K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 25: Řádek 25:
 
=== [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.]] ===
  
* '''obsazeno:''' Zhotovení digitálního prostorového modelu městské památkové zóny Louny metodami letecké fotogrammetrie '''01/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Zhotovení měřické dokumentace výměnku vesnické usedlosti v obci Čistá čp. 97 (Svitavy) '''01/2006'''
 
 
* '''obsazeno:''' Měřická dokumentace pozdně gotické klenby sálu tvrze v Popovicích u Benešova metodou laserového skenování '''06/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Měřická dokumentace pozdně gotické klenby sálu tvrze v Popovicích u Benešova metodou laserového skenování '''06/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Měřická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Malešově u Kutné Hory '''01/2007'''
 
* '''obsazeno:''' Měřická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Malešově u Kutné Hory '''01/2007'''
* 3D informační systém v aplikaci památkové péče '''nestanoveno'''
+
* Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče '''nestanoveno'''
* 3D data na Internetu - projekt Živé divadlo '''nestanoveno'''
+
* Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D '''nestanoveno'''
  
 
=== [[Doc. Ing. Milan Huml, CSc.]] ===
 
=== [[Doc. Ing. Milan Huml, CSc.]] ===

Verze z 20. 1. 2006, 11:42

Ing. Karel Benda, CSc.

 • obsazeno: Zpracování výpisu LV z dat NVF ISKN pro využití v interních informačních systémech uživatelů dat NVF 01/2006
 • obsazeno: Vytyčení vlastnických hranic v lokalitách s DKM nebo KM-D 01/2006
 • obsazeno: Zobrazení obsahu DKM importovaného z dat NVF ISKN pro využití v interních informačních systémech uživatelů dat NVF 01/2006

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • obsazeno: Hodnocení konformních zobrazení Evropy 06/2006
 • obsazeno: Zobrazení ortodrom 06/2006
 • obsazeno: Hodnocení kartografických zobrazení 06/2007
 • Hodnocení software WINKART 06/2007

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • obsazeno: Měřická dokumentace pozdně gotické klenby sálu tvrze v Popovicích u Benešova metodou laserového skenování 06/2006
 • obsazeno: Měřická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Malešově u Kutné Hory 01/2007
 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče nestanoveno
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D nestanoveno

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Katastrální systémy v Evropě 01/2006
 • obsazeno: Testování totální stanice Sokkia 01/2006
 • obsazeno: Laserový skener v technické praxi 06/2006
 • obsazeno: Analýza programového vybavení pro vedení DKM 06/2006
 • obsazeno: Doplnění podrobného polohového bodového pole pro obnovu katastrálního operátu mapováním 06/2006
 • Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2006
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 01/2007
 • Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • Doplnění podrobného polohového bodového pole pro obnovu katastrálního operátu mapováním 06/2007

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

 • obsazeno: Poskytování dat z katastru nemovitostí 06/2006
 • obsazeno: Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí 06/2006

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

 • obsazeno: Plán města a jeho prezentace na webu 06/2005

Dr. Ing. Karel Pavelka

 • obsazeno: Fotogrammetrická dokumentace hradu Košumberk 01/2006
 • obsazeno: Fotogrammetrická dokumentace věží Karlova mostu v Praze 01/2006

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • obsazeno: Kartografie na Webu (formáty dat, aplikace) 01/2006
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle) nestanoveno
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování) nestanoveno

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 • obsazeno: Vizualizace historických map zemí Koruny české na webu 01/2006
 • obsazeno: Kartometrická analýza přesnosti historického plánu Prahy 01/2006

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • obsazeno: Návrh GIS malé obce 01/2006
 • obsazeno: Datový model geodatabáze ArcGIS pro strukturu ZABAGED 01/2006
 • obsazeno: Hodnocení plánů měst, značkový klíč 06/2006
 • obsazeno: Polohová přesnost prvků map historických mapování 06/2006