K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 11 mezilehlých verzí od 5 dalších uživatelů.)
Řádek 25: Řádek 25:
 
=== [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===
 
=== [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===
  
 
+
* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
<!--DP - Software pro dlaždicování '''06/2013''' Zavadil Filip H-->
+
* Kartografické práce na projektu Český historický atlas
<!--DP - Topologie - Oracle,PostGIS '''06/2013''' Linhartová Eva H-->
+
* Mapové podklady historie Vltavy
<!--DP - ArcGIS Server '''06/2013''' Fořt Vojtěch H-->
+
* Procedurální 3D modelování v City Engine
<!--DP - Zahraničí - Čína '''06/2013''' Bodnár Michal H-->
+
* Využití rozšířené reality v kartografii
<!--BP - NAKI - Radovesice'''06/2013''' Vyskočilová Barbora H-->
+
* InDoor navigace
<!--BP - NAKI - Moldava'''06/2013''' Novotná Markéta Gm4-->
 
<!--BP - NAKI - Lobendava'''06/2013''' Šafránek Jan Gm3-->
 
<!--BP - Mobilní GIS/GPS - vytvoření ukázkových příkladů s Leica Zeno '''06/2013''' Vochová Lenka Gm4-->
 
 
 
* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server .... (několik témat)
 
* Mapování zámeckých areálů, lokalizace podkladových dat (mapy, fotografie) - spolupráce na projektu pro Národní památkový ústav (více studentů, možnost brigády při zpracování práce)
 
* Zpracování mapy Zámeckého návrší v Litomyšli
 
 
* Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
 
* Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
* Mobilní GIS/GPS - testování přesnosti Leica Zeno
 
* Mapa areálu vysokých škol v Dejvicích (analogová i webová)
 
 
* Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 
* Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 
* Využití Matlab Mapping Toolbox
 
* Využití Matlab Mapping Toolbox
 
* Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 
* Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
* Využití Open Street Map pro tématické mapy města - aplikace iniciativy Auto*Mat (externí spolupráce Ing. Filler)
 
* Mobilní aplikace Zelené mapy Prahy využívající Open Street Map (externí spolupráce Ing. Filler)
 
* Hodnocení tématických mapových aplikací zaměřených na Prahu z pohledu kartografie (externí spolupráce Ing. Filler)
 
 
* další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]
 
* další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]
  
Řádek 88: Řádek 76:
 
; {{freegis|GRASS GIS}}
 
; {{freegis|GRASS GIS}}
  
* Implementace exportu modelu z {{grassPrikaz|wxGUI.gmodeler|grafického modeleru}} jako webové služby dle standardu {{wikipedia|Web Processing Service|WPS|lang=en}}
+
''(Python, wxPython)''
** Python, wxPython, [http://pywps.org/ PyWPS]
 
  
 
* Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [http://gis.stackexchange.com/questions/6056/how-to-calculate-topographic-ruggedness-index-in-arcgis])
 
* Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [http://gis.stackexchange.com/questions/6056/how-to-calculate-topographic-ruggedness-index-in-arcgis])
** Python
+
* GRASS modul postavený na knihovně fmask
  
 
; {{freegis|QGIS}}
 
; {{freegis|QGIS}}
  
* Vylepšit plugin pro QGIS pro práci s daty [https://github.com/ctu-geoforall-lab/qgis-ruian-plugin/blob/master/README.rst RÚIAN]
+
''(Python, PyQt)''
** Python, PyQt
+
 
* Vylepšit plugin pro práci s katastrálními daty, viz {{freegis|VFK_/_QGIS_plugin#N.C3.A1m.C4.9Bty_na_dal.C5.A1.C3.AD_v.C3.BDvoj|portál FreeGIS}}
 
** Python, PyQt
 
 
* Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
 
* Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
** Python, PyQt
+
* QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
 +
* WPS Client Plugin
  
 
;{{freegis|GDAL}}
 
;{{freegis|GDAL}}
  
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File PGF] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL)
+
''(C++)''
** C++, [http://www.libpgf.org/ libpgf]
 
  
 +
* Návrh a implementace podpory [https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]
 +
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File PGF] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), [http://www.libpgf.org/ libpgf]
 
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR JPEG XR] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR JPEG XR] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
** C++
+
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenRaster OpenRaster] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), [http://create.freedesktop.org/wiki/OpenRaster OpenRaster]
 
 
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenRaster OpenRaster] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL)
 
** C++, specifikace [http://create.freedesktop.org/wiki/OpenRaster OpenRaster]
 
  
 
; {{freegis|OpenStreetMap}}
 
; {{freegis|OpenStreetMap}}
Řádek 119: Řádek 103:
 
::Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z [[OpenStreetMap]] (například,  higway -  transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
 
::Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z [[OpenStreetMap]] (například,  higway -  transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
  
; [http://pywps.wald.intevation.org PyWPS]  
+
; [http://pywps.org PyWPS]  
  
* různá témata [https://github.com/geopython/pywps/milestone/2 zde] a [https://github.com/geopython/pywps/wiki/GSoC-2016-Ideas zde]
+
''(Python)''
** Python
 
  
 
; Různé  
 
; Různé  
Řádek 132: Řádek 115:
 
* Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
 
* Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
 
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 
; Spolupráce se společností HERE
 
* Automatické porovnání dat (geometrie, pojmenování) z Navstreets (data HERE) a RÚIAN
 
* Metoda (automatického) porovnání dat z Navstreets (data HERE) s externím zdrojem a to především v rámci geometrie jednotlivých linií v prostředí ArcGIS (ModelBuilder) – geometrie linií z různých zdrojů nebude nikdy přesně odpovídat, proto by bylo vhodné najít odpovídající linie (např.: v jednom zdroji to může být jeden úsek reprezentován jednou linií, zatímco ve druhém třemi)
 
* Automatické rozeznávání značek z videa (z terénního sběru), efektivní porovnání s existující databází a jejich následná implementace do databáze společnosti HERE (přidání nových a smazání již neexistujících) – toto téma se dá rozdělit na jednotlivé úkoly
 
* Jak efektivně zpracovávat připomínky od zákazníků – systém, nástroje, kontrola, zpětná vazba
 
* Jak trvale udržovat aktuální databázi bodů zájmu (POI)
 
* Využitelnost velkoobjemových dat (Probe data – z mobilních telefonů a navigací, mobilní vyhledávání, Facebook, ...) pro aktualizaci databáze
 
* Analýza formy a dostupnosti veřejných zdrojů dat
 
* Zpracování mapy areálu/budovy pro vnitřní navigaci v prostředí ArcGIS (a v interním rozhraní společnosti HERE), její využití, aktualizace a metody šíření GPS signálu uvnitř stavby – lze zpracovat areál university, výstaviště, turistická oblast (např: Pražský hrad), muzeum, stadion, obchodní centrum atd.
 
* Zpracování a aktualizace zájmového území v prostředí HERE Map Creator/ArcGIS, porovnání s daty jiných společností a analýza stavu (proč se liší, jak rychle a proč se situace v té konkrétní oblasti mění) – lze použít pro oblast nějakého města, okresu, kraje či zajímavé oblasti (pohoří); též se lze zaměřit pouze na silnice, body zájmu či dopravní značení; možnost sběru v terénu
 
* Zpracování tématických dat v konkrétní oblasti v prostředí ArcGIS (např.: cyklostezky v Praze – tím neni myšleno jen nakreslení sítě, ale zároveň i s potřebnými body zájmu jako opravny, stojany, občerstení apod., vodorovné i svislé značení, typy povrchů atd.; turistické trasy v NP Šumava
 
* Jak implementovat adresní body z RÚIAN do jiné databáze obsahující síť ulic – metody a pravidla přichytávání bodů na linie
 
* Jak hlásit chyby v mapě pomocí mobilní aplikace (tvorba jednoduché aplikace)
 
* Srovnání pracovněprávních vztahů, efektivity a kvality práce ve světle kulturních rozdílů v daných regionech a odděleních globání firmy
 
* Převod GPS stopy do formátu shapefile s následnou tvorbou silniční sítě – toto zní jednoduše, ale zajímavé je, jak řešit například křižovatky, nepřesnost GPS stopy (aby trasa nebyla zubatá) apod.
 
  
 
=== po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.  ===
 
=== po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.  ===
Řádek 193: Řádek 160:
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
  
* Tvorba modelu Kongresového centra Praha
+
* Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 +
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 
* Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 
* Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 
* Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)  
 
* Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)  
* Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 
 
* Pro inspiraci [http://peso.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
 
* Pro inspiraci [http://peso.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
  
Řádek 211: Řádek 177:
 
* Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření
 
* Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření
  
 
=== [[Ing. Růžena Zimová, Ph.D.]] ===
 
 
* Rekonstrukce krajiny zaniklých obcí Ústecka pomocí metod GIS a digitální kartografie - BP/DP
 
* Zpracování mapové a plánové dokumentace vybraných zámeckých objektů v Čechách a na Moravě - BP/DP (více lokalit)
 
* Kartografická analýza rytiny bojiště třicetileté války (lokality Cheb, Třebel, Jankov, aj.) - BP/DP
 
* Vývoj letovisek v okolí Prahy na přelomu 19. a 20. století (Klánovice) - BP
 
* Možnosti optimalizace sběru dat pro databázi geografických jmen GEONAMES - ve spolupráci se sekretariátem Názvoslovné komise ČÚZK
 
* Analýza kartografického jazyka sekcí I. vojenského mapování - BP
 
* Mapy panství - kartografická analýza - BP/DP
 
* další případná témata podle domluvy
 
  
 
== Externisté ==
 
== Externisté ==
Řádek 256: Řádek 211:
 
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===
 
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===
  
''Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce,  Ing. Karel Brázdil, CSc. vedoucí odboru zeměměřický odbor Pardubice  Zeměměřický úřad Čechovo nábřeží 1791 530 86 PARDUBICE''
+
''Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce,  Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, karel.brazdil@cuzk.cz, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy''
  
* Generování obrazu skalních útvarů v mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000 s využitím nových výškopisných databází
 
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy generování obrazu skalních útvarů s maximálním stupněm automatizace (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování obrazu skalních útvarů na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
 
** Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
 
** Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 
* Generování terénních hran výškopisu s využitím nových výškopisných databází ČR
 
**Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování hran výškopisu s ohledem na předpokládanou aplikaci hran v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
 
** Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
 
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 
 
* Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
 
* Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
 
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
 
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
Řádek 292: Řádek 239:
 
** Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.  
 
** Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.  
 
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 +
 +
* Vývoj hlasových navigací pro osoby se zdravotním postižením zraku s využitím ZABAGED®
 +
** Předmětem práce je analýza možností automatizovaného generování hlasových navigací pro hendikepované osoby se zdravotním postižením zraku s využitím geografických informací obsažených v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®). ZABAGED® v současné době prochází zásadním zkvalitňováním polohových i popisných geografických informací. Obsahuje informace o více než 120 typech geografických objektů s více než 400 typy popisných a dalších kvalitativních informací. Současně ZABAGED® obsahuje vybrané údaje z databáze geografického názvosloví České republiky. Cílem je na základě analýzy možných typů výskytu geografických objektů a případně jejich topologických vztahů vymyslet a vytvořit databanku typických hlasových zpráv, které by bylo možné perspektivně využívat v navigačních zařízeních (mobilních aplikacích) pro navigaci zrakově postižených osob.
 +
 +
* Návrh struktury nového datového modelu Základní báze geografických dat České republiky
 +
** Cílem je analyzovat současný datový model Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a navrhnout změny, které by směřovaly k transformaci ZABAGED® do 3D modelu. Do datového modelu by měly být implementovány atributy o geometrické a časové kvalitě informací. Předpokládá se řešení s využitím databázového systému Oracle.
 +
 +
 +
* ''Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek. ''

Aktuální verze z 23. 6. 2020, 10:31

Katedra geomatiky

Ing. Karel Benda, CSc.

zadáno - Posouzení využití výškopisu z leteckého skenování pro pozemkové úpravy

volné - Posouzení výškopisu získaného z leteckého skenování s výsledky získanými měřením v terénu (geodetické metody, GNSS)

volné - Zpracování geometrického plánu pro zpřesnění hranice

volné - Pozemkové úpravy - terénní průzkum

volné - Hodnocení využití technologie GNSS (Leica GS15) pro účely výuky v terénu

volné - Využití Kokeše pro zpracování různých variant geometrických plánů


Náměty pro BP a DP:

 • Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
 • Řešení generalizace průběhu hranic v Kokeši

Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ a PROLAND pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování, pozemkové úpravy apod. - okruh námětů. Nutná je osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí. Kdo bude chtít, může i programovat.

Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
 • Kartografické práce na projektu Český historický atlas
 • Mapové podklady historie Vltavy
 • Procedurální 3D modelování v City Engine
 • Využití rozšířené reality v kartografii
 • InDoor navigace
 • Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
 • Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 • Využití Matlab Mapping Toolbox
 • Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 • další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Ing. Martina Faltýnová

 • BP volné (LS 2013): DMT sítě úvozů - Via Magna (vytvoření digitálního modelu části středověké obchodní stezky, data z leteckého laserového skenování, ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
 • BP volné (LS 2013): Tvorba DMT z dat LLS

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Ing. Tomáš Janata

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.

 • GPS/nivelace - sjednocení výškových základů

Ing. Martin Landa, Ph.D.

GRASS GIS

(Python, wxPython)

 • Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [1])
 • GRASS modul postavený na knihovně fmask
QGIS

(Python, PyQt)

 • Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
 • QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
 • WPS Client Plugin
GDAL

(C++)

 • Návrh a implementace podpory IFC
 • Návrh a implementace podpory PGF pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), libpgf
 • Návrh a implementace podpory JPEG XR pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 • Návrh a implementace podpory OpenRaster pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), OpenRaster
OpenStreetMap
 • Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z OpenStreetMap (například, higway - transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
PyWPS

(Python)

Různé
 • Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 • Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 • Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS

po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.

Diplomové práce:

 • Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
 • Vývoj systému pro mapování dna vodních toků a nádrží.
 • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Bakalářské práce:

 • Testování využití pristroje Leica TCA 2003 pro práce v reálném čase.
 • Testování využití DGPS korekcí ze sítě CZEPOS pro turistické navigační GPS přístroje.
 • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Všechna témata jsou připravována tak, aby výsledek práce měl praktické uplatnění. U DP se předpokládá, že se vypracování bude student věnovat více jak jeden semestr.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) :
 • Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)
 • Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie
 • IBMR (image based modelling and rendering) – využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)
 • Tvorba 3D modelů drobných objektů z fotografických snímků a jejich vystavení na web (tematické celky objektů např. z Peru, z Kurdistánu a dalších oblastí)
 • Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)
 • Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat
 • Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)
 • Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny
 • Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)
 • Georadar a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)
 • Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)
 • Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)
 • Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model histirckého cínového dolu a povrchové příznaky, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce
 • Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)
 • Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce
 • Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)
 • Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)
 • Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 • Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)
 • Pro inspiraci seznam ukončených a rozpracovaných prací

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
 • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
 • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
 • Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
 • Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
 • Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
 • Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
 • Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření


Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Nadmořské výšky obcí v ČR. nestanoveno
  • Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
 • Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). nestanoveno
  • Data katastrálních parcel jsou geometricky vyjádřeny polygonem i definičním bodem. Knihovna GDAL vícenásobnou geometrii vektorových dat podporuje, program QGIS neumí informaci správně zpracovat. Náplní práce je tvorba patche, který rozpozná vícenásobnou geometrii a pro každý typ geometrie vytvoří samostatnou vrstvu.
 • Implementace českých adres do projektu Nominatim nestanoveno
  • V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
 • Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Otestování SW ArcGIS for INSPIRE. nestanoveno
  • Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
  • Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
 • Vytvoření výpisu z KN z VFK. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
  • Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce, Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, karel.brazdil@cuzk.cz, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy

 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
  • Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 • Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
  • Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 • Návrh archívu leteckým měřických snímků
  • Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
  • Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
  • Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 • Vývoj hlasových navigací pro osoby se zdravotním postižením zraku s využitím ZABAGED®
  • Předmětem práce je analýza možností automatizovaného generování hlasových navigací pro hendikepované osoby se zdravotním postižením zraku s využitím geografických informací obsažených v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®). ZABAGED® v současné době prochází zásadním zkvalitňováním polohových i popisných geografických informací. Obsahuje informace o více než 120 typech geografických objektů s více než 400 typy popisných a dalších kvalitativních informací. Současně ZABAGED® obsahuje vybrané údaje z databáze geografického názvosloví České republiky. Cílem je na základě analýzy možných typů výskytu geografických objektů a případně jejich topologických vztahů vymyslet a vytvořit databanku typických hlasových zpráv, které by bylo možné perspektivně využívat v navigačních zařízeních (mobilních aplikacích) pro navigaci zrakově postižených osob.
 • Návrh struktury nového datového modelu Základní báze geografických dat České republiky
  • Cílem je analyzovat současný datový model Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a navrhnout změny, které by směřovaly k transformaci ZABAGED® do 3D modelu. Do datového modelu by měly být implementovány atributy o geometrické a časové kvalitě informací. Předpokládá se řešení s využitím databázového systému Oracle.


 • Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek.