Katedra mapování a kartografie - seznam vhodných periodik: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 39 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
==Impaktované časopisy, které vycházejí v ČR==
 
==Impaktované časopisy, které vycházejí v ČR==
  
* [http://geography.cz/sbornik/ GEOGRAFIE - SBORNÍK ČGS] (IF v roce 2011: 0.79)
+
* [http://www.jgeosci.org/ JOURNAL OF GEOSCIENCES] Česká geologická služba (IF v roce 2011: 1.28)
* [http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,26,0,0 ACTA GEODYNAMICA ET GEOMATERIALIA] (IF v roce 2011: 0.53)
+
* [http://geography.cz/sbornik/ GEOGRAFIE - SBORNÍK ČGS] PřF UK (IF v roce 2011: 0.79)
 +
* [http://www.irsm.cas.cz/?Lang=ENG&Menu=25,26,0,0 ACTA GEODYNAMICA ET GEOMATERIALIA] ÚSMH AV ČR (IF v roce 2011: 0.53)
  
 
==Impaktované časopisy ve světě==
 
==Impaktované časopisy ve světě==
Řádek 14: Řádek 15:
 
* [http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/ LANDSCAPE AND URBAN PLANNING] (IF v roce 2011: 2.17)
 
* [http://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urban-planning/ LANDSCAPE AND URBAN PLANNING] (IF v roce 2011: 2.17)
 
* [http://www.journals.elsevier.com/journal-of-geodynamics/ JOURNAL OF GEODYNAMICS] (IF v roce 2011: 2.00)
 
* [http://www.journals.elsevier.com/journal-of-geodynamics/ JOURNAL OF GEODYNAMICS] (IF v roce 2011: 2.00)
 +
* [http://www.journals.elsevier.com/catena/ CATENA] (IF v roce 2011: 1.89)
 
* [http://www.grss-ieee.org/publications/letters/ IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS] (IF v roce 2011: 1.56)
 
* [http://www.grss-ieee.org/publications/letters/ IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS] (IF v roce 2011: 1.56)
 +
* [http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?reload=true&punumber=4609443 IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING] (IF v roce 2011: 1.49)
 
* [http://www.tandfonline.com/toc/tgis20/current INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE] (IF v roce 2011: 1.47)
 
* [http://www.tandfonline.com/toc/tgis20/current INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE] (IF v roce 2011: 1.47)
 
* [http://www.journals.elsevier.com/computers-and-geosciences/ COMPUTERS & GEOSCIENCES] (IF v roce 2011: 1.43)
 
* [http://www.journals.elsevier.com/computers-and-geosciences/ COMPUTERS & GEOSCIENCES] (IF v roce 2011: 1.43)
Řádek 22: Řádek 25:
 
* [http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/90 ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK] (IF v roce 2011: 1.33)
 
* [http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/90 ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA-GEOGRAFSKI ZBORNIK] (IF v roce 2011: 1.33)
 
* [http://www.kirj.ee/earthsciences ESTONIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES] (IF v roce 2011: 1.32)
 
* [http://www.kirj.ee/earthsciences ESTONIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES] (IF v roce 2011: 1.32)
* [http://www.jgeosci.org/ JOURNAL OF GEOSCIENCES] Česká geologická služba (IF v roce 2011: 1.28)
 
 
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems/journal/10707 GEOINFORMATICA] (IF v roce 2011: 1.14)
 
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems/journal/10707 GEOINFORMATICA] (IF v roce 2011: 1.14)
 
* [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291477-9730/issues PHOTOGRAMMETRIC RECORD] (IF v roce 2011: 1.10)
 
* [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291477-9730/issues PHOTOGRAMMETRIC RECORD] (IF v roce 2011: 1.10)
 
* [http://www.elsevier.com/journals/journal-of-cultural-heritage/1296-2074 JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE] (IF v roce 2011: 1.08)
 
* [http://www.elsevier.com/journals/journal-of-cultural-heritage/1296-2074 JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE] (IF v roce 2011: 1.08)
* INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH (IF v roce 2011: 1.08)
+
* [http://www.tandfonline.com/toc/tjde20/current INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH] (IF v roce 2011: 1.08)
* PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING (IF v roce 2011: 1.05)
+
* [http://asprs.org/Photogrammetric-Engineering-and-Remote-Sensing/PE-RS-Journals.html PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING] (IF v roce 2011: 1.05)
* JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES (IF v roce 2011: 0.83)
+
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/journal/11442 JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES] (IF v roce 2011: 0.83)
* GEOSCIENCES JOURNAL (IF v roce 2011: 0.74)
+
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12303 GEOSCIENCES JOURNAL] (IF v roce 2011: 0.74)
* GISCIENCE & REMOTE SENSING (IF v roce 2011: 0.64)
+
* [http://www.bellpub.com/msrs/ GISCIENCE & REMOTE SENSING] (IF v roce 2011: 0.64)
 +
* [http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-TGIS.html TRANSACTIONS IN GIS] (IF v roce 2011: 0.54)
 
* [http://www.akademiai.com/content/119699/?genre=journal&issn=1217-8977 ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA] (IF v roce 2011: 0.35)
 
* [http://www.akademiai.com/content/119699/?genre=journal&issn=1217-8977 ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA] (IF v roce 2011: 0.35)
* ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE (IF v roce 2011: 0.34)
+
* [http://eeg.geoscienceworld.org/ ENVIRONMENTAL & ENGINEERING GEOSCIENCE] (IF v roce 2011: 0.34)
 
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12583 JOURNAL OF EARTH SCIENCE] (IF v roce 2011: 0.31)
 
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12583 JOURNAL OF EARTH SCIENCE] (IF v roce 2011: 0.31)
 
* [http://www.journalofmaps.com/ JOURNAL OF MAPS] (IF v roce 2011: 0.30)
 
* [http://www.journalofmaps.com/ JOURNAL OF MAPS] (IF v roce 2011: 0.30)
* SURVEY REVIEW (IF v roce 2011: 0.28)
+
* [http://maneypublishing.com/index.php/journals/sre/ SURVEY REVIEW] (IF v roce 2011: 0.28)
* EARTH SCIENCES HISTORY (IF v roce 2011: 0.17)
+
* [http://www.historyearthscience.org/journal.html EARTH SCIENCES HISTORY] (IF v roce 2011: 0.17)
* ACTA MONTANISTICA SLOVACA (IF v roce 2011: 0.08)
+
* [http://actamont.tuke.sk/ ACTA MONTANISTICA SLOVACA] (IF v roce 2011: 0.08)
  
 
==Časopisy v databázi SCOPUS ve světě (výběr)==
 
==Časopisy v databázi SCOPUS ve světě (výběr)==
  
 +
* [http://xb.sinomaps.com/en/dqml.asp ACTA GEODAETICA ET CARTOGRAPHICA SINICA]
 +
* [http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/90 ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA]
 +
* [http://www.adv-geosci.net/volumes.html ADVANCES IN GEOSCIENCES]
 +
* [http://www.tandfonline.com/loi/tagi20 ANNALS OF GIS]
 +
* [http://link.springer.com/journal/12518 APPLIED GEOMATICS]
 
* [http://maneypublishing.com/index.php/journals/caj/ CARTOGRAPHIC JOURNAL]  
 
* [http://maneypublishing.com/index.php/journals/caj/ CARTOGRAPHIC JOURNAL]  
 
* [http://www.cartographicperspectives.org/index.php/journal/ CARTOGRAPHIC PERSPECTIVES]  
 
* [http://www.cartographicperspectives.org/index.php/journal/ CARTOGRAPHIC PERSPECTIVES]  
 
* [http://www.utpjournals.com/Cartographica.html CARTOGRAPHICA]
 
* [http://www.utpjournals.com/Cartographica.html CARTOGRAPHICA]
* ACTA GEODAETICA ET CARTOGRAPHICA SINICA
+
* [http://www.cscjournals.org/csc/journals/GIIJ/description.php?JCode=GIIJ CARTOGRAPHICA - AN INTERNATIONAL JOURNAL]
* ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA
+
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/journal/12145 EARTH SCIENCE INFORMATICS]
* ADVANCES IN GEOSCIENCES
+
* [http://www.springer.com/mathematics/applications/journal/13137 GEM - INTERNATIONAL JOURNAL ON GEOMATHEMATICS]
* EARTH SCIENCE INFORMATICS  
+
* [http://www.geoconnexion.com/publications/geo-international/GEO: CONNEXION]
* GEM - INTERNATIONAL JOURNAL ON GEOMATHEMATICS  
+
* [http://www.gim-international.com/ GIM INTERNATIONAL]
* GEO: CONNEXION  
+
* [http://link.springer.com/journal/10291 GPS SOLUTIONS]
* GIM INTERNATIONAL  
+
* [http://www.gpsworld.com/ GPS WORLD]
* GISCIENCE AND REMOTE SENSING
+
* [http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geographical+information+systems/journal/11806 GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE]
* GPS SOLUTIONS  
+
* [http://www.tandfonline.com/toc/tgac20/current GEODESY AND CARTOGRAPHY]
* GPS WORLD  
+
* [http://hrcak.srce.hr/geodetski-list GEODETSKI LIST]
* GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE  
+
* [http://www.geodetski-vestnik.com/index_eng.htm GEODETSKI VESTNIK]
* GEODESY AND CARTOGRAPHY  
+
* [http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9 GEOGRAFICKY CASOPIS]
* GEODETSKI LIST  
+
* [http://studiacrescent.com/ GEOGRAPHIA TECHNICA]
* GEODETSKI VESTNIK  
+
* [http://www.cig-acsg.ca/english/geomatica/geomatica.php GEOMATICA]
* GEOGRAFICKY CASOPIS  
+
* [http://hrcak.srce.hr/kig KARTOGRAFIJA I GEOINFORMACIJE]
* GEOGRAPHIA TECHNICA  
+
* [http://www.dgfk.net/index.php?do=pub&do2=kna KARTOGRAPHISCHE NACHRICHTEN]
* GEOMATICA  
+
* [http://www.schweizerbart.de/journals/pfg PHOTOGRAMMETRIE, FERNERKUNDUNG, GEOINFORMATION]
* IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING
 
* JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING
 
* KARTOGRAFIJA I GEOINFORMACIJE  
 
* KARTOGRAPHISCHE NACHRICHTEN  
 
* PHOTOGRAMMETRIE, FERNERKUNDUNG, GEOINFORMATION  
 
* TRANSACTIONS IN GIS
 
  
 
==Recenzované neimpaktované časopisy v ČR==
 
==Recenzované neimpaktované časopisy v ČR==

Aktuální verze z 14. 12. 2012, 16:31

Impaktované časopisy, které vycházejí v ČR

Impaktované časopisy ve světě

Časopisy v databázi SCOPUS ve světě (výběr)

Recenzované neimpaktované časopisy v ČR