O studijním programu Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Verze z 13. 11. 2005, 14:35, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Studium je zaměřeno na teoretické a praktické zvladnutí geodetických a kartografických uloh pro geodézii, teoretickou geodézii, kartografii a mapováni, inženýrskou geodézii, stavební obory a další hospodářská odvětví.

Po základních teoretických předmětech, které jsou v prvních dvou semestrech doporučeného časového plánu z části společné pro všechny obory na fakulte a které vytvářejí matematický a fyzikální základ studia oboru, získávají studenti oboru znalosti z geodetických a kartografických metod v odborných předmětech.

Na ně navazují v rámci povinného studijního kmene i v rámci volitelných předmětů disciplíny několika profesních zaměření pro oblasti zemědělství a lesnictví, teoretické geodézie, kartografie a dálkového průzkumu Země, mapování a fotogrammetrie a inženýrské geodézie.

Studium je doplněno o humanitní předměty z oblasti filozofie, etiky a práva, o ekonomické předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi. Rozsahem i obsahem vyznamnou součástí studia oboru je výuka v terénu.

Absolventi oboru se uplatní v geodetické a kartografické praxi v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v zemědělství a lesnictví, stavebnictví, dopravě, v rezortu národní obrany , ve spravních institucích, jakož i v geodetickém výzkumu a školství.