Počítačová učebna B870

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka shromažďuje informace o počítačové učebně B870 spravovanou katedrou geomatiky.

V učebně je umístěno 21 desktopových stanic Dell s operačním systémem Windows 8 a Ubuntu 14.04 LTS.

Konfigurace

Dell Precision T3500

Operační systém a nainstalované programy

MS Windows 8.1 CZ 64bit

 • ArcGIS 10.5
 • Gimp 2.8.22
 • Firefox 55.0
 • Chrome 61.0
 • Inkscape 0.92.2
 • Octave 4.2.1 + pkg install -forge image
 • PSPad 4.6.2
 • QGIS 2.18.12
 • GRASS GIS 7.2.1
 • Qt 5.9.1 + QtCreator 4.4.0

Data: ArcCR500 3.3, GISMentors (grassdata)

Ubuntu 17.04 (Gnome) EN 64bit

 • Uživatelské učty: b870 a student
 • Klávesnice: English (výchozí) a Czech
 • Grub
  • Windows jako výchozí OS • GRUB_DEFAULT="Windows 8 (on /dev/sda2)" (/etc/default/grub)
  • přidat položku pro GIS.lab (/etc/grub/40_custom)
menuentry 'GIS.lab client' {
  insmod gzio
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='hd0,msdos7'
  linux /boot/vmlinuz-0.7-1-gislab ro root=/dev/nbd0 init=/sbin/init-gislab nbdroot=:10809/gislab
  initrd /boot/initrd.img-0.7-1-gislab
}
 • sudo update-grub

Software

 • GRASS GIS
 • QGIS
 • Sqlite + SpatiaLite
 • Chrome
 • Clang
 • mc
 • Octave
 • ssh (pro geo102)
 • Emacs
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install grass qgis sqlite spatialite-bin chromium-browser clang mc octave ssh emacs

Software mimo balíčkovací systém

 • Qt5 + Qt Creator (návod)
 • Matlab
sudo wget http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Matlab_Logo.png -O /usr/share/icons/matlab.png
sudo wget 'https://help.ubuntu.com/community/MATLAB?action=AttachFile&do=get&target=matlab-r2012a.desktop' -O /usr/share/applications/matlab.desktop

Obnova nastavení

Firehol
cd /etc/firehol
mv firehol.conf firehol.conf.old
mv /tmp/firehol.conf .
cat /etc/default/firehol
#To enable firehol at startup set START_FIREHOL=YES
START_FIREHOL=YES
SSH
 • nastavit pristup z geo102
 • /etc/ssh/sshd_config:
ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication no
UsePAM no 
Cronjob
 0 21 *  *  *   sudo shutdown -h now
Nastavení studentského účtu
sudo mv /tmp/student-home-init /etc/init.d
sudo update-rc.d student-home-init defaults

Aplikace v unity panelu

 • Terminal
 • Firefox
 • Chrome
 • Gedit
 • Libreoffice
 • QGIS
 • Qt
 • Matlab
 • ...
Ubuntu 14.04 LTS v učebně B870

TODO

 • nastavit crontab "shutdown -h now" na 21hod
 • vyresit firehol pro Matlab
 • nastavit GRASS 7.0 z geo102