Historie verzí stránky „Pedagogická rada - 2011-04-07“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 7. 4. 2011, 20:50Cepek (diskuse | příspěvky)m . . (532 bajtů) (+532). . (Založena nová stránka: {{Pedagogická rada}} Omluveni: prof. Veverka, prof. Kostelecký Pedagogická rada schválila návrh prof. Mervarta na převedení dělené výuky předmětu 152APOT v pln...)