Projekt R pro statistické výpočty - grafy jednoduchých funkcí: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(→‎Fce y = sqrt (1+x): zmena nazvu sekce)
Řádek 1: Řádek 1:
 
__TOC__
 
__TOC__
 
== Obecné poznámky ==
 
== Obecné poznámky ==
 +
 +
* nápověda je dostupná pomocí funkce <tt>help.start ()</tt>, manuálová stránka konkrétní funkce, např. <tt>plot ()</tt> potom <tt>help (plot)</tt>.
 +
 +
* výstup do formátu PNG
 +
 +
png ('nazev_souboru.png', width=640, height=480)
 +
 +
...
 +
plot ()
 +
...
 +
 +
dev.off ()
 +
 +
Poznámka: podobně lze vytvořit výstupní soubor ve formátu PostScript a dalších, viz <tt>help (Devices)</tt>.
  
 
== Průběh funkce y = sqrt (1+x) ==
 
== Průběh funkce y = sqrt (1+x) ==

Verze z 15. 3. 2006, 11:55

Obecné poznámky

 • nápověda je dostupná pomocí funkce help.start (), manuálová stránka konkrétní funkce, např. plot () potom help (plot).
 • výstup do formátu PNG
png ('nazev_souboru.png', width=640, height=480)

...
plot ()
...

dev.off ()

Poznámka: podobně lze vytvořit výstupní soubor ve formátu PostScript a dalších, viz help (Devices).

Průběh funkce y = sqrt (1+x)

x <- seq (-1, 1, by = 0.05)
y <- sqrt (1 + x)

plot (x, y,
   type = "l", lwd = 2, col = "red",
   main = "y = sqrt (1 + x)", sub = "Produced by R",
   cex.sub = .6, cex.main = .9, cex.lab = .8, cex.axis = .75)
Obrázek: Průběh funkce y = sqrt (1+x)