K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 14: Řádek 14:
 
=== [[Ing. Jiří Cajthaml]] ===
 
=== [[Ing. Jiří Cajthaml]] ===
  
* '''obsazeno:''' DP - Tvorba interaktivního plánu města pro internet '''01/2007'''
+
* '''obsazeno''' DP - Vizualizace ZABAGED v softwaru OCAD '''01/2008'''
* '''obsazeno:''' DP - Analýza dostupnosti geodat vhodných pro kartografickou tvorbu v ČR '''06/2007'''
+
* '''obsazeno''' DP - Georeferencování Mullerovy mapy Moravy '''01/2008'''
* '''obsazeno:''' DP - Sledování vývoje krajiny z historických i současných topografických mapování na území ČR v prostředí mapového serveru  '''06/2007'''
+
* '''obsazeno''' BP - Plány MHD - kartografický průzkum, analýza '''09/2008'''
* '''obsazeno:''' BP - Znázornění statistických dat z přijímacího řízení na FSv v tematických mapách '''09/2007'''
 
* '''obsazeno:''' BP - Návrh internetového portálu lezeckých oblastí v ČR  '''09/2007'''
 
  
* Porovnání volně šiřitelných desktop GIS prohlížeček '''od 06/2008'''
+
* Porovnání volně šiřitelných desktop GIS prohlížeček (jen BP)
* Prostorové databázové systémy - Oracle Spatial a PostGIS, úvodní studie'''od 06/2008'''
+
* Prostorové databázové systémy - Oracle Spatial a PostGIS, úvodní studie
* Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů '''od 06/2008'''
+
* Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů
* SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky '''od 06/2008'''
+
* SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky a aplikace
* Georeferencování historických vojenských mapování - výzkum '''od 06/2008'''
+
* Georeferencování historických vojenských mapování
* Vizualizace ZABAGED v softwaru OCAD '''od 06/2008'''
+
* Výzkum našich nejstarších map - digitalizace v GIS
* Vizualizace ZABAGED pro UMN MapServer '''od 06/2008'''
+
* Možnosti vizualizace nepřesností na starých mapách nástrojem MapAnalyst (jen BP)
* Plány MHD - průzkum, analýza '''od 06/2008'''
+
* Vizualizace ZABAGED pro UMN MapServer
 +
* Ontologie v kartografii
 +
* Návrh datového modelu pro vybraný typ mapy
 +
* Mapové archivy v ČR a úroveň jejich digitalizace
 +
* Generalizační algoritmy (rešerše a implementace)
  
 
=== [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]] ===
 
=== [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]] ===

Verze z 30. 9. 2007, 19:19

Ing. Karel Benda, CSc.

 • obsazeno: Zpracování geodetických podkladů pro Komplexní pozemkové úpravy 01/2007
 • Změna hranice kat. území při zpracování projektu KPÚ 06/2008
 • Zpracování DKM podle projektu KPÚ 06/2008

Ing. Petr Buchar, CSc.

 • obsazeno: Hodnocení konformních zobrazení Evropy 06/2006
 • obsazeno: Zobrazení ortodrom 06/2006
 • obsazeno: Hodnocení kartografických zobrazení 06/2007
 • Hodnocení software WINKART 06/2007

Ing. Jiří Cajthaml

 • obsazeno DP - Vizualizace ZABAGED v softwaru OCAD 01/2008
 • obsazeno DP - Georeferencování Mullerovy mapy Moravy 01/2008
 • obsazeno BP - Plány MHD - kartografický průzkum, analýza 09/2008
 • Porovnání volně šiřitelných desktop GIS prohlížeček (jen BP)
 • Prostorové databázové systémy - Oracle Spatial a PostGIS, úvodní studie
 • Programování internetových mapových aplikací na bázi mapových serverů
 • SVG v kartografii - možnosti, příklady, vlastní ukázky a aplikace
 • Georeferencování historických vojenských mapování
 • Výzkum našich nejstarších map - digitalizace v GIS
 • Možnosti vizualizace nepřesností na starých mapách nástrojem MapAnalyst (jen BP)
 • Vizualizace ZABAGED pro UMN MapServer
 • Ontologie v kartografii
 • Návrh datového modelu pro vybraný typ mapy
 • Mapové archivy v ČR a úroveň jejich digitalizace
 • Generalizační algoritmy (rešerše a implementace)

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz též projekt GNU Gama

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

 • obsazeno: Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem 06/2007
 • Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble 06/2007
 • obsazeno: Metoda RTK v podrobném mapování 01/2007
 • Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek 06/2007
 • Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK 06/2007
 • obsazeno: Ověření přesnosti podrobného polohového bodového pole 06/2007

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

 • obsazeno: Poskytování dat z katastru nemovitostí 06/2006
 • obsazeno: Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí 06/2006

Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.

 • obsazeno: Plán města a jeho prezentace na webu 06/2005

Doc. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • volné: Možnosti fotogrammetrické dokumentace barokních soch 03/2007, 10/2007
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace Staroměstské věže Karlova mostu v Praze 03/2007, 10/2007
 • volné: Fotogrammetrická dokumentace hradu Košumberk, 2.část 03/2007, 10/2007
 • obsazené: Porovnání DMT ze stereofotogrammetrické letecké dvojice s leteckým laserovým skenováním 03/2007
 • obsazené: Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro sledování změn v krajině 03/2007
 • obsazené: Využití družicových a leteckých laserových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť 03/2007
 • volné: Možnosti využití hyperspektrálních družicových dat 03/2007,10/2007
 • volné: Dokumentace historického objektu pomocí digitální fotogrammetrie a laserového skenování (tvrz a hrad) 03/2007, 10/2007
 • volné: Využití družicových dat nové generace pro monitorování složek životního prostředí 3/2007,10/2007
 • volné: Tvorba mapových podkladů (tématické mapy) na základě družicových dat ze zařízení ASTER 03/2007, 10/2007 (SZ Čechy)
 • volné: Kombinace letecké a pozemní fotogrammetrie pro dokumentaci povrchového dolu(SHP)03/2007, 10/2007
 • volné: Modelování historické stavby v Peru pomocí CAD a pozemní fotogrammetrie 03/2007, 10/2007
 • volné: Využití letecké fotogrammetrie a DPZ pro dokumentaci geoglyfů v Peru/Nazca 03/2007, 10/2007

Ing. Jan Pytel

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • obsazeno: Webový portál o mapových službách
 • obsazeno: Tvorba multimediálních výukových materiálů
 • Prostorové modely stavebních objektů na webu
 • Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Kartografická reprezentace dat GIS
 • Digitální modely terénu
 • Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování)
 • Správa webového serveru pro zeměměřiče
 • seznam ukončených a rozpracovaných prací

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 • Digitální zrcadlovka OLYMPUS E500 - test parametrů 01/2007
 • Geografický informační systém Christine - využití v kartografii 01/2007

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

 • obsazeno: Návrh GIS malé obce 01/2006
 • obsazeno: Datový model geodatabáze ArcGIS pro strukturu ZABAGED 01/2006
 • obsazeno: Hodnocení plánů měst, značkový klíč 06/2006
 • obsazeno: Polohová přesnost prvků map historických mapování 06/2006