Katedra mapování a kartografie - publikační činnost

Z GeoWikiCZ
Verze z 8. 1. 2006, 10:29, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (→‎2005: landa: prispevky za rok 2005)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

2005

Aleš Čepek and Jan Pytel
Software Freedom as an Academic Motivator. In Petr Holota and Václav Slaboch, editors, 50 years of the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, volume 50, pages 71-77. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (VÚGTK), Zdiby, CZ, 2005. pp. 340, ISBN 80-85881-23-3.
anotace: Článek je věnován problematice svobodného softwaru ve výuce na studijním oboru Geodézie a kartografie, a jeho motivačnímu vlivu na talentované studenty. Jako jeden z konkrétních příkladů je uváděn projekt GNU Gama.
Aleš Čepek and Jan Pytel
A Progress Report on Numerical Solutions of Least Squares Adjustment in GNU Project Gama. Acta Polytechnica, Czech Technical University in Prague, 45(1):12-18, 2005.
anotace: Numerické metody řešení vyrovnání měření zprostředkujících v projektu GNU Gama
Leoš Mervart and Aleš Čepek
Geoinformatics Study at the Czech Technical University in Prague. In From Pharaohs to Geoinformatics (FIG Working Week 2005 and GSDI-8). Fédération Internationale des Géometres (International Federation of Surveyors), April 16-21, Cairo, Egypt 2005.
anotace: Prezentace nově akreditovaného studijního oboru Geoinformatika studijního program Geodézie a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze.
Tereza Bajgarová and Jan Kostelecký
The Hypothesis of the Earth Expansion in the Light of Space eodesy Results. Acta Geodyn. Geomater., Vol.2, No.3 (139), 95-101, 2005
anotace: V článku je stručně popsána hypothesa expanse Země. její kvantifikace podle Blonovovy teorie je porovnána s výsledky současné geodézie. Hypotézu na základě dostupných měření a striktních statistických kriterií nelze ani zamítnout ani vyvrátit.
Bohuslav Veverka
Dvě století čísel popisných. In Uhříněveský zpravodaj, 35,prosinec 2005, s.19-20. Praha Uhříněves 2005. MK ČR E 12397.
anotace: Populární článek o historii číslování domů a významu popisných a orientačních čísel.
Martin Landa
GIS GRASS jako pomůcka při výuce GIS a DPZ. In Konference GIS Ostrava 2005, 23.-26. ledna 2005.
anotace: Nástin využití GRASSu jako zástupce Svobodného softwaru při výuce GIS a DPZ na vysokých školách. Ukázka praktické aplikace v předmětu "Zpracování obrazových dat" vyučovaného v rámci studijního oboru Geodézie a kartografie.
Jáchym Čepický and Martin Landa
Svobodný software a geoinformace. In Konference LinuXchange 2005, 5. listopadu 2005.
anotace: Prezentace na odborné konferenci se zaměřením na Svobodný software, populárně-osvětový ráz s důrazem na nově vznikající studijní obor Geoinformatika na ČVUT v Praze, Fakultě stavební.

Formát publikačních záznamů

Záznamy jsou zapisovány jako jednoduché popisné výčty, které jsou na Wiki uvozovány znakem středník (;) za kterým následuje jméno autora, resp autorů, dále znak dvojtečka (:) a pak vlastní text publikačního záznamu. Tato stránka především slouží jako podklad pro pořizování záznamů do databáze RIV, kde jsou požadovány i anotace. Anotace uvádíme jako samostatný odstavec odsazený o jednu zarrážku pomocí symbolu dvojtečka (:), slovo anotace je vysázeno tučně (je zapsáno v trojitých apostrofech, tj. tři znaku ' před a tři znaky ' za slovem anotace).

Příklad:

; Leoš Mervart and Aleš Čepek: Geoinformatics Study at the Czech Technical University in Prague. In From Pharaohs to Geoinformatics 
  (FIG Working Week 2005 and GSDI-8). Fédération Internationale des Géometres (International Federation of Surveyors), 
  April 16-21, Cairo, Egypt 2005.

: anotace: Prezentace nově akreditovaného studijního oboru Geoinformatika studijního program Geodézie a kartografie 
  fakulty stavební ČVUT v Praze.