K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 342 mezilehlých verzí od 15 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
== Katedra geomatiky ==
 +
 
=== [[Ing. Karel Benda, CSc.]] ===
 
=== [[Ing. Karel Benda, CSc.]] ===
  
* '''obsazeno:''' Zpracování geodetických podkladů pro Komplexní pozemkové úpravy   '''01/2007'''
+
'''zadáno''' - Posouzení využití výškopisu z leteckého skenování pro pozemkové úpravy
* Zpracování DKM podle projektu KPÚ  '''nestanoveno'''
+
 
 +
'''volné''' - Posouzení výškopisu získaného z leteckého skenování s výsledky získanými měřením v terénu (geodetické metody, GNSS)
 +
 
 +
'''volné''' - Zpracování geometrického plánu pro zpřesnění hranice
 +
 
 +
'''volné''' - Pozemkové úpravy - terénní průzkum
 +
 
 +
'''volné''' - Hodnocení využití technologie GNSS (Leica GS15) pro účely výuky v terénu
 +
 
 +
'''volné''' - Využití Kokeše pro zpracování různých variant geometrických plánů
 +
 
 +
 
 +
'''Náměty pro BP a DP: '''
 +
 
 +
* Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
 +
* Řešení generalizace průběhu hranic v Kokeši
 +
 
 +
Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ a PROLAND pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování, pozemkové úpravy apod. - okruh námětů. Nutná je osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí. Kdo bude chtít, může i programovat.
  
=== [[Ing. Petr Buchar, CSc.]] ===
+
=== [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===
  
* '''obsazeno:''' Hodnocení konformních zobrazení Evropy '''06/2006'''
+
* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
* '''obsazeno:''' Zobrazení ortodrom '''06/2006'''
+
* Kartografické práce na projektu Český historický atlas
* '''obsazeno:''' Hodnocení kartografických zobrazení '''06/2007'''
+
* Mapové podklady historie Vltavy
* Hodnocení software WINKART '''06/2007'''
+
* Procedurální 3D modelování v City Engine
 +
* Využití rozšířené reality v kartografii
 +
* InDoor navigace
 +
* Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
 +
* Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 +
* Využití Matlab Mapping Toolbox
 +
* Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 +
* další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]
  
 
=== [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]] ===
 
=== [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]] ===
  
 
* Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. '''nestanoveno'''
 
* Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. '''nestanoveno'''
 +
* přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. '''nestanoveno'''
 
* '''obsazeno:''' Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. '''nestanoveno'''
 
* '''obsazeno:''' Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. '''nestanoveno'''
 
* Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. '''nestanoveno'''
 
* Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. '''nestanoveno'''
 
* '''obsazeno:''' Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. '''2007'''
 
* '''obsazeno:''' Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. '''2007'''
* další možná témata viz též projekt [[GNU Gama]]
+
* další možná témata viz projekt [[GNU Gama]]
 +
** implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
 +
** grafické uživatelské prostředí pro projekt [[GNU Gama]]
 +
** a další
 +
* Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou  hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí [http://gama.fsv.cvut.cz/~cepek/k142_mozna_temata_BP.doc anotace], pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět  142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 +
* Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)
 +
** [http://www.arcdata.cz/ ARCDATA Praha]
 +
** [http://www.georeal.cz/ Georeal Plzeň]
 +
 
 +
=== Ing. Martina Faltýnová ===
 +
* BP volné (LS 2013): DMT sítě úvozů - Via Magna (vytvoření digitálního modelu části středověké obchodní stezky, data z leteckého laserového skenování, ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
 +
 
 +
* BP volné (LS 2013): Tvorba DMT z dat LLS
  
 
=== [[Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.]] ===
 
=== [[Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.]] ===
Řádek 23: Řádek 62:
 
* témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů  '''průběžně'''
 
* témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů  '''průběžně'''
  
=== [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.]] ===
+
=== [http://lfgm.fsv.cvut.cz/~hodac/diplomky.htm Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.] ===
 +
 
 +
* Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče  '''- obecný tématický okruh'''
 +
* Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování)  '''- obecný tématický okruh'''
 +
 
 +
=== [[Ing. Tomáš Janata]] ===
 +
 
 +
=== prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. ===
 +
* GPS/nivelace - sjednocení výškových základů
 +
 
 +
=== [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]] ===
 +
 
 +
; {{freegis|GRASS GIS}}
 +
 
 +
''(Python, wxPython)''
 +
 
 +
* Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [http://gis.stackexchange.com/questions/6056/how-to-calculate-topographic-ruggedness-index-in-arcgis])
 +
* GRASS modul postavený na knihovně fmask
 +
 
 +
; {{freegis|QGIS}}
 +
 
 +
''(Python, PyQt)''
 +
 
 +
* Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
 +
* QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
 +
* WPS Client Plugin
 +
 
 +
;{{freegis|GDAL}}
 +
 
 +
''(C++)''
 +
 
 +
* Návrh a implementace podpory [https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]
 +
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File PGF] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), [http://www.libpgf.org/ libpgf]
 +
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR JPEG XR] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 +
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenRaster OpenRaster] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), [http://create.freedesktop.org/wiki/OpenRaster OpenRaster]
 +
 
 +
; {{freegis|OpenStreetMap}}
  
* '''obsazeno:''' Měřická dokumentace pozdně gotické klenby sálu tvrze v Popovicích u Benešova metodou laserového skenování '''06/2006'''
+
* Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
* '''obsazeno:''' Měřická dokumentace vybraných částí objektu tvrze v Malešově u Kutné Hory '''01/2007'''
+
::Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z [[OpenStreetMap]] (například,  higway -  transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
* Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče '''nestanoveno'''
 
* Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D '''nestanoveno'''
 
  
=== [[Doc. Ing. Milan Huml, CSc.]] ===
+
; [http://pywps.org PyWPS]  
  
* '''obsazeno:''' Katastrální systémy v Evropě '''01/2006'''
+
''(Python)''
* '''obsazeno:''' Testování totální stanice Sokkia '''01/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Laserový skener v technické praxi '''06/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Analýza programového vybavení pro vedení DKM '''06/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Doplnění podrobného polohového bodového pole pro obnovu katastrálního operátu mapováním '''06/2006'''
 
* Ověření kvality mapy přepracované na DKM a zajištění homogenity polohopisu s bodovým polem '''06/2006'''
 
* Propojení dat GPS aparatur Zeiss a Trimble '''01/2007'''
 
* Metoda RTK v podrobném mapování '''01/2007'''
 
* Dynamická tvorba a údržba map velkých měřítek '''06/2007'''
 
* Transformace map sáhového měřítka do S-JTSK '''06/2007'''
 
* Doplnění podrobného polohového bodového pole pro obnovu katastrálního operátu mapováním '''06/2007'''
 
  
=== Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc. ===
+
; Různé
  
* '''obsazeno:''' Poskytování dat z katastru nemovitostí '''06/2006'''
+
* Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
* '''obsazeno:''' Současný stav digitální podoby katastru nemovitostí '''06/2006'''
+
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 +
* Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
 +
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 +
* Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
 +
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
  
=== [[Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.]] ===
+
=== po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.  ===
 +
Diplomové práce:
 +
* Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
 +
* Vývoj systému pro mapování dna vodních toků a nádrží.
 +
* GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.
 +
Bakalářské práce:
 +
* Testování využití pristroje Leica TCA 2003 pro práce v reálném čase.
 +
* Testování využití DGPS korekcí ze sítě CZEPOS pro turistické navigační GPS přístroje.
 +
* GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.
  
* '''obsazeno:''' Plán města a jeho prezentace na webu '''06/2005'''
+
Všechna témata jsou připravována tak, aby výsledek práce měl praktické uplatnění. U DP se předpokládá, že se vypracování
 +
bude student věnovat více jak jeden semestr.
  
=== [[Dr. Ing. Karel Pavelka]] ===
+
=== [[Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka]] ===
 +
* '''Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) : '''
  
* '''obsazeno:''' Fotogrammetrická dokumentace hradu Košumberk '''01/2006'''
+
* '''Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)'''
* '''obsazeno:''' Fotogrammetrická dokumentace věží Karlova mostu v Praze '''01/2006'''
+
* '''Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie'''
* '''volné:''' Fotogrammetrická dokumentace hradu Košumberk, 2.část '''06/2006, 01/2007'''
+
* '''IBMR (image based modelling and rendering) – využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)'''
* '''volné:''' Porovnání DMT ze stereofotogrammetrické letecké dvojice s leteckým laserovým skenováním '''06/2006, 01/2007'''
+
* '''Tvorba 3D modelů drobných objektů z fotografických snímků a jejich vystavení na web (tematické celky objektů např. z Peru, z Kurdistánu a dalších oblastí)'''
* '''volné:''' Využití družicových dat ze zařízení ASTER pro sledování změn v krajině '''06/2006, 01/2007'''
+
* '''Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)'''
* '''volné:''' Využití nových družicových dat pro vyhledávání archeologických nalezišť '''06/2006, 01/2007'''
+
* '''Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat'''
* '''volné:''' Možnosti využití hyperspektrálních družicových dat '''01/2007'''
+
* '''Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)'''
* '''volné:''' Porovnání možností družicových dat nové generace pro využití v oblasti životního prostředí '''06/2006, 01/2007'''
+
* '''Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny'''
 +
* '''Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické  či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)'''
 +
* '''Georadar  a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)'''
 +
* '''Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)'''
 +
* '''Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)'''
 +
* '''Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model histirckého cínového dolu a povrchové příznaky, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce'''
 +
* '''Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)'''
 +
* '''Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce'''
 +
* '''Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)'''
 +
* '''Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)'''
 +
* '''Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)'''
 +
 
 +
=== [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]] ===
 +
 
 +
* Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů '''nestanoveno'''
 +
* Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy '''nestanoveno'''
 +
* Vývoj pluginů pro pro [[Eclipse]] Platform '''nestanoveno'''
 +
* Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii '''nestanoveno'''
  
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
  
* '''obsazeno:''' Kartografie na Webu (formáty dat, aplikace) '''01/2006'''
+
* Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
* Technologie pro elektronické vzdělávání (e-learning, LMS Moodle) '''nestanoveno'''
+
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
* Interaktivní grafické systémy (Microstation, Kokeš, geodetické aplikace, programování) '''nestanoveno'''
+
* Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 +
* Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)
 +
* Pro inspiraci [http://peso.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
 +
 
 +
=== Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D. ===
 +
* Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
 +
* Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
 +
* Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
 +
* Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
 +
* Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
 +
* Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
 +
* Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
 +
* Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
 +
* Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření
 +
 
 +
 
 +
== Externisté ==
 +
 
 +
Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie [[Aleš Čepek|prof. Čepkem]], mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.
 +
 
 +
=== [[Ing. Petr Souček|Ing. Petr Souček, Ph.D.]] ===
 +
 
 +
* Nadmořské výšky obcí v ČR. '''nestanoveno'''
 +
** Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
 +
 
 +
* Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). '''nestanoveno'''
 +
** Data katastrálních parcel jsou geometricky vyjádřeny polygonem i definičním bodem. Knihovna GDAL vícenásobnou geometrii vektorových dat podporuje, program QGIS neumí informaci správně zpracovat. Náplní práce je tvorba patche, který rozpozná vícenásobnou geometrii a pro každý typ geometrie vytvoří samostatnou vrstvu.
 +
 
 +
* Implementace českých adres do projektu Nominatim '''nestanoveno'''
 +
** V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
 +
 
 +
* Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. '''nestanoveno'''
 +
** Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
 +
* Obnova katastrálního operátu v ISKN. '''nestanoveno'''
 +
** Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy  v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
 +
** Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 +
* Kontrola dat v SGI ISKN. '''nestanoveno'''
 +
** Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
 +
** Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 +
* Otestování SW [http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-inspire ArcGIS for INSPIRE].  '''nestanoveno'''
 +
** Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
 +
** Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
 +
* Vytvoření výpisu z KN z VFK. '''nestanoveno'''
 +
** Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
 +
** Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
 +
* další případná témata dle domluvy na emailu [mailto:petr.soucek@cuzk.cz  petr.soucek@cuzk.cz] nebo u [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.]]
 +
 
 +
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===
 +
 
 +
''Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce,  Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, karel.brazdil@cuzk.cz, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy''
 +
 
 +
* Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
 +
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
 +
** Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
 +
** Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 +
* Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
 +
**Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
 +
** Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
 +
** Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 +
* Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
 +
** Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
 +
** Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 +
* Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
 +
** Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
 +
** Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
 +
* Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
 +
**Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
 +
** Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 +
* Návrh archívu leteckým měřických snímků
 +
** Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
 +
** Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 +
* Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp. 
 +
**Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
 +
**Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 +
* Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
 +
** Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
 +
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
  
=== [[Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.]] ===
+
* Vývoj hlasových navigací pro osoby se zdravotním postižením zraku s využitím ZABAGED®
 +
** Předmětem práce je analýza možností automatizovaného generování hlasových navigací pro hendikepované osoby se zdravotním postižením zraku s využitím geografických informací obsažených v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®). ZABAGED® v současné době prochází zásadním zkvalitňováním polohových i popisných geografických informací. Obsahuje informace o více než 120 typech geografických objektů s více než 400 typy popisných a dalších kvalitativních informací. Současně ZABAGED® obsahuje vybrané údaje z databáze geografického názvosloví České republiky. Cílem je na základě analýzy možných typů výskytu geografických objektů a případně jejich topologických vztahů vymyslet a vytvořit databanku typických hlasových zpráv, které by bylo možné perspektivně využívat v navigačních zařízeních (mobilních aplikacích) pro navigaci zrakově postižených osob.
  
* '''obsazeno:''' Vizualizace historických map zemí Koruny české na webu '''01/2006'''
+
* Návrh struktury nového datového modelu Základní báze geografických dat České republiky
* '''obsazeno:''' Kartometrická analýza přesnosti historického plánu Prahy '''01/2006'''
+
** Cílem je analyzovat současný datový model Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a navrhnout změny, které by směřovaly k transformaci ZABAGED® do 3D modelu. Do datového modelu by měly být implementovány atributy o geometrické a časové kvalitě informací. Předpokládá se řešení s využitím databázového systému Oracle.
Digitální zrcadlovka OLYMPPUS E500 - test parametrů '''01/2007'''
 
Geografický informační systém Christine - využití v kartografii '''01/2006'''
 
  
=== [[Ing. Růžena Zimová, Ph.D.]] ===
 
  
* '''obsazeno:''' Návrh GIS malé obce '''01/2006'''
+
* ''Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek. ''
* '''obsazeno:''' Datový model geodatabáze ArcGIS pro strukturu ZABAGED '''01/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Hodnocení plánů měst, značkový klíč '''06/2006'''
 
* '''obsazeno:''' Polohová přesnost prvků map historických mapování '''06/2006'''
 

Aktuální verze z 23. 6. 2020, 10:31

Katedra geomatiky

Ing. Karel Benda, CSc.

zadáno - Posouzení využití výškopisu z leteckého skenování pro pozemkové úpravy

volné - Posouzení výškopisu získaného z leteckého skenování s výsledky získanými měřením v terénu (geodetické metody, GNSS)

volné - Zpracování geometrického plánu pro zpřesnění hranice

volné - Pozemkové úpravy - terénní průzkum

volné - Hodnocení využití technologie GNSS (Leica GS15) pro účely výuky v terénu

volné - Využití Kokeše pro zpracování různých variant geometrických plánů


Náměty pro BP a DP:

 • Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
 • Řešení generalizace průběhu hranic v Kokeši

Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ a PROLAND pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování, pozemkové úpravy apod. - okruh námětů. Nutná je osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí. Kdo bude chtít, může i programovat.

Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
 • Kartografické práce na projektu Český historický atlas
 • Mapové podklady historie Vltavy
 • Procedurální 3D modelování v City Engine
 • Využití rozšířené reality v kartografii
 • InDoor navigace
 • Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
 • Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 • Využití Matlab Mapping Toolbox
 • Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 • další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Ing. Martina Faltýnová

 • BP volné (LS 2013): DMT sítě úvozů - Via Magna (vytvoření digitálního modelu části středověké obchodní stezky, data z leteckého laserového skenování, ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
 • BP volné (LS 2013): Tvorba DMT z dat LLS

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Ing. Tomáš Janata

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.

 • GPS/nivelace - sjednocení výškových základů

Ing. Martin Landa, Ph.D.

GRASS GIS

(Python, wxPython)

 • Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [1])
 • GRASS modul postavený na knihovně fmask
QGIS

(Python, PyQt)

 • Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
 • QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
 • WPS Client Plugin
GDAL

(C++)

 • Návrh a implementace podpory IFC
 • Návrh a implementace podpory PGF pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), libpgf
 • Návrh a implementace podpory JPEG XR pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 • Návrh a implementace podpory OpenRaster pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), OpenRaster
OpenStreetMap
 • Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z OpenStreetMap (například, higway - transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
PyWPS

(Python)

Různé
 • Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 • Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 • Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS

po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.

Diplomové práce:

 • Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
 • Vývoj systému pro mapování dna vodních toků a nádrží.
 • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Bakalářské práce:

 • Testování využití pristroje Leica TCA 2003 pro práce v reálném čase.
 • Testování využití DGPS korekcí ze sítě CZEPOS pro turistické navigační GPS přístroje.
 • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Všechna témata jsou připravována tak, aby výsledek práce měl praktické uplatnění. U DP se předpokládá, že se vypracování bude student věnovat více jak jeden semestr.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) :
 • Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)
 • Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie
 • IBMR (image based modelling and rendering) – využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)
 • Tvorba 3D modelů drobných objektů z fotografických snímků a jejich vystavení na web (tematické celky objektů např. z Peru, z Kurdistánu a dalších oblastí)
 • Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)
 • Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat
 • Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)
 • Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny
 • Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)
 • Georadar a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)
 • Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)
 • Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)
 • Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model histirckého cínového dolu a povrchové příznaky, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce
 • Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)
 • Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce
 • Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)
 • Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)
 • Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 • Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)
 • Pro inspiraci seznam ukončených a rozpracovaných prací

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
 • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
 • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
 • Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
 • Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
 • Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
 • Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
 • Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření


Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Nadmořské výšky obcí v ČR. nestanoveno
  • Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
 • Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). nestanoveno
  • Data katastrálních parcel jsou geometricky vyjádřeny polygonem i definičním bodem. Knihovna GDAL vícenásobnou geometrii vektorových dat podporuje, program QGIS neumí informaci správně zpracovat. Náplní práce je tvorba patche, který rozpozná vícenásobnou geometrii a pro každý typ geometrie vytvoří samostatnou vrstvu.
 • Implementace českých adres do projektu Nominatim nestanoveno
  • V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
 • Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Otestování SW ArcGIS for INSPIRE. nestanoveno
  • Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
  • Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
 • Vytvoření výpisu z KN z VFK. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
  • Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce, Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, karel.brazdil@cuzk.cz, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy

 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
  • Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 • Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
  • Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 • Návrh archívu leteckým měřických snímků
  • Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
  • Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
  • Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 • Vývoj hlasových navigací pro osoby se zdravotním postižením zraku s využitím ZABAGED®
  • Předmětem práce je analýza možností automatizovaného generování hlasových navigací pro hendikepované osoby se zdravotním postižením zraku s využitím geografických informací obsažených v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®). ZABAGED® v současné době prochází zásadním zkvalitňováním polohových i popisných geografických informací. Obsahuje informace o více než 120 typech geografických objektů s více než 400 typy popisných a dalších kvalitativních informací. Současně ZABAGED® obsahuje vybrané údaje z databáze geografického názvosloví České republiky. Cílem je na základě analýzy možných typů výskytu geografických objektů a případně jejich topologických vztahů vymyslet a vytvořit databanku typických hlasových zpráv, které by bylo možné perspektivně využívat v navigačních zařízeních (mobilních aplikacích) pro navigaci zrakově postižených osob.
 • Návrh struktury nového datového modelu Základní báze geografických dat České republiky
  • Cílem je analyzovat současný datový model Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a navrhnout změny, které by směřovaly k transformaci ZABAGED® do 3D modelu. Do datového modelu by měly být implementovány atributy o geometrické a časové kvalitě informací. Předpokládá se řešení s využitím databázového systému Oracle.


 • Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek.