Pedagogická rada - 2008-11-24: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 7: Řádek 7:
 
* k tomu je nutno vyjasnit zařazení těchto předmětů podle "Zásad" http://www.fsv.cvut.cz/senat/metoda07.php
 
* k tomu je nutno vyjasnit zařazení těchto předmětů podle "Zásad" http://www.fsv.cvut.cz/senat/metoda07.php
 
* pedagogická rada požádá proděkana doc. Pavelku, aby projednal s prorektorem zodpovědným za přijímání zahraničních studentů postup přijímání zahraničních studentů na obor G+K, jmenovitě
 
* pedagogická rada požádá proděkana doc. Pavelku, aby projednal s prorektorem zodpovědným za přijímání zahraničních studentů postup přijímání zahraničních studentů na obor G+K, jmenovitě
** o přijetí zahraničních stduentů nemůže rozhodovat zahraniční oddělení rektorátu bez našeho vědomí (tak jak se stalo v případě 4 španělských studentů v tomto semestru). V dostatečném předstihu musí být infromaován fakultní koordinátor doc. Kuráž, tak aby mohl po dohodě s předsedou oborové rady G+K prof. Čepkem rozhodnou o přijetí zahraničního studenta.
+
** o přijetí zahraničních stduentů nemůže rozhodovat zahraniční oddělení rektorátu bez našeho vědomí (tak jak se stalo v případě 4 španělských studentů v tomto semestru). V dostatečném předstihu musí být infromován fakultní koordinátor doc. Kuráž, tak aby mohl po dohodě s předsedou oborové rady G+K prof. Čepkem rozhodnout o přijetí zahraničního studenta.
** v rámci přijímíní zharhaničního studneta musí být jednoznačně jasné, co od nás zahraniční partner očekává (v případě jednotlivých předmětů vypsaných v angličtině je to zřejmé, je třeba ale jasně formulovat co se očekívá za výstup od studiua typu ''final project'')
+
** v rámci přijímání zahraničního studenta musí být jednoznačně jasné, co od nás zahraniční partner očekává (v případě jednotlivých předmětů vypsaných v angličtině je to zřejmé, je třeba ale jasně formulovat, co se očekává za výstup od studia typu ''final project'')
** v případech, kdy má na našem oboru zahraniční student připravovat závěrečnou práci, kterou pak obhájí na své domovské unniverzitě, musí být jednoznačně určeno, kdo je za vedení/koordinaci práce pověřen na zahraniční univerzitě. V případě, že zahraniční student má na našem oboru prracovat na závěrečné práci je nutnou podmínkou, abychom dostali k posouzení jeho dosavadni studjiní plán.
+
** v případech, kdy má na našem oboru zahraniční student připravovat závěrečnou práci, kterou pak obhájí na své domovské unniverzitě, musí být jednoznačně určeno, kdo je vedením/koordinací práce pověřen na zahraniční univerzitě. V případě, že zahraniční student má na našem oboru pracovat na závěrečné práci, je nutnou podmínkou, abychom dostali k posouzení jeho dosavadni studjiní plán.
  
 
== Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu ==
 
== Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu ==

Verze z 28. 11. 2008, 21:30

Přítomni
prof Čepek, doc. Blažek, doc. Halounová, doc. Huml, doc. Kočandrlová, prof. Kostelecký, doc. Krpata, prof. Mervart, prof. Pospíšil, doc. Procházka

Zahraniční studenti na oboru G+K

 • je potřeba aktualizovat nabídku předmětů vyučovaných v angličtině, viz https://www.erasmus.cvut.cz/prospectus/2008/f1.html
 • k tomu je nutno vyjasnit zařazení těchto předmětů podle "Zásad" http://www.fsv.cvut.cz/senat/metoda07.php
 • pedagogická rada požádá proděkana doc. Pavelku, aby projednal s prorektorem zodpovědným za přijímání zahraničních studentů postup přijímání zahraničních studentů na obor G+K, jmenovitě
  • o přijetí zahraničních stduentů nemůže rozhodovat zahraniční oddělení rektorátu bez našeho vědomí (tak jak se stalo v případě 4 španělských studentů v tomto semestru). V dostatečném předstihu musí být infromován fakultní koordinátor doc. Kuráž, tak aby mohl po dohodě s předsedou oborové rady G+K prof. Čepkem rozhodnout o přijetí zahraničního studenta.
  • v rámci přijímání zahraničního studenta musí být jednoznačně jasné, co od nás zahraniční partner očekává (v případě jednotlivých předmětů vypsaných v angličtině je to zřejmé, je třeba ale jasně formulovat, co se očekává za výstup od studia typu final project)
  • v případech, kdy má na našem oboru zahraniční student připravovat závěrečnou práci, kterou pak obhájí na své domovské unniverzitě, musí být jednoznačně určeno, kdo je vedením/koordinací práce pověřen na zahraniční univerzitě. V případě, že zahraniční student má na našem oboru pracovat na závěrečné práci, je nutnou podmínkou, abychom dostali k posouzení jeho dosavadni studjiní plán.

Státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studiu

 • SZZ jsou organizovány společně pro celý studijní program Geodézie a kartografie
 • orgnizaci jednotlivých komisí zajišťují katedry, které mají zapsané tři a více studentů. Pokud má v daném semestru některá katedra méně než tři studenty, budou zařazeni do komisí jiných kateder (příklad: jeden student katedry 102)
 • odborná oborová zkouška, která je součástí SZZ, pokrývá celý obor, je ale logicky především zaměřena na okruhy týkající se obhajované diplomové práce.

Magisterské studium

 • na oboru G budou obnoveny modulové přeměty i v navazujícím magisterském studiu, kde nahradí stávající povinně volitelné předměty. Seznam modulových předmětů navrhnou vedoucí oborových kateder do 6. prosince.
 • na oboru H si mohou zapisovat povinně volitelné předměty podle seznamu uvedeného v Bílé knize, krom toho si mohou jako povinně volitelné předměty zapisovat o povinné předměty z oboru G (příklad: 153FTG2 Fotogrammetrie 2).

Různé

 • pedagogická rada se shodla na zahájení přípravy nové akreditace s tříletým bakalářským stupněm.