Laboratoř DPZ - diplomové práce

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

2011

 • Gaži

2010

 • Bc. Jan Kaňka - Posouzení volně dostupných digitálních modelů povrchu
 • Bc. Martina Vlasáková -Nalezení vztahů mezi vývojem města Kladna a automobilovou dopravou za období uplynulých 40 let
 • Bc. Peter Antolík - Zpracování a posouzení vývoje využití území České Třebové
 • Bc. Lucie Tvrdá - Nalezení vztahů mezi vývojem města Kolína a automobilovou dopravou za období uplynulých 40 let

2009

 • Gaži Michal - Testování Haralickových funkcí pro klasifikaci obrazových dat
 • Říha Jan - Analýza plošné interpolace vodní hodnoty sněhu v prostředí GIS
 • Smažil Petr - Určení výškových mezí pro oblast nové zástavby na území Telče
 • Vrňáková Michaela - Vytvoření trojrozměrného modelu historického objektu
 • Žílová Lucie - GIS vybraných kulturních objektů města Telč

2008

 • Steiner Petr - Odhad vlivu topografie na atmosférické zpoždění raadrových signálů metodou radarové interferometrie
 • Szomolaiová Gabriela - Erozní studie a testování modelu RUSLE v povodí vodní nádrže Hostivař pomocí GIS

2007

 • Cepek Petr - GIS Národní kulturní památky Vyšehrad
 • Cibulka Roman - Porovnání tří zdrojů dat GIS - CORINE Land Cover, ZABAGED, ortofoto
 • Knechtlová Barbora - Porovnání DEM vypočtených z různých tandem párů
 • Kořánková Alena - Analýza a testování podkladů pro vytváření pasportu dopravy
 • Koutecký Aleš - Výběr bodových objektů pro jejich využití jako trvalé odražeče
 • Mizerová Veronika - Geografický informační systém památkového objektu - hrad Loket
 • Netolická Ilona - GIS zámku Telč
 • Roupa Lukáš - GIS zámku Troja v Praze
 • Šafařík Petr - Určování časových změn v krajině pomocí dat SPOT
 • Veselý Marek - Určování časových změn v krajině pomocí dat ERS

2006

 • Capaliniová Květa - Filtrace interferometrických dat
 • Chuwa Lenka - Vyhodnocení chyb v začátku měření radarových dat pro interferometrii
 • Girmala Michal - Metody posouzení kvality interferogramu
 • Kneřová Veronika - Detekce časových změn mezi rokem 1998 a 2003 určovaná z dat s různou plošnou rozlišovací schopnosti
 • Kondrová Lucie - GIS pro šíření znwčištění v podzemních vrstvách z údajů o vrtech
 • Michovský Petr - Vyhodnocení území podezřelých z poklesů určených metodou interferometrie
 • Stařík Tomáš - Možné způsoby převodu 11bitových dat IKONOS na 8bitová data
 • Švec Martin - GIS památkových objektů Prahy 4
 • Tomášková Jaroslava - GIS památkových objektů Jihočeského kraje

2005

 • Bláhová Jana - Vliv atmosférických korekcí na výpočet vegetačních indexů
 • Čapková Ivana - Satellite Orbit Errors and Their Influence on Interferograms
 • David Daniel - Časové změny, jejich druhy, způsoby určování pro implementaci do GIS
 • Doležílková Petra - Klasifikace multitemporálních radarových dat
 • Dostálová Lenka - Porovnání klasifikace území z dat družic Landsat a Ikonos s ohledem na časové změny
 • Frantálová Jana - Vliv morfologických podmínek na vývoj rekultivací
 • Kaválek Ondřej - Klasifikace multitemporálních radarových dat
 • Lebedová Věra - Klasifikace časových změn dat DPZ (družice Landsat)
 • Polák Tomáš - Inventarizační systém pro správu majetku počítačové sítě zpracovaný formou GIS
 • Sklenářová Jana - Zjištění vztahu mezi vegetačními indexy rekultivovaných ploch a jejich lokálními podmínkami

2004

 • Bašek Jan - Klasifikace rekultivovanývh ploch v oblasti SHP a zjištění časových změn za období 10 let
 • Farský Pavel - Vývoj lesních ploch na leteckých snímcích od konce 30. let po současnost
 • Filip Radek - Zpracování programu pro určení charakteristické textury z množiny různých textur
 • Mojžíšek Tomáš - Klasifikace rekultivovaných ploch v oblasti SHP a zjištění časových změn za období 6 let
 • Nouza Jiří - Vyhodnocení lokálních dopadů hlubinné těžby v prostředí GIS
 • Tryhubová Pavla - Program pro výuku GIS v prostředí internetu pro studenty středních škol
 • Záleská Jiřina - Klasifikace rekultivovanývh ploch v oblasti SHP a zjištění časových změn za období cca 4 let

2003

 • Buchar Martin - Zhodnocení možností využití satelitních snímků pro lokalizaci zeleně v krajině
 • Král Jan - Klasifikace ortofoto snímků pro určování propustných a nepropustných ploch
 • Loučka Jan - Pro prostředí internet/intranet vytvořte nástroj pro snadnou manipulaci s daty získanými z projektu PhotoPa obsahujícím data o malých historických objektech v České republice
 • Minks Radek - Posouzení poměrů stability svahu v blízkosti obce Košťan pomocí zaměření změn a vyhodnocení v prostředí GIS
 • Staněk Jan - Využití metod digitálního zpracování obrazu pro fotodokumentaci uměleckých obrazů Národní galerie v Praze
 • Obr Vítezslav - Posouzení kvality stolních skenerů
 • Šedinová Jiřina - Vyhodnocení vývoje v poddolované oblasti SHP v závislosti na hlubinné těžbě, která v této oblasti probíhala v 19. a 20. století
 • Vorlíček Jan - Vektorizace potřebných dat ortofoto snímků

2002

 • Honzík Vojtěch - Posouzení internetových sofware pro použití GIS na Internetu
 • Mašláňová
 • Nouza
 • Poláková Martina - Určení časových změn pomocí leteckých měřických snímků, určení nejlepší metody detekce změn na tomto typu snímků
 • Štolba Robert - Posouzení možností klasifikace využití půdy z družicových snímků pomocí nového software eCognition a určení vývoje okresu mezi lety 1975-1994
 • Zaoralová Jana
 • Zuščáková Sylvie - Vyhodnocení současného stavu využití půdy v poddolovaném území v prostředí GIS
 • Žambochová Klára - Posouzení možnosti automatické klasifikace a vizuální interpretace leteckých měřických snímků několika časových úrovní pro určení vývoje města Chomutova

2001

 • Jeništa Petr - Vytvoření geografického informačního systému technické mapy města Náchoda
 • Konečná Lenka - Klasifikace zeleně v urbanizovaných oblastech pomocí leteckých barevných snímků

2000

 • Albrechtová Pavla - Možnosti optických dat pro klasifikaci lesních ploch podle druhů porostů
 • Šustera Jiří - Posouzení možnosti nekomprimovaných radarových 16 bitových dat a různých typů komprimovaných filtrovaných dat pro klasifikaci zemědělských plodin

1999

 • Pek Vladimír - Využití radarových dat pro interpretaci

1995

 • Bouchnerová Jana - Návrh na využití geografického informačního systému na úrovni okresního úřadu
 • Makrlík Jiří - Sledování změn ve vývoji lesa metodou dálkového průzkumu
 • Waszmuth Jiří - GIS města, kde žiji

1992

 • Kopecký Miroslav - Tvorba geoinformačního systému životního prostředí na okresní úrovni
 • Král Stanislav - Ověření metody dálkového průzkumu Země pro tvorbu vstupních hodnot modelů stokových sítí
 • Soukup Tomáš - Geoinformační systém povodí toku

1991

 • Kučera Luboš - Aplikace družicových snímků na mapování stavu pokrytí půdy podle evropské metodiky CORINE

1989

 • Krajíček Petr - Využití druhotných spektrálních příznaků v klasifikaci dat DPZ
 • Kučera Jan - Využití metody LDF v klasifikaci dat DPZ
 • Pivnička František - Technologie tvorby účelové lesnické mapy v měřítku 1:50 000 z družicových dat

1988

 • Koutný Pavel - Použití družicových dat k tvorbě účelové Lesnické mapy druhové skladby v měřítku 1:50 000

1987

 • Bernát Petr - Stanovení hranice lesa z družicových skanerových dat v měřítku 1:200 000 s 1:50 000
 • Štěpinová Věra - Tvorba kriterií úspěšnosti klasifikátorů vícerozměrných obrazových dat

1986

 • Černý Pavel - Použití družicových skanerových dat pro zemědělské účely
 • Čihák Pavel - Možnosti sledování lesního porostu s využitím družicových snímků - skanerových dat

1985

 • Flusser Jan - Použití algoritmů pro restauraci obrazových dat v dálkovém průzkumu Země

1984

 • Kurz Michal - Použití klasifikačních algoritmů pro interpretaci multispektrálnních dat v dálkovém průzkumu Země