Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 1: Řádek 1:
Osobní údaje
+
[[Image:veverka.bohuslav.jpg|right]]
 +
===Osobní údaje ===
  
    * Narozen 1.11.1945 v Praze,
+
* Narozen 1.11.1945 v Praze,
    * kontaktní adresa : Přátelství 243/28, 104 00 Praha 10,
+
* kontaktní adresa : Přátelství 243/28, 104 00 Praha 10,
    * telefon+fax (+420 2)7196 2433,
+
* telefon+fax (+420 2)7196 2433,
  
    * adresa na pracoviště : Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
+
* adresa na pracoviště : Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
    * telefon (+420 2) 2435 4656, fax (+420 2)2431 0774,
+
* telefon (+420 2) 2435 4656, fax (+420 2)2431 0774,
    * e-mail <veverka@fsv.cvut.cz>
+
* e-mail <veverka@fsv.cvut.cz>
  
    * publikace
+
* publikace
    * vedené studentské práce
+
* vedené studentské práce
  
Odborné vzdělání
+
=== Odborné vzdělání ===
  
    * 1960-1964 Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze,
+
* 1960-1964 Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze,
    * 1964-1969 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie, studijní specializace Kartografie.
+
* 1964-1969 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie, studijní specializace Kartografie.
  
Zaměstnání
+
=== Zaměstnání ===
  
    * 1969-1970 Kartografie n.p., kartograf - sestavitel,
+
* 1969-1970 Kartografie n.p., kartograf - sestavitel,
    * 1970-1974 TERPLAN - Státní ústav pro územní plánování, samostatný projektant a programátor analytik Informačního systému o území - ISÚ,
+
* 1970-1974 TERPLAN - Státní ústav pro územní plánování, samostatný projektant a programátor analytik Informačního systému o území - ISÚ,
    * 1974 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie.
+
* 1974 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie.
  
Odborný a profesní růst
+
=== Odborný a profesní růst ===
  
    * 1969 - zeměměřičský inženýr (Ing.),
+
* 1969 - zeměměřičský inženýr (Ing.),
    * 1981 - kandidát geografických věd (CSc.),
+
* 1981 - kandidát geografických věd (CSc.),
    * 1984 - docent, habilitace pro obor kartografie a dálkový průzkum Země,
+
* 1984 - docent, habilitace pro obor kartografie a dálkový průzkum Země,
    * 1990 - 1999 vedoucí katedry mapování a kartografie ČVUT v Praze,
+
* 1990 - 1999 vedoucí katedry mapování a kartografie ČVUT v Praze,
    * 1994 - doktor technických věd (DrSc.),
+
* 1994 - doktor technických věd (DrSc.),
    * 1996 - profesor kartografie,
+
* 1996 - profesor kartografie,
    * 1997 - dosud, proděkan fakulty stavební ČVUT pro mezinárodní vztahy a vnější styky.
+
* 1997 - dosud, proděkan fakulty stavební ČVUT pro mezinárodní vztahy a vnější styky.
  
Odborné organizace, funkce
+
=== Odborné organizace, funkce ===
  
    * 1984 - 1990 Národní kartografický komitét, člen,
+
* 1984 - 1990 Národní kartografický komitét, člen,
    * 1986 - 1994 Standing Commission on Advanced Cartography and Automation, International Cartographic Association (ved. E. Anderson, USA),člen korespondent,
+
* 1986 - 1994 Standing Commission on Advanced Cartography and Automation, International Cartographic Association (ved. E. Anderson, USA),člen korespondent,
    * 1990 - Kartografická společnost ČR, zakládající člen, vedoucí odborné skupiny pro GISy a digitální kartografii,
+
* 1990 - Kartografická společnost ČR, zakládající člen, vedoucí odborné skupiny pro GISy a digitální kartografii,
    * 1993 - European Committee for Education in Land Information Systems (EUROLIS), zakládající člen (založeno na East London University, koordinace TU Delft),
+
* 1993 - European Committee for Education in Land Information Systems (EUROLIS), zakládající člen (založeno na East London University, koordinace TU Delft),
  
    * 2000 - dosud Spatial Data Standard Commission, International Cartographic Association (ved. H. Moellering, USA).
+
* 2000 - dosud Spatial Data Standard Commission, International Cartographic Association (ved. H. Moellering, USA).
  
Vědecké a oborové rady vysokých škol a výzkumných ústavů
+
=== Vědecké a oborové rady vysokých škol a výzkumných ústavů ===
  
    * 1990 - 1996, 1998 - Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT v Praze,
+
* 1990 - 1996, 1998 - Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT v Praze,
    * 1991- 1993 Vědecká rada Institutu pro strategická studia při Federálním ministerstvu obrany,
+
* 1991- 1993 Vědecká rada Institutu pro strategická studia při Federálním ministerstvu obrany,
    * 1991 - 1996 Vědecká rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech,
+
* 1991 - 1996 Vědecká rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech,
    * 1991 - Oborová rada Masarykovy university v Brně pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země v magisterském i doktorském studiu, též člen Státní zkušební komise,
+
* 1991 - Oborová rada Masarykovy university v Brně pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země v magisterském i doktorském studiu, též člen Státní zkušební komise,
    * 1996 - Oborová rada Karlovy university v Praze pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země v magisterském i doktorském studiu, též člen Státní zkušební komise.
+
* 1996 - Oborová rada Karlovy university v Praze pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země v magisterském i doktorském studiu, též člen Státní zkušební komise.
  
    * 1997 - dozorčí rada Geodézie ČS a.s., člen
+
* 1997 - dozorčí rada Geodézie ČS a.s., člen
  
Vládní organizace
+
=== Vládní organizace ===
  
    * 1992 - Akreditačni subkomise pro geografii při AK vlády České republiky, člen,
+
* 1992 - Akreditačni subkomise pro geografii při AK vlády České republiky, člen,
  
    * 1999 - Grantová agentura vlády České republiky, komise Přírodní vědy, od 2000 předseda subkomise 205 Vědy o Zemi a vesmíru.
+
* 1999 - Grantová agentura vlády České republiky, komise Přírodní vědy, od 2000 předseda subkomise 205 Vědy o Zemi a vesmíru.
  
Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací
+
=== Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací ===
  
    * 1989 - předseda české komise pro obhajoby kandidátských prací ve vědním oboru 13-04-9 kartografie,
+
* 1989 - předseda české komise pro obhajoby kandidátských prací ve vědním oboru 13-04-9 kartografie,
    * 1991 - 1999 garant postgraduálního doktorského studia pro obor geodézie a kartografie na FSv ČVUT, předseda zkušební komise pro rigorózní i závěrečnou zkoušku, nyní člen oborové rady.
+
* 1991 - 1999 garant postgraduálního doktorského studia pro obor geodézie a kartografie na FSv ČVUT, předseda zkušební komise pro rigorózní i závěrečnou zkoušku, nyní člen oborové rady.
  
Pedagogická, publikační a odborná činnost
+
=== Pedagogická, publikační a odborná činnost ===
  
    * Pedagogická činnost od 1974, především výuka předmětů Topografická a tematická kartografie, Kartografické metody výzkumu, Mapování a kartografie a Kartografie 2.
+
* Pedagogická činnost od 1974, především výuka předmětů Topografická a tematická kartografie, Kartografické metody výzkumu, Mapování a kartografie a Kartografie 2.
  
    * Prestižní publikace : Kartografie (Hojovec, Veverka, Hájek, Daniš, nakl. GKP Praha, 1987), Základy teórie systémov s aplikáciami v geodézii a kartografii (Mitášová, Veverka, Pezlár, nakl. ALFA Bratislava, 1990),
+
* Prestižní publikace : Kartografie (Hojovec, Veverka, Hájek, Daniš, nakl. GKP Praha, 1987), Základy teórie systémov s aplikáciami v geodézii a kartografii (Mitášová, Veverka, Pezlár, nakl. ALFA Bratislava, 1990),
    * Vedení více než 50 závěrečných studentských prací magisterského a doktorského studia,
+
* Vedení více než 50 závěrečných studentských prací magisterského a doktorského studia,
  
    * Publikace celkem cca 140 článků, skript, učebnic, výzkumných zpráv, technických zpráv realizovaných projektů, aj.
+
* Publikace celkem cca 140 článků, skript, učebnic, výzkumných zpráv, technických zpráv realizovaných projektů, aj.
  
    * Analýza, odladění a realizace několik set počítačových programů a programových procedur, v jazycích PL/I, FORTRAN, BASIC a PASCAL - zejména souřadnicová větev Informačního systému o území ČSSR (ISÚ ČR), aplikace pro vojenskou topografickou službu (AKS DIGIKART), vývoj databázového systému pro evidenci dálkových kabelů pro SPT TELECOM a soubor programů MATKART pro souřadnicové transformace a výpočty v kladech listů mapových děl.
+
* Analýza, odladění a realizace několik set počítačových programů a programových procedur, v jazycích PL/I, FORTRAN, BASIC a PASCAL - zejména souřadnicová větev Informačního systému o území ČSSR (ISÚ ČR), aplikace pro vojenskou topografickou službu (AKS DIGIKART), vývoj databázového systému pro evidenci dálkových kabelů pro SPT TELECOM a soubor programů MATKART pro souřadnicové transformace a výpočty v kladech listů mapových děl.
  
    * Zaměření výzkumu - geografické informační systémy, digitální kartografie, softwareové inženýrství.
+
* Zaměření výzkumu - geografické informační systémy, digitální kartografie, softwareové inženýrství.
  
Služební pobyty v zahraničí
+
=== Služební pobyty v zahraničí ===
  
 
Německo (Dresden), Polsko (Warszawa, Krakow, Karpacz, Wroclaw), Jugoslávie (Beograd, Zagreb, Novigrad), Mad'arsko (Budapest), Čína (Beijing), Nizozemí (Delft), Velká Británie (London, Sheffield), Rusko (Moskva, Petrohrad), Egypt (Alexandria, Cairo), USA (Hunstville, Washington), Kanada (Toronto), Švédsko (Stockholm), Dánsko (Aalborg) - zpravidla na pozváni vysokých škol, pracovišt' akademií věd, v rámci mezinárodní spolupráce nebo mezinárodní konference.
 
Německo (Dresden), Polsko (Warszawa, Krakow, Karpacz, Wroclaw), Jugoslávie (Beograd, Zagreb, Novigrad), Mad'arsko (Budapest), Čína (Beijing), Nizozemí (Delft), Velká Británie (London, Sheffield), Rusko (Moskva, Petrohrad), Egypt (Alexandria, Cairo), USA (Hunstville, Washington), Kanada (Toronto), Švédsko (Stockholm), Dánsko (Aalborg) - zpravidla na pozváni vysokých škol, pracovišt' akademií věd, v rámci mezinárodní spolupráce nebo mezinárodní konference.
Další citace
 
  
    * KDO JE KDO v České republice na přelomu 20. století. Agentura Kdo je kdo, Praha 1998.
+
==== Další citace ====
    * WHO IS WHO IN THE WORLD. Agentura Marquis, USA, od 1997 každoročně.
+
 
 +
* KDO JE KDO v České republice na přelomu 20. století. Agentura Kdo je kdo, Praha 1998.
 +
* WHO IS WHO IN THE WORLD. Agentura Marquis, USA, od 1997 každoročně.

Verze z 19. 11. 2005, 17:33

Veverka.bohuslav.jpg

Osobní údaje

 • Narozen 1.11.1945 v Praze,
 • kontaktní adresa : Přátelství 243/28, 104 00 Praha 10,
 • telefon+fax (+420 2)7196 2433,
 • adresa na pracoviště : Fakulta stavební ČVUT, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,
 • telefon (+420 2) 2435 4656, fax (+420 2)2431 0774,
 • e-mail <veverka@fsv.cvut.cz>
 • publikace
 • vedené studentské práce

Odborné vzdělání

 • 1960-1964 Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze,
 • 1964-1969 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie, studijní specializace Kartografie.

Zaměstnání

 • 1969-1970 Kartografie n.p., kartograf - sestavitel,
 • 1970-1974 TERPLAN - Státní ústav pro územní plánování, samostatný projektant a programátor analytik Informačního systému o území - ISÚ,
 • 1974 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie.

Odborný a profesní růst

 • 1969 - zeměměřičský inženýr (Ing.),
 • 1981 - kandidát geografických věd (CSc.),
 • 1984 - docent, habilitace pro obor kartografie a dálkový průzkum Země,
 • 1990 - 1999 vedoucí katedry mapování a kartografie ČVUT v Praze,
 • 1994 - doktor technických věd (DrSc.),
 • 1996 - profesor kartografie,
 • 1997 - dosud, proděkan fakulty stavební ČVUT pro mezinárodní vztahy a vnější styky.

Odborné organizace, funkce

 • 1984 - 1990 Národní kartografický komitét, člen,
 • 1986 - 1994 Standing Commission on Advanced Cartography and Automation, International Cartographic Association (ved. E. Anderson, USA),člen korespondent,
 • 1990 - Kartografická společnost ČR, zakládající člen, vedoucí odborné skupiny pro GISy a digitální kartografii,
 • 1993 - European Committee for Education in Land Information Systems (EUROLIS), zakládající člen (založeno na East London University, koordinace TU Delft),
 • 2000 - dosud Spatial Data Standard Commission, International Cartographic Association (ved. H. Moellering, USA).

Vědecké a oborové rady vysokých škol a výzkumných ústavů

 • 1990 - 1996, 1998 - Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT v Praze,
 • 1991- 1993 Vědecká rada Institutu pro strategická studia při Federálním ministerstvu obrany,
 • 1991 - 1996 Vědecká rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech,
 • 1991 - Oborová rada Masarykovy university v Brně pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země v magisterském i doktorském studiu, též člen Státní zkušební komise,
 • 1996 - Oborová rada Karlovy university v Praze pro kartografii, geoinformatiku a dálkový průzkum Země v magisterském i doktorském studiu, též člen Státní zkušební komise.
 • 1997 - dozorčí rada Geodézie ČS a.s., člen

Vládní organizace

 • 1992 - Akreditačni subkomise pro geografii při AK vlády České republiky, člen,
 • 1999 - Grantová agentura vlády České republiky, komise Přírodní vědy, od 2000 předseda subkomise 205 Vědy o Zemi a vesmíru.

Komise pro obhajoby odborných a vědeckých prací

 • 1989 - předseda české komise pro obhajoby kandidátských prací ve vědním oboru 13-04-9 kartografie,
 • 1991 - 1999 garant postgraduálního doktorského studia pro obor geodézie a kartografie na FSv ČVUT, předseda zkušební komise pro rigorózní i závěrečnou zkoušku, nyní člen oborové rady.

Pedagogická, publikační a odborná činnost

 • Pedagogická činnost od 1974, především výuka předmětů Topografická a tematická kartografie, Kartografické metody výzkumu, Mapování a kartografie a Kartografie 2.
 • Prestižní publikace : Kartografie (Hojovec, Veverka, Hájek, Daniš, nakl. GKP Praha, 1987), Základy teórie systémov s aplikáciami v geodézii a kartografii (Mitášová, Veverka, Pezlár, nakl. ALFA Bratislava, 1990),
 • Vedení více než 50 závěrečných studentských prací magisterského a doktorského studia,
 • Publikace celkem cca 140 článků, skript, učebnic, výzkumných zpráv, technických zpráv realizovaných projektů, aj.
 • Analýza, odladění a realizace několik set počítačových programů a programových procedur, v jazycích PL/I, FORTRAN, BASIC a PASCAL - zejména souřadnicová větev Informačního systému o území ČSSR (ISÚ ČR), aplikace pro vojenskou topografickou službu (AKS DIGIKART), vývoj databázového systému pro evidenci dálkových kabelů pro SPT TELECOM a soubor programů MATKART pro souřadnicové transformace a výpočty v kladech listů mapových děl.
 • Zaměření výzkumu - geografické informační systémy, digitální kartografie, softwareové inženýrství.

Služební pobyty v zahraničí

Německo (Dresden), Polsko (Warszawa, Krakow, Karpacz, Wroclaw), Jugoslávie (Beograd, Zagreb, Novigrad), Mad'arsko (Budapest), Čína (Beijing), Nizozemí (Delft), Velká Británie (London, Sheffield), Rusko (Moskva, Petrohrad), Egypt (Alexandria, Cairo), USA (Hunstville, Washington), Kanada (Toronto), Švédsko (Stockholm), Dánsko (Aalborg) - zpravidla na pozváni vysokých škol, pracovišt' akademií věd, v rámci mezinárodní spolupráce nebo mezinárodní konference.

Další citace

 • KDO JE KDO v České republice na přelomu 20. století. Agentura Kdo je kdo, Praha 1998.
 • WHO IS WHO IN THE WORLD. Agentura Marquis, USA, od 1997 každoročně.