databázi SQLite geoprostorová data - podobně jako např. PostGIS pro databázový systém PostgreSQL.

Založení databáze

Nejprve stáhneme inicializační soubor, např.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/init_spatialite-2.3.sql.gz
gzip -d init_spatialite-2.3.sql.gz

Vytvoříme a inicializujeme databázi (metadatové tabulky geometry_columns a spatial_ref_sys).

spatialite gisdb.sqlite < init_spatialite-2.3.sql

Na serveru josef

spatialite gisdb.sqlite < /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql

alternativně

spatialite -init /usr/local/share/init_spatialite-2.3.sql gisdb.sqlite

Nyní je databáze připravena pro práci s geoprostorovými daty.

spatialite gisdb.sqlite

spatialite> .tables
geom_cols_ref_sys geometry_columns  spatial_ref_sys 
spatialite> .exit

Import dat

Pro tento účel můžeme vyexportovat data např. z cvičné databáze PostGIS do formátu ESRI ShapeFile.

pgsql2shp pgis_student gis1.obce

Data ve formátu ESRI Shapefile naimportujeme

spatialite_tool -i -shp obce -d gisdb.sqlite -t obce -c UTF-8 -s 2065 -g the_geom

anebo přímo z interpretu SpatiaLite

spatialite> .loadshp ./obce obce UTF-8 2065 the_geom

Ukázka jednoduchého dotazu

spatialite> SELECT nazev,Area(the_geom)/1e6 AS plocha FROM obce ORDER BY plocha DESC LIMIT 5;
Praha|496.077202708984
Hradiště|328.857295861328
Brdy|259.774799202647
Libavá|238.31301229512
Brno|230.03067746875

OGR

Pro import/export dat lze využít i knihovnu OGR, která volitelně SQLite podporuje.

Příklad konverze dat z PostGIS do SpatiaLite.

ogr2ogr -append -f SQLite gisdb.sqlite pg:dbname=pgis_student gis1.obce

Poznámka: Před importem dat je nutné vložit SRID 102067 do tabulky 'spatial_ref_sys'.

INSERT into spatial_ref_sys (srid, auth_name, auth_srid, ref_sys_name, proj4text) values
(9102067, 'esri', 102067, 'S-JTSK', '+proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333
+alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +units=m +no_defs');

Replikace cvičné databáze PostGIS

Příklad importu dat z cvičné databáze PostGIS, schéma gis1.

ogr2ogr -f SQLite -dsco "SPATIALITE=yes" gis1.sqlite PG:'dbname=pgis_student schemas=gis1'

Test časové náročnosti dotazu

time spatialite gis1.sqlite \
"SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM obce JOIN zeleznice AS \
zelez ON intersects(zelez.geometry, obce.geometry);"
real  11m6.652s
user  11m6.450s
sys   0m0.192s
time psql pgis_student -c \
"SELECT COUNT(DISTINCT kodob) FROM gis1.obce AS obce JOIN gis1.zeleznice AS \
zelez ON ST_Intersects(zelez.the_geom, obce.the_geom);"
real  0m4.327s
user  0m0.028s
sys   0m0.012s

Virtuální tabulky

Příklad přípojení dat ve formátu Shapefile jako virtuální tabulku.

CREATE VIRTUAL TABLE obce USING VirtualShape(obce, UTF-8, 2065);

Síťové analýzy

Pro síťové analýzy lze použít virtuální tabulku VirtualNetwork, která implementuje Dijkstrův algoritmus pro vyhledání nejkratší cesty.

Prvním krokem je vytvoření sítě (tj. dat reprezentující graf). Podmínky jsou následující:

 • Každá entita reprezentuje jednu hranu (LineString)
 • Každé hraně je přiřazena dvojice uzlů - počáteční a koncový uzel
 • Síť musí být topologicky konzistentní
 • Každá hrana musí být ohodnocena

Příklad

Stáhneme testovací databázi.

wget http://www.gaia-gis.it/spatialite/test-network-2.3.zip
unzip test-network-2.3.zip
spatialite test-network-2.3.sqlite
spatialite> .tables
Roads       Roads_net_data   geometry_columns 
Roads_net     geom_cols_ref_sys spatial_ref_sys

Tabulka 'Roads' obsahuje informace o hranách a uzlech sítě.

SELECT * FROM Roads;
PK_UID   F_NODE   T_NODE   Type            Speed    TravelTime  Geometry 
---------- ---------- ---------- ------------------------- ---------- ----------- ----------
1      1      4      Track, trail, or footpath 25     3366.262555      
2      3      5      Primary and secondary roa 60     731.781584       
3      2      5      Dual lane (divided) highw 90     473.932218       
4      5      8      Dual lane (divided) highw 90     172.213277       
5      9      8      Primary and secondary roa 60     229.290357      
...
SELECT PK_UID, F_NODE, T_NODE,
X(StartPoint(Geometry)), Y(StartPoint(Geometry)), X(EndPoint(Geometry)), Y(EndPoint(Geometry))
FROM Roads
WHERE F_NODE = 500 OR T_NODE = 500;
PK_UID   F_NODE   T_NODE   X(StartPoint(Geometry)) Y(StartPoint(Geometry)) X(EndPoint(Geometry)) Y(EndPoint(Geometry))
---------- ---------- ---------- ----------------------- ----------------------- --------------------- ---------------------
590     500     493     451431.332913083     5035043.8070646     460761.5959512     5035818.19827513   
591     406     500     450462.268978926     5051471.8728337     451431.332913083    5035043.8070646   
686     569     500     431913.235465203     5026366.2154841     451431.332913083    5035043.8070646   
719     500     591     451431.332913083     5035043.8070646     453777.698716646    5019713.60939104   

Vizualizace dat v QGISu

QGIS nabízí od verze 1.1.0 zásuvný modul pro SpatialLite.

Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (1)
Přidání SpatiaLite vrstvy v QGISu (2)

Poznámka: V současné době neumožňuje QGIS vizualizovat data připojené jako virtuální tabulky.

Související články

Externí odkazy