K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
=== [[Ing. Karel Benda, CSc.]] ===
 
=== [[Ing. Karel Benda, CSc.]] ===
'''Bakalářské práce''' - v ZS 11/12 nezadáno
+
LS 11/12 - dosud nezadáno
 
 
'''Diplomové práce'''
 
* '''obsazeno  DP:''' Zaměřování a zpracování profilů v systému KOKEŠ'''  01/2012'''
 
* '''obsazeno  DP:''' Katastr nemovitostí na Slovensku'''  01/2012'''
 
 
 
  
 
'''Další náměty'''
 
'''Další náměty'''
* Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši
+
* Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
* GP a vodní dílo
+
* Geometrický plán a vodní dílo
 
 
  
Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování apod. - okruh námětů
+
Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování apod. - okruh námětů, nutná osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí
  
 
=== [[Ing. Petr Buchar, CSc.]] ===
 
=== [[Ing. Petr Buchar, CSc.]] ===

Verze z 18. 1. 2012, 16:43

Katedra mapování a kartografie

Ing. Karel Benda, CSc.

LS 11/12 - dosud nezadáno

Další náměty

 • Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
 • Geometrický plán a vodní dílo

Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování apod. - okruh námětů, nutná osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • Hodnocení konformních zobrazení pro mapu světa - DP 1/2011
 • Hodnocení kartografických zobrazení pro mapy Evropy - BP 6/2011
 • Hodnocení vyrovnávacích nebo konformních zobrazení - obsazeno BP 2010
 • Průběh ekvideformát v ekvivalentních zobrazeních - DP 1/2011
 • Zobrazení ortodrom na mapách Evropy - BP 6/2011
 • Ekvivalentní zobrazení Francie - BP 6/2011

Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • obsazeno DP - Georeferencování I. vojenského mapování 01/2012
 • obsazeno DP - Mapa univerzitního campusu ČVUT v rámci ESRI Community BaseMap 01/2012
 • obsazeno DP - Transformace dat pro OCAD - programování aplikace 06/2012
 • obsazeno BP - Webová mapová aplikace pro Budějovice kulturní 06/2012
 • obsazeno BP - Geoprocessingové služby ArcGIS Server 06/2012
 • obsazeno BP - Mapy na internetu v ČR (možnosti a služby geoportálů) 06/2012
 • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS Server, ArcGIS Engine, ArcGIS Image Server, .... (několik témat)
 • další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Ing. Martin Landa

GDAL/OGR

OpenStreetMap

 • Mapování zvolené lokality pro OpenStreetMap + vybrané téma (popis projektu)
 • Rozšíření vykreslovacího nástroje Mapnik o nové mapované prvky
 • Implementace relací pro případy polygonu do exportních knihoven z OSM
 • Návrh nástrojů pro procházení planet v čase a prostoru (rozšíření XAPI)
 • Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z OpenStreetMap (například, higway - transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
 • Implementace routovacích algoritmů nad OpenStreetMap v prostředí HSlayers a eventuálně OpenLayers
Cílem práce je jednak provést analýzu routovacích úloh, které jsou v současné době implementovány nad OpenStreetMap a na základě této analýzy navrhnout aplikaci v prostředí HSlayers. Pro implementaci mohou být využity existující OpenSourcová řešení. Výběr vhodného řešení bude také součástí práce.
 • Prototyp turistického systému založeného na datech OpenStreetMap. Systém by měl zahrnovat následující funkce:
  • Jednoduché vyhledávání objektů
  • Routování
  • Komplexní vyhledávání objektů:
   • Poděl nalezené trasy
   • Splňující složitější kriteria (najdi objekty typu A v okolí objektů typů B)
  • Uživatelské přidávání objektů včetně fotografii na principu sociální sítě

GRASS GIS

 • Rozšíření a integrace GRASS Extension Manager (nástroj pro instalaci rozšiřujících modulů z GRASS Add-Ons repositáře) do wxGUI
  • Programování v Pythonu (častečně C), wxPython
 • Kompletní přepsání správy metadat v GRASS GIS, podpora standardu IS0 19115
  • Analýza aktuálního stavu (GRASS knihovna, datové struktury)
  • Navržení nového datového modelu
  • Podpora OGC CSW a podpora INSPIRE discovery a view services
  • Implementace - programování v C/C++
  • GUI - programování v Pythonu, wxPython
 • Využití DocBooku v dokumentačním systému GRASSu
 • Návrh nových oficiálních webových stránek projektu GRASS
 • obsazeno (BP, Kratochvílová, 06/2011) Grafické uživatelské prostředí pro tvorbu mapových výstupů v systému GRASS

QGIS

 • Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
  • Programování v C++/Python, grafická knihovna QT
 • Integrace analytických nástrojů SAGA GIS do QGISu - jako plugin nebo jako podpora pro import/export dat do/z SAGA a možnost spouštět moduly s potřebnými parametry.
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • Jednoduché analýzy GRASS pro QGIS: v současnosti spuštění GRASS modulu v QGISu vyžaduje vytvoření location, import dat, spuštění modulu, vyexportování dat, zrušení location. Idea je zautomatizovat tento proces s využitím r.external a v.external
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • "Generický" export vektorových dat pro QGIS: momentálně lze vrstvy ukládat jenom pomocí knihovny OGR. QGIS obsahuje kromě OGR nativní providery i pro SpatiaLite, PostGIS. Cílem možnost exportovat data rovnou do databáze bez nutnosti používat externí provider.
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • Různé vylepšení rastrové podpory QGIS
  • Předefinované barevné tabulky pro jedno kanálové rastry (momentálně se musí hodnoty rastru k barvám přidělovat ručně)
  • Podpora "save raster as" - tj. konverze mezi různými GDAL formáty, možnost uložení výběru
  • Lepší zobrazování a podpora interakce s histogramem v dialogu "Vlastnosti rastrových dat"
  • Legenda pro rastrová data v mapové kompozici pro tisk
  • Požadavky: Programování v C++/QT

GMT

PyWPS

 • Automatické zpřístupnění procesů PyWPS v GRASS GIS
 • Možnosti využití GRASS-swig interface v PyWPS
 • Implementace žádosti ControlProcess do PyWPS
 • Implementace žádosti GetStatus do PyWPS
 • Unit tests for PyWPS
 • Další témata na PyWPS 4.0

Geopublisher

Stefan Krüger (head developer of Geopublisher) can provide tutorship only in English or German. All development in Java.

 • Localization in Geopublisher
  • Evaluation and analysis of the difficulties in publishing geodata/atlases for multiple languages.
 • Quality management in Geopublisher
  • Evaluating the difficulties and looking for ways to ensure that atlases are as good as the creators think they are. (Varies from quantity and quality of meta-data & translations to GUI testing and automatic performance optimizations).

SAGA

Programování v C++, grafická knihovna wxWidgets

Témata pro rozvoj programu SAGA v rámci spolupráce se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO), více informací zde.

 • Tvorba upraveného modulu pro import odděleného textu - ASCII data z gamaspektrometrů pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
 • Rychlé vytvoření bodů z měření včetně projekce pro potřeby Mobilní skupiny SÚRO
 • Module Builder pro SAGA
 • Implementace geografických map do SAGA (Openstreetmap, WMS)

Různé

 • Analýza webového aplikačního frameworku Django a jeho rozšíření GeoDjango, implementace ukázkové webové aplikace


 • ... další témata dle domluvy

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata
 • volné (2011): 3D modelování a zpracování lidarových dat
 • volné (2011): Technologie vyhledávání historických tellů v severním Iráku ze satelitního DMT
 • volné (2011): Využití družicových,fotogrammetrických či leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť
 • volné (2011): Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku
 • volné (2011): Virtuální muzeum
 • volné (2011): Využití a kalibrace fotoaparátu s vestavěnou GPS jednotkou - zpracování v ArcGIS
 • volné (2011): Možnosti tvorby Gigapan snímků z motorizované panoramatické hlavy a jejich využití
 • volné (2011): Průzkum možností a tvorba HDR (high dynamic range) snímků
 • volné (2011): Fotogrammetricko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum (např.bývalé panské sídlo Radkov,

Panenský Týnec aj.)

 • volné (2011): Možnosti a využití software Photomodeler Scanner pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace - porovnání výsledků s laserovým skenerem
 • zadané (Řehák,2011): Vyžití UAV pro fotogrammetrii

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Webová prezentace vybrané lokality (panoramata, 3D modely významných objektů, ...) (poptávka např. z města Ústí nad Orlicí, Příbram)
 • Interaktivní grafické systémy (Kokeš, Microstation, geodetické aplikace, programování)
 • Tvorba kartogramů v systému MISYS (KOKEŠ)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • 3D model a analýza rytiny historického bojiště (lokalita Plzeň) - obsazeno (BP 6/2012)
 • Vývoj vybrané lokality na základě analýzy starých mapových podkladů - obsazeno (BP 6/2012)
 • Analýza nástrojů programu OCAD 10 pro tvorbu mapy OB - obsazeno (BP 6/2012)
 • Využití výškopisných dat DMR 4G při tvorbě map OB - obsazeno (BP 6/2012)
 • Tvorba tematické (turistické) mapy v programu OCAD - obsazeno (DP 1/2012)
 • další případná témata podle domluvy

Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogiského proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce, Ing. Karel Brázdil, CSc. vedoucí odboru zeměměřický odbor Pardubice Zeměměřický úřad Čechovo nábřeží 1791 530 86 PARDUBICE

 • Generování obrazu skalních útvarů v mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000 s využitím nových výškopisných databází
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy generování obrazu skalních útvarů s maximálním stupněm automatizace (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování obrazu skalních útvarů na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Generování terénních hran výškopisu s využitím nových výškopisných databází ČR
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování hran výškopisu s ohledem na předpokládanou aplikaci hran v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
  • Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 • Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
  • Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 • Návrh archívu leteckým měřických snímků
  • Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
  • Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
  • Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová