K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ing. Karel Benda, CSc.

 • obsazeno BP Zpracování DKM podle projektu KPÚ 06/2008
 • obsazeno BP Zpracování KMD podle projektu KPÚ 06/2008
 • obsazeno BP Změna hranice kat. území při zpracování projektu KPÚ 06/2008
 • obsazeno BP Změna hranice kat. území po dokončení projektu KPÚ 06/2008

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • obsazeno: Hodnocení konformních zobrazení Evropy 06/2006
 • obsazeno: Zobrazení ortodrom 06/2006
 • obsazeno: Hodnocení kartografických zobrazení 06/2007
 • Hodnocení software WINKART 06/2007

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • obsazeno DP - Vizualizace ZABAGED v softwaru OCAD 01/2008
 • obsazeno DP - Georeferencování Mullerovy mapy Moravy 06/2008
 • obsazeno DP - Vývoj názvosloví našich nejstarších map 06/2008
 • obsazeno DP - Možnosti kartografické tvorby v Autodesk Map 3D 06/2008
 • obsazeno DP - Ontologie v kartografii a geoinformatice 01/2009
 • obsazeno BP - Plány MHD - kartografický průzkum, analýza 09/2008
 • obsazeno BP - Možnosti vizualizace nepřesností na starých mapách nástrojem MapAnalyst 09/2008
 • obsazeno BP - Porovnání volně šiřitelných desktop GIS prohlížeček 09/2008
 • obsazeno BP - Prostorové databázové systémy - úvodní studie 09/2008
 • obsazeno BP - Tvorba datového modelu Crigingerovy mapy Čech v GIS 09/2008
 • Mapový server pro cykloturistiku v Praze (ext. vedoucí Ing. Vratislav Filler, Ph.D.)
 • Georeferencování III. vojenského mapování
 • Výzkum našich nejstarších map - digitalizace a tvorba datového modelu v GIS
 • Mapové archivy v ČR a úroveň jejich digitalizace
 • SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky a aplikace
 • Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů
 • Vizualizace ZABAGED pro UMN MapServer
 • Generalizační algoritmy (rešerše a implementace)

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz též projekt GNU Gama

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

 • obsazeno: Poskytování dat z katastru nemovitostí 06/2006
 • obsazeno: Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí 06/2006

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

 • obsazeno: Plán města a jeho prezentace na webu 06/2005

Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • volné: Možnosti fotogrammetrické dokumentace barokních soch 03/2007, 10/2007
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace Staroměstské věže Karlova mostu v Praze 03/2007, 10/2007
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace hradu Košumberk, 2.část 03/2007, 10/2007
 • obsazené: Porovnání DMT ze stereofotogrammetrické letecké dvojice s leteckým laserovým skenováním 03/2007
 • obsazené: Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro sledování změn v krajině 03/2007
 • obsazené: Využití družicových a leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť 03/2007
 • volné: Možnosti využití hyperspektrálních družicových dat 03/2007,10/2007
 • volné: Dokumentace historického objektu pomocí digitální fotogrammetrie a laserového skenování (tvrz a hrad) 03/2007, 10/2007
 • volné: Využití družicových dat nové generace pro monitorování složek životního prostředí 3/2007,10/2007
 • volné: Tvorba mapových podkladů (tématické mapy) na základě družicových dat ze zařízení ASTER 03/2007, 10/2007 (SZ Čechy)
 • volné: Kombinace letecké a pozemní fotogrammetrie pro dokumentaci povrchového dolu(SHP)03/2007, 10/2007
 • volné: Modelování historické stavby v Peru pomocí CAD a pozemní fotogrammetrie 03/2007, 10/2007
 • volné: Využití letecké fotogrammetrie a DPZ pro dokumentaci geoglyfů v Peru/Nazca 03/2007, 10/2007

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • obsazeno: Webový portál o mapových službách
 • obsazeno: Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Digitální modely terénu
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
 • Správa webového serveru pro zeměměřiče
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 • Digitální zrcadlovka OLYMPUS E500 - test parametrů 01/2007
 • Geografický informační systém Christine - využití v kartografii 01/2007

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • obsazeno DP: Tvorba hmatové mapy 01/2008
 • obsazeno DP: Tvorba atlasové mapy v prostředí ArcGIS 01/2008
 • obsazeno DP: Studie základních charakteristik Základní báze geografických dat České republiky 01/2008
 • obsazeno BP: Analýza kartografického jazyka starých map Čech 06/2008
 • obsazeno BP: Analýza kartografického jazyka starých map Moravy 06/2008
 • obsazeno BP: Kartografická společnost České republiky - historie a současnost 06/2008
 • Kartografická prezentace odborného obsahu městských cyklomap
 • obsazeno BP: Evropská iniciativa INSPIRE 06/2008
 • Studijní plány programu G+K (vývoj, srovnání s univerzitami u nás a v zahraničí)
 • Hodnocení vybraného kartografického produktu na českém trhu
 • 3D modely historických bojišť
 • další případná témata podle domluvy