K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 235: Řádek 235:
 
* '''diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata'''  
 
* '''diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata'''  
  
* '''volné (2011):''' 3D modelování a zpracování lidarových dat  
+
* '''BP, DP volné (2012):''' 3D modelování a zpracování lidarových dat, vyhledávání dílčích primitiv v mračnu bodů (mobilní laserové skenování)
* '''volné (2011):''' Technologie vyhledávání historických tellů v severním Iráku ze satelitního DMT
+
* '''BP volné (2012):''' Fotogrammetrická analýza obelisku ve Vatikánu (zpracování série snímků a definování nekolmosti)
* '''volné (2011):''' Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť  
+
* '''BP, DP volné (2012):''' Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání a dokumentaci památkových objektů a archeologických nalezišť  
* '''volné (2011):''' Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku
+
* '''BP, DP volné (2012):''' Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku, stereofotogrammetrie historických snímků
* '''volné (2011):''' Virtuální muzeum
+
* '''BP, DP volné (2012):''' Tvorba interaktivní mapy citadely v Erbilu (mapa, datové historické vrstvy, implementace fotografických snímků aj.)
* '''volné (2011):''' Využití a kalibrace fotoaparátu s vestavěnou GPS jednotkou - zpracování v ArcGIS
+
* '''zadané(2012):''' Využití a kalibrace fotoaparátu s vestavěnou GPS jednotkou - zpracování v ArcGIS (Stelšovský)
* '''volné (2011):''' Možnosti tvorby Gigapan snímků z motorizované panoramatické hlavy a jejich využití
+
* '''BP, DP volné (2012):''' Geodeticko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum (magnetometr, georadar aj., verifikace objektů a hledání nových - zejména objektů z Prusko-rakouské války) 
* '''volné (2011):''' Průzkum možností a tvorba HDR (high dynamic range) snímků
+
* '''BP volné (2012):''' Možnosti a využití software Photomodeler Scanner pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace, 3D tisk vytvořeného modelu (fotografované objekty a sochy - Mykonos/Řecko, Petra a Ammán/Jordánsko)
* '''volné (2011):''' Fotogrammetricko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum  (např.bývalé panské sídlo Radkov,  
+
* '''BP volné (2012):''' Tvorba a interpretace fotoplánu mozaiky-antické mapy v Madabě (Jordánsko)
Panenský Týnec aj.)
+
* '''BP volné (2012):''' Software Photomodeler Scanner v kombinaci s laserovým skenerem pro tvorbu modelu klenby, kostel v Římě
* '''volné (2011):''' Možnosti a využití software Photomodeler Scanner pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace - porovnání výsledků s laserovým skenerem
+
* '''volné(2012):''' Vyžití UAV ve fotogrammetrii, památkové péči a archeologii (hexakopter z laboratoře fotogrammetrie, vhodné pro letecké modeláře)
* '''zadané (Řehák,2011):''' Vyžití UAV pro fotogrammetrii
+
* '''BP volné (2012):''' Fotogrammetrická dokumentace a laserové skenování pro památkovou péči - objekty Jáchymov
 +
* '''BP, DP volné (2012):''' Fotogrammetrická dokumentace a letecké laserové skenování jako nástroj dokumentace středověkké důlní činnosti
 +
* '''BP volné (2012-3):''' Fotogrammetrická dokumentace a modelování kostela v Reykjavíku, SketchUp, Photomodeler
 +
* '''BP volné (2012):''' Fotogrammetrické modelování a virtuální rekonstrukce zbytků sloupů v Amádiji (sev.Irák, výsledky expedice)
 +
* '''BP,DP volné (2012-3):''' Dokumentace středověkkého dolu na Jáchymovsku (po domluvě s městským úřadem Abertamy)
 +
* '''DP volné (2012):''' Sloučení termovizní a klasické kamery pro možnosti mobilního (leteckého) monitoringu (spojení dvou senzorů a jejich společná kalibrace, odvození prvků vnější orientace pro temovizní snímky a tvorba ortofota); možnosti připojení INS
  
 
=== [[Ing. Jan Pytel]] ===
 
=== [[Ing. Jan Pytel]] ===

Verze z 18. 9. 2012, 09:22

Katedra mapování a kartografie

Ing. Karel Benda, CSc.

LS 11/12 - dosud nezadáno

Další náměty

 • Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
 • Geometrický plán a vodní dílo

Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování apod. - okruh námětů, nutná osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • Hodnocení konformních zobrazení pro mapu světa - DP 1/2011
 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy Evropy - BP 6/2011
 • Hodnocení vyrovnávacích nebo konformních zobrazení - obsazeno BP 2010
 • Průběh ekvideformát v ekvivalentních zobrazeních - DP 1/2011
 • Zobrazení ortodrom na mapách Evropy - BP 6/2011
 • Ekvivalentní zobrazení Francie - BP 6/2011

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • obsazeno DP - Transformace dat pro OCAD - programování aplikace 06/2012
 • obsazeno BP - Webová mapová aplikace pro Budějovice kulturní 06/2012
 • obsazeno BP - Geoprocessingové služby ArcGIS Server 06/2012
 • obsazeno BP - Mapy na internetu v ČR (možnosti a služby geoportálů) 06/2012
 • obsazeno BP - Vývoj obce Dobřichovice na starých mapách 06/2012


 • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS Server, ArcGIS Engine, ArcGIS Image Server, .... (několik témat)
 • Zaniklé obce v Ústeckém kraji - mapové podklady, georeferencování
 • Georeferencování I. vojenského mapování - programování polynomické transformace

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Ing. Martin Landa

GDAL/OGR

 • Návrh a implementace podpory PGF pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL)
 • Návrh a implementace podpory JPEG XR pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 • Návrh a implementace podpory OpenRaster pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL)

OpenStreetMap

 • Mapování zvolené lokality pro OpenStreetMap + vybrané téma (popis projektu)
 • Rozšíření vykreslovacího nástroje Mapnik o nové mapované prvky
 • Implementace relací pro případy polygonu do exportních knihoven z OSM
 • Návrh nástrojů pro procházení planet v čase a prostoru (rozšíření XAPI)
 • Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z OpenStreetMap (například, higway - transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
 • Implementace routovacích algoritmů nad OpenStreetMap v prostředí HSlayers a eventuálně OpenLayers
Cílem práce je jednak provést analýzu routovacích úloh, které jsou v současné době implementovány nad OpenStreetMap a na základě této analýzy navrhnout aplikaci v prostředí HSlayers. Pro implementaci mohou být využity existující OpenSourcová řešení. Výběr vhodného řešení bude také součástí práce.
 • Prototyp turistického systému založeného na datech OpenStreetMap. Systém by měl zahrnovat následující funkce:
  • Jednoduché vyhledávání objektů
  • Routování
  • Komplexní vyhledávání objektů:
   • Poděl nalezené trasy
   • Splňující složitější kriteria (najdi objekty typu A v okolí objektů typů B)
  • Uživatelské přidávání objektů včetně fotografii na principu sociální sítě

GRASS GIS

 • Rozšíření a integrace GRASS Extension Manager (nástroj pro instalaci rozšiřujících modulů z GRASS Add-Ons repositáře) do wxGUI
  • Programování v Pythonu (častečně C), wxPython
 • Kompletní přepsání správy metadat v GRASS GIS, podpora standardu IS0 19115
  • Analýza aktuálního stavu (GRASS knihovna, datové struktury)
  • Navržení nového datového modelu
  • Podpora OGC CSW a podpora INSPIRE discovery a view services
  • Implementace - programování v C/C++
  • GUI - programování v Pythonu, wxPython
 • Využití DocBooku v dokumentačním systému GRASSu
 • Návrh nových oficiálních webových stránek projektu GRASS

QGIS

 • Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
  • Programování v C++/Python, grafická knihovna QT
 • Integrace analytických nástrojů SAGA GIS do QGISu - jako plugin nebo jako podpora pro import/export dat do/z SAGA a možnost spouštět moduly s potřebnými parametry.
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • Jednoduché analýzy GRASS pro QGIS: v současnosti spuštění GRASS modulu v QGISu vyžaduje vytvoření location, import dat, spuštění modulu, vyexportování dat, zrušení location. Idea je zautomatizovat tento proces s využitím r.external a v.external
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • "Generický" export vektorových dat pro QGIS: momentálně lze vrstvy ukládat jenom pomocí knihovny OGR. QGIS obsahuje kromě OGR nativní providery i pro SpatiaLite, PostGIS. Cílem možnost exportovat data rovnou do databáze bez nutnosti používat externí provider.
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • Různé vylepšení rastrové podpory QGIS
  • Předefinované barevné tabulky pro jedno kanálové rastry (momentálně se musí hodnoty rastru k barvám přidělovat ručně)
  • Podpora "save raster as" - tj. konverze mezi různými GDAL formáty, možnost uložení výběru
  • Lepší zobrazování a podpora interakce s histogramem v dialogu "Vlastnosti rastrových dat"
  • Legenda pro rastrová data v mapové kompozici pro tisk
  • Požadavky: Programování v C++/QT
 • obsazeno (BP, Lžíčař, 06/2012) Podpora pro "all-in-one" projekty
  • Možnost otevřít a uložit projekt včetně datových vrstev a dalších souborů jako jsou např. SVG symboly apod. Mapové vrstvy by se konvertovaly např. do databáze SpatiaLite a RasterLite. Výsledný projekt by se zkomprimoval podobně jako např. u formátů ODT u LibreOffice nebo KMZ u Google Earth.
  • Požadavky: Programování v C++/QT
 • Vylepšit digitalizační nástroj v QGISu
  • Doimplementovat některé chybějící nástroje jako je "swap line direction", "freehand editing", "expand line", "numerické editování apod.
  • Požadavky: Programování v C++/QT
 • Vylepšit QGIS data browser (View -> Panels -> Browser)
  • Možnost přetáhnout mapovou vrstvu z legendy do okna browseru, možnost otevřít další typy zdrojů v okně browseru (pomocí knihovny GDAL/OGR), přidat sledování file systemu pro automatický update stromu se soubory
  • Požadavky: Programování v C++/QT
 • Další drobná témata
  • Implementace nemodálního okna ("dock") pro rychlou úpravu symbologie - bez nutnosti otevírat a zavírat dialog vlastnosti mapové vrstvy
  • Možnost definovat pravidla pro štítkování (labeling) kdy a jak se má mapová vrstva popisovat (tj. několik tříd, nejen pouze jednu), nastavení priorit pro pozice štítku při popisování bodu
  • Podpora pro práci s časem (datetime) v atributových tabulkách - alespoň u OGR, PostGIS data provideru
  • Vylepšit stávající jednoduchý evaluátor výrazů (podmnožina SQL, viz "Field calculator") o možnost práce s geometrií - přidat predikáty (intesects apod.) a množinové operace (intersection apod.)
  • Požadavky: Programování v C++/QT

GMT

PyWPS

 • Automatické zpřístupnění procesů PyWPS v GRASS GIS
 • Možnosti využití GRASS-swig interface v PyWPS
 • Implementace žádosti ControlProcess do PyWPS
 • Implementace žádosti GetStatus do PyWPS
 • Unit tests for PyWPS
 • Další témata na PyWPS 4.0

Geopublisher

Stefan Krüger (head developer of Geopublisher) can provide tutorship only in English or German. All development in Java.

 • Localization in Geopublisher
  • Evaluation and analysis of the difficulties in publishing geodata/atlases for multiple languages.
 • Quality management in Geopublisher
  • Evaluating the difficulties and looking for ways to ensure that atlases are as good as the creators think they are. (Varies from quantity and quality of meta-data & translations to GUI testing and automatic performance optimizations).

SAGA

Programování v C++, grafická knihovna wxWidgets

obsazeno (BP, Turek, 06/2012) Témata pro rozvoj programu SAGA v rámci spolupráce se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO), více informací zde.

 • Tvorba upraveného modulu pro import odděleného textu - ASCII data z gamaspektrometrů pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
 • Rychlé vytvoření bodů z měření včetně projekce pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
 • Module Builder pro SAGA
 • Implementace geografických map do SAGA (Openstreetmap, WMS)

Různé

 • Analýza webového aplikačního frameworku Django a jeho rozšíření GeoDjango, implementace ukázkové webové aplikace


 • ... další témata dle domluvy

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata
 • BP, DP volné (2012): 3D modelování a zpracování lidarových dat, vyhledávání dílčích primitiv v mračnu bodů (mobilní laserové skenování)
 • BP volné (2012): Fotogrammetrická analýza obelisku ve Vatikánu (zpracování série snímků a definování nekolmosti)
 • BP, DP volné (2012): Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání a dokumentaci památkových objektů a archeologických nalezišť
 • BP, DP volné (2012): Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku, stereofotogrammetrie historických snímků
 • BP, DP volné (2012): Tvorba interaktivní mapy citadely v Erbilu (mapa, datové historické vrstvy, implementace fotografických snímků aj.)
 • zadané(2012): Využití a kalibrace fotoaparátu s vestavěnou GPS jednotkou - zpracování v ArcGIS (Stelšovský)
 • BP, DP volné (2012): Geodeticko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum (magnetometr, georadar aj., verifikace objektů a hledání nových - zejména objektů z Prusko-rakouské války)
 • BP volné (2012): Možnosti a využití software Photomodeler Scanner pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace, 3D tisk vytvořeného modelu (fotografované objekty a sochy - Mykonos/Řecko, Petra a Ammán/Jordánsko)
 • BP volné (2012): Tvorba a interpretace fotoplánu mozaiky-antické mapy v Madabě (Jordánsko)
 • BP volné (2012): Software Photomodeler Scanner v kombinaci s laserovým skenerem pro tvorbu modelu klenby, kostel v Římě
 • volné(2012): Vyžití UAV ve fotogrammetrii, památkové péči a archeologii (hexakopter z laboratoře fotogrammetrie, vhodné pro letecké modeláře)
 • BP volné (2012): Fotogrammetrická dokumentace a laserové skenování pro památkovou péči - objekty Jáchymov
 • BP, DP volné (2012): Fotogrammetrická dokumentace a letecké laserové skenování jako nástroj dokumentace středověkké důlní činnosti
 • BP volné (2012-3): Fotogrammetrická dokumentace a modelování kostela v Reykjavíku, SketchUp, Photomodeler
 • BP volné (2012): Fotogrammetrické modelování a virtuální rekonstrukce zbytků sloupů v Amádiji (sev.Irák, výsledky expedice)
 • BP,DP volné (2012-3): Dokumentace středověkkého dolu na Jáchymovsku (po domluvě s městským úřadem Abertamy)
 • DP volné (2012): Sloučení termovizní a klasické kamery pro možnosti mobilního (leteckého) monitoringu (spojení dvou senzorů a jejich společná kalibrace, odvození prvků vnější orientace pro temovizní snímky a tvorba ortofota); možnosti připojení INS

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Webová prezentace vybrané lokality (panoramata, 3D modely významných objektů, ...) (poptávka např. z města Ústí nad Orlicí, Příbram)
 • Interaktivní grafické systémy (Kokeš, Microstation, geodetické aplikace, programování)
 • Tvorba kartogramů v systému MISYS (KOKEŠ)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • 3D model a analýza rytiny historického bojiště (lokalita Plzeň) - obsazeno (BP 6/2012)
 • Analýza sw nástrojů pro stavbu tratě závodu v mapách pro OB - obsazeno (BP 6/2012)
 • Využití výškopisných dat DMR 4G při tvorbě map OB - obsazeno (BP 6/2012)
 • Mapové podklady pro analýzu industriálního vývoje území (Kladensko)
 • Rekonstrukce krajiny zaniklých obcí Ústecka pomocí metod GIS a digitální kartografie
 • další případná témata podle domluvy

Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogiského proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce, Ing. Karel Brázdil, CSc. vedoucí odboru zeměměřický odbor Pardubice Zeměměřický úřad Čechovo nábřeží 1791 530 86 PARDUBICE

 • Generování obrazu skalních útvarů v mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000 s využitím nových výškopisných databází
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy generování obrazu skalních útvarů s maximálním stupněm automatizace (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování obrazu skalních útvarů na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Generování terénních hran výškopisu s využitím nových výškopisných databází ČR
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování hran výškopisu s ohledem na předpokládanou aplikaci hran v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
  • Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 • Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
  • Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 • Návrh archívu leteckým měřických snímků
  • Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
  • Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
  • Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová