Počítačová učebna B870

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tato stránka shromažďuje informace o počítačové učebně B870 spravovanou katedrou geomatiky.

V učebně je umístěno 21 desktopových stanic Dell s operačním systémem Windows 8 a Ubuntu 14.04 LTS.

Konfigurace

Dell Precision T3500

Operační systém a nainstalované programy

MS Windows 8.1 CZ 64bit

 • ArcGIS 10.5
 • Gimp 2.8.22
 • Firefox 55.0
 • Chrome 61.0

Ubuntu 14.04 LTS

 • 64 bit
 • Lokalizace: angličtina
 • Uživatelské učty: b870 a student
 • Klávesnice: English (výchozí) a Czech (přepínaní Alt+Shift)
 • Grub: Windows jako výchozí OS • GRUB_DEFAULT="Windows 8 (loader) (on /dev/sda2)" (/etc/default/grub) && sudo update-grub
Témata k diskuzi

Software

 • GRASS GIS
 • QGIS
 • Sqlite + SpatiaLite
 • Chrome
 • Clang
 • Octave
 • Qt - plnou verzi včetně helpů !!!
 • ...
apt-get install grass qgis sqlite spatialite-bin chromium-browser clang mc octave ssh
# Qt
apt-get install build-essential mesa-common-dev libglu1-mesa-dev

Software mimo balíčkovací systém

 • Qt5 + Qt Creator (návod)
 • Matlab
sudo wget http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Matlab_Logo.png -O /usr/share/icons/matlab.png
sudo wget 'https://help.ubuntu.com/community/MATLAB?action=AttachFile&do=get&target=matlab-r2012a.desktop' \
-O /usr/share/applications/matlab.desktop

Obnova nastavení

Firehol
cd /etc/firehol
mv firehol.conf firehol.conf.old
mv /tmp/firehol.conf .
cat /etc/default/firehol
#To enable firehol at startup set START_FIREHOL=YES
START_FIREHOL=YES
SSH

/etc/ssh/sshd_config:

ChallengeResponseAuthentication no
PasswordAuthentication no
UsePAM no 
Cronjob
 0 21 *  *  *   sudo shutdown -h now
Nastavení studentského účtu
sudo mv /tmp/student-home-init /etc/init.d
sudo update-rc.d student-home-init defaults

Aplikace v unity panelu

 • Terminal
 • Firefox
 • Chrome
 • Gedit
 • Libreoffice
 • QGIS
 • Qt
 • Matlab
 • ...
Ubuntu 14.04 LTS v učebně B870

TODO

 • nastavit crontab "shutdown -h now" na 21hod
 • vyresit firehol pro Matlab
 • nastavit GRASS 7.0 z geo102