K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací

Z GeoWikiCZ
Verze z 5. 7. 2007, 10:10, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (link na eclipse)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ing. Karel Benda, CSc.

 • obsazeno: Zpracování geodetických podkladů pro Komplexní pozemkové úpravy 01/2007
 • Změna hranice kat. území při zpracování projektu KPÚ 06/2008
 • Zpracování DKM podle projektu KPÚ 06/2008

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • obsazeno: Hodnocení konformních zobrazení Evropy 06/2006
 • obsazeno: Zobrazení ortodrom 06/2006
 • obsazeno: Hodnocení kartografických zobrazení 06/2007
 • Hodnocení software WINKART 06/2007

Ing. Jiří Cajthaml

 • obsazeno: DP - Tvorba interaktivního plánu města pro internet 01/2007
 • obsazeno: DP - Analýza dostupnosti geodat vhodných pro kartografickou tvorbu v ČR 06/2007
 • obsazeno: DP - Sledování vývoje krajiny z historických i současných topografických mapování na území ČR v prostředí mapového serveru 06/2007
 • obsazeno: BP - Znázornění statistických dat z přijímacího řízení na FSv v tematických mapách 09/2007
 • obsazeno: BP - Návrh internetového portálu lezeckých oblastí v ČR 09/2007
 • Porovnání volně šiřitelných desktop GIS prohlížeček od 06/2008
 • Prostorové databázové systémy - Oracle Spatial a PostGIS, úvodní studieod 06/2008
 • Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů od 06/2008
 • SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky od 06/2008
 • Georeferencování historických vojenských mapování - výzkum od 06/2008
 • Vizualizace ZABAGED v softwaru OCAD od 06/2008
 • Vizualizace ZABAGED pro UMN MapServer od 06/2008
 • Plány MHD - průzkum, analýza od 06/2008

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz též projekt GNU Gama

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

 • obsazeno: Poskytování dat z katastru nemovitostí 06/2006
 • obsazeno: Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí 06/2006

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

 • obsazeno: Plán města a jeho prezentace na webu 06/2005

Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • volné: Možnosti fotogrammetrické dokumentace barokních soch 03/2007, 10/2007
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace Staroměstské věže Karlova mostu v Praze 03/2007, 10/2007
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace hradu Košumberk, 2.část 03/2007, 10/2007
 • obsazené: Porovnání DMT ze stereofotogrammetrické letecké dvojice s leteckým laserovým skenováním 03/2007
 • obsazené: Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro sledování změn v krajině 03/2007
 • obsazené: Využití družicových a leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť 03/2007
 • volné: Možnosti využití hyperspektrálních družicových dat 03/2007,10/2007
 • volné: Dokumentace historického objektu pomocí digitální fotogrammetrie a laserového skenování (tvrz a hrad) 03/2007, 10/2007
 • volné: Využití družicových dat nové generace pro monitorování složek životního prostředí 3/2007,10/2007
 • volné: Tvorba mapových podkladů (tématické mapy) na základě družicových dat ze zařízení ASTER 03/2007, 10/2007 (SZ Čechy)
 • volné: Kombinace letecké a pozemní fotogrammetrie pro dokumentaci povrchového dolu(SHP)03/2007, 10/2007
 • volné: Modelování historické stavby v Peru pomocí CAD a pozemní fotogrammetrie 03/2007, 10/2007
 • volné: Využití letecké fotogrammetrie a DPZ pro dokumentaci geoglyfů v Peru/Nazca 03/2007, 10/2007

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • obsazeno: Webové mapové služby - vyhledávací webový portál 06/2007
 • obsazeno: Webové mapové služby - datové zdroje 06/2007
 • obsazeno: Google Earth 06/2007
 • obsazeno: Prostorové modely stavebních objektů na webu 06/2007
 • obsazeno: Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle) 06/2007
 • obsazeno: Webová databáze osobností oboru geodézie a kartografie 06/2007
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet od 01/2008
 • Kartografická reprezentace dat GIS od 01/2008
 • Digitální modely terénu od 01/2008
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování) od 01/2008
 • Správa webového serveru pro zeměměřiče od 01/2008

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 • Digitální zrcadlovka OLYMPUS E500 - test parametrů 01/2007
 • Geografický informační systém Christine - využití v kartografii 01/2007

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • obsazeno: Návrh GIS malé obce 01/2006
 • obsazeno: Datový model geodatabáze ArcGIS pro strukturu ZABAGED 01/2006
 • obsazeno: Hodnocení plánů měst, značkový klíč 06/2006
 • obsazeno: Polohová přesnost prvků map historických mapování 06/2006