Odkazy související s geomatikou a příbuznými obory

Z GeoWikiCZ
Verze z 1. 8. 2017, 04:55, kterou vytvořil Halounov (diskuse | příspěvky) (doplněni 2 organizací - ISPRS a SFDP)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mezinárodní organizace

FIG

International Federation od Surveyors | Fédération Internationale des Géomètres | Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure

IAU

International Astronomical Union | Union Astronomique Internationale

ICA

International Cartographic Association

ISPRS

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing


Domácí organizace

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální | Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (COSMC)

SFDP

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum | Society for Photogrammetry and Remote Sensing

VÚGTK

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický | Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography