K155 - Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
 
(Není zobrazeno 22 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.)
Řádek 25: Řádek 25:
 
=== [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===
 
=== [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] ===
  
 
+
* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
<!--DP - Software pro dlaždicování '''06/2013''' Zavadil Filip H-->
+
* Kartografické práce na projektu Český historický atlas
<!--DP - Topologie - Oracle,PostGIS '''06/2013''' Linhartová Eva H-->
+
* Mapové podklady historie Vltavy
<!--DP - ArcGIS Server '''06/2013''' Fořt Vojtěch H-->
+
* Procedurální 3D modelování v City Engine
<!--DP - Zahraničí - Čína '''06/2013''' Bodnár Michal H-->
+
* Využití rozšířené reality v kartografii
<!--BP - NAKI - Radovesice'''06/2013''' Vyskočilová Barbora H-->
+
* InDoor navigace
<!--BP - NAKI - Moldava'''06/2013''' Novotná Markéta Gm4-->
 
<!--BP - NAKI - Lobendava'''06/2013''' Šafránek Jan Gm3-->
 
<!--BP - Mobilní GIS/GPS - vytvoření ukázkových příkladů s Leica Zeno '''06/2013''' Vochová Lenka Gm4-->
 
 
 
* Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server .... (několik témat)
 
* Mapování zámeckých areálů, lokalizace podkladových dat (mapy, fotografie) - spolupráce na projektu pro Národní památkový ústav (více studentů, možnost brigády při zpracování práce)
 
* Zpracování mapy Zámeckého návrší v Litomyšli
 
 
* Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
 
* Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
* Mobilní GIS/GPS - testování přesnosti Leica Zeno
 
* Mapa areálu vysokých škol v Dejvicích (analogová i webová)
 
 
* Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 
* Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 
* Využití Matlab Mapping Toolbox
 
* Využití Matlab Mapping Toolbox
 
* Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 
* Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
* Využití Open Street Map pro tématické mapy města - aplikace iniciativy Auto*Mat (externí spolupráce Ing. Filler)
 
* Mobilní aplikace Zelené mapy Prahy využívající Open Street Map (externí spolupráce Ing. Filler)
 
* Hodnocení tématických mapových aplikací zaměřených na Prahu z pohledu kartografie (externí spolupráce Ing. Filler)
 
 
* další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]
 
* další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v [[Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|seznamu vedených prací]]
  
Řádek 88: Řádek 76:
 
; {{freegis|GRASS GIS}}
 
; {{freegis|GRASS GIS}}
  
* Implementace exportu modelu z {{grassPrikaz|wxGUI.gmodeler|grafického modeleru}} jako webové služby dle standardu {{wikipedia|Web Processing Service|WPS|lang=en}}
+
''(Python, wxPython)''
** Programování v Pythonu, wxPython, [http://pywps.org/ PyWPS]
 
  
 
* Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [http://gis.stackexchange.com/questions/6056/how-to-calculate-topographic-ruggedness-index-in-arcgis])
 
* Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [http://gis.stackexchange.com/questions/6056/how-to-calculate-topographic-ruggedness-index-in-arcgis])
** Python
+
* GRASS modul postavený na knihovně fmask
 
 
* Některé z témat v rámci programu [http://grasswiki.osgeo.org/wiki/GRASS_SoC_Ideas Google Summer of Code]
 
 
 
* Po dohodě práce na vylepšení/implementaci nových funkcí {{grassPrikaz|wxGUI|grafického rozhraní}} systému GRASS
 
** Programování v Pythonu, wxPython
 
  
 
; {{freegis|QGIS}}
 
; {{freegis|QGIS}}
  
* Vypracování návodu, tutoriálu pro vybranou GIS analýzu (hydrologie, výpočet eroze a pod.)
+
''(Python, PyQt)''
 
 
* Vylepšit plugin pro QGIS pro práci s daty [http://vdp.cuzk.cz Veřejného dálkového přístupu RÚIAN]
 
** Python, návaznost na {{freegis|RUIAN_/_GDAL|GDAL a související konverzní nástroje}}
 
* Vylepšit plugin pro práci s katastrálními daty
 
** C++, viz {{freegis|VFK_/_QGIS_plugin#N.C3.A1m.C4.9Bty_na_dal.C5.A1.C3.AD_v.C3.BDvoj|portál FreeGIS}}
 
* Přepsat plugin pro práci s katastrálními daty z C++ do Pythonu
 
** Důvod: přenositelnost, správce pluginu v QGISu nepodporuje C++ pluginy
 
* [http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/suro/ Témata SURO]
 
* Spolupráce na [http://docs.qgis.org/2.6/en/docs/user_manual/ překladu dokumentace QGIS], její rozšíření
 
  
 
* Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
 
* Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
** Programování v C++/Python, grafická knihovna [http://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(toolkit) QT]
+
* QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
 
+
* WPS Client Plugin
* Jednoduché analýzy [[GRASS GIS|GRASS]] pro [[QGIS]]: v současnosti spuštění GRASS modulu v QGISu vyžaduje vytvoření location, import dat, spuštění modulu, vyexportování dat, zrušení location. Idea je zautomatizovat tento proces s využitím {{GrassPrikaz|r.external}} a {{GrassPrikaz|v.external}}
 
** Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 
 
 
* "Generický" export vektorových dat pro [[QGIS]]: momentálně lze vrstvy ukládat jenom pomocí knihovny [[GDAL/OGR|OGR]]. QGIS obsahuje kromě OGR nativní providery i pro [[SpatiaLite]], [[PostGIS]]. Cílem možnost exportovat data rovnou do databáze bez nutnosti používat externí provider.
 
** Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 
 
 
* Různé vylepšení rastrové podpory [[QGIS]]
 
** Předefinované barevné tabulky pro jedno kanálové rastry (momentálně se musí hodnoty rastru k barvám přidělovat ručně)
 
** Podpora "save raster as" - tj. konverze mezi různými GDAL formáty, možnost uložení výběru
 
** Lepší zobrazování a podpora interakce s histogramem v dialogu "Vlastnosti rastrových dat"
 
** Legenda pro rastrová data v mapové kompozici pro tisk
 
** Požadavky: Programování v C++/QT
 
 
 
* Podpora pro "all-in-one" projekty
 
** Možnost otevřít a uložit projekt včetně datových vrstev a dalších souborů jako jsou např. SVG symboly apod. Mapové vrstvy by se konvertovaly např. do databáze [[SpatiaLite]] a [[RasterLite]]. Výsledný projekt by se zkomprimoval podobně jako např. u formátů [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument ODT] u LibreOffice nebo KMZ u Google Earth.
 
** Požadavky: Programování v C++/QT
 
 
 
* Vylepšit digitalizační nástroj v QGISu
 
** Doimplementovat některé chybějící nástroje jako je "swap line direction", "freehand editing", "expand line", "numerické editování apod.
 
** Požadavky: Programování v C++/QT
 
 
 
* Vylepšit QGIS [http://linfiniti.com/2011/07/new-data-browser-for-qgis/ data browser] (''View -> Panels -> Browser'')
 
** Možnost přetáhnout mapovou vrstvu z legendy do okna browseru, možnost otevřít další typy zdrojů v okně browseru (pomocí knihovny [[GDAL/OGR]]), přidat sledování file systemu pro automatický update stromu se soubory
 
** Požadavky: Programování v C++/QT
 
 
 
* Rozšíření zásuvného modulu QGIS o další funkce (viz [http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/QGIS_VFK_Plugin#Dal.C5.A1.C3.AD_v.C3.BDvoj seznam])
 
** Požadavky: Programování v C++/QT
 
 
 
* Další drobná témata
 
** Implementace nemodálního okna ("dock") pro rychlou úpravu symbologie - bez nutnosti otevírat a zavírat dialog vlastnosti mapové vrstvy
 
** Možnost definovat pravidla pro štítkování (labeling) kdy a jak se má mapová vrstva popisovat (tj. několik tříd, nejen pouze jednu), nastavení priorit pro pozice štítku při popisování bodu
 
** Podpora pro práci s časem (datetime) v atributových tabulkách - alespoň u OGR, PostGIS data provideru
 
** Vylepšit stávající jednoduchý evaluátor výrazů (podmnožina SQL, viz "Field calculator") o možnost práce s geometrií - přidat predikáty (intesects apod.) a množinové operace (intersection apod.)
 
** Požadavky: Programování v C++/QT
 
  
 
;{{freegis|GDAL}}
 
;{{freegis|GDAL}}
  
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File PGF] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL)
+
''(C++)''
** Programování v C++, [http://gdal.org/index.html GDAL API]
 
** Knihovna [http://www.libpgf.org/ libpgf]
 
  
 +
* Návrh a implementace podpory [https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes IFC]
 +
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Graphics_File PGF] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), [http://www.libpgf.org/ libpgf]
 
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR JPEG XR] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XR JPEG XR] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
** Programování v C++, [http://gdal.org/index.html GDAL API]
+
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenRaster OpenRaster] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), [http://create.freedesktop.org/wiki/OpenRaster OpenRaster]
 
 
* Návrh a implementace podpory [http://en.wikipedia.org/wiki/OpenRaster OpenRaster] pro knihovnu [[GDAL/OGR|GDAL]] (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL)
 
** Programování v C++, [http://gdal.org/index.html GDAL API]
 
** Specifikace [http://create.freedesktop.org/wiki/OpenRaster OpenRaster]
 
  
 
; {{freegis|OpenStreetMap}}
 
; {{freegis|OpenStreetMap}}
 
* Mapování zvolené lokality pro [[OpenStreetMap]] + vybrané téma (popis projektu)
 
 
* Rozšíření vykreslovacího nástroje [http://www.mapnik.org Mapnik] o nové mapované prvky
 
 
* Implementace relací pro případy polygonu do exportních knihoven z OSM
 
 
* Návrh nástrojů pro procházení [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm planet] v čase a prostoru (rozšíření XAPI)
 
 
* Některé z témat v rámci programu [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google_Summer_of_Code Google Summer of Code]
 
  
 
* Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
 
* Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
 
::Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z [[OpenStreetMap]] (například,  higway -  transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
 
::Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z [[OpenStreetMap]] (například,  higway -  transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
  
* Implementace routovacích algoritmů nad [[OpenStreetMap]] v prostředí HSlayers a eventuálně OpenLayers
+
; [http://pywps.org PyWPS]
::Cílem práce je jednak provést analýzu routovacích úloh, které jsou v současné době implementovány nad OpenStreetMap a na základě této analýzy navrhnout aplikaci v prostředí HSlayers. Pro implementaci mohou být využity existující OpenSourcová řešení. Výběr vhodného řešení bude také součástí práce.
 
  
; [http://gmt.soest.hawaii.edu GMT]
+
''(Python)''
 
 
* Ukázková studie použití GMT pro tvorbu sofistikovaných mapových výstupů, viz také [http://wiki.osgeo.org/wiki/OSGeo_Cartographic_Library OSGeo Cartographic Library]
 
 
 
; [http://pywps.wald.intevation.org PyWPS]
 
 
 
* Automatické zpřístupnění procesů PyWPS v GRASS GIS
 
* Možnosti využití GRASS-swig interface v PyWPS
 
* Implementace žádosti ControlProcess do PyWPS
 
* Implementace žádosti GetStatus do PyWPS
 
* Unit tests for PyWPS
 
* Další témata na [http://wiki.rsg.pml.ac.uk/pywps/PyWPS_4.0_Ideas PyWPS 4.0]
 
 
 
; [http://en.geopublishing.org Geopublisher]
 
 
 
Stefan Krüger (head developer of Geopublisher) can provide tutorship only in English or German. All development in Java.
 
 
 
* Localization in Geopublisher
 
** Evaluation and analysis of the difficulties in publishing geodata/atlases for multiple languages.
 
* Quality management in Geopublisher
 
** Evaluating the difficulties and looking for ways to ensure that atlases are as good as the creators think they are. (Varies from quantity and quality of meta-data & translations to GUI testing and automatic performance optimizations).
 
 
 
; [http://www.saga-gis.org/en/index.html SAGA]
 
 
 
Programování v C++, grafická knihovna [http://www.wxwidgets.org wxWidgets]
 
  
 
; Různé  
 
; Různé  
  
* Analýza webového aplikačního frameworku [http://www.djangoproject.com Django] a jeho rozšíření [http://geodjango.org/ GeoDjango], implementace ukázkové webové aplikace
 
 
* Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
 
* Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
** Rozšíření stávající implementace (Esri ArcGIS)
+
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
** Alternativně přepis do GRASS GIS
 
 
* Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
 
* Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
 +
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 
* Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
 
* Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
** Automatizace scénářů a dávková zpracování
+
** Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
  
=== Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D. ===
+
=== po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D. ===
 
Diplomové práce:
 
Diplomové práce:
 
* Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
 
* Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
Řádek 231: Řádek 130:
  
 
=== [[Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka]] ===
 
=== [[Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka]] ===
* '''diplomové či bakalářské práce, lze dohodnout i další témata'''  
+
* '''Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) : '''  
* '''BP volné (2013-4):''' Georadarový průzkum - hrádek ve Všenorech (průzkům archeologické lokality ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
+
 
* '''BP, DP volné (2013-4):''' Georadarový průzkum kostelů - farnost Dlouhá Loučka - Morava, případně tvorba modelu užitím fotogrammetrie a laserového skenování)
+
* '''Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)'''
* '''BP, DP volné (2013-4):''' 3D modelování a zpracování lidarových dat, vyhledávání dílčích primitiv v mračnu bodů (mobilní laserové skenování, programování - Matlab aj.)
+
* '''Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie'''
* '''BP volné (2013-4):''' Fotogrammetrická analýza staveb (obelisk ve Vatikánu, zpracování série snímků a definování nekolmosti aj.)
+
* '''IBMR (image based modelling and rendering) – využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)'''
* '''BP, DP volné (2013-4):''' Využití družicových dat,ortofota či leteckých laserových dat pro vyhledávání a dokumentaci archeologických nalezišť a případných nových lokalit; verifikace v terénu pomocí geofyzikálních metod (magnetometr, georadar)
+
* '''Tvorba 3D modelů drobných objektů z fotografických snímků a jejich vystavení na web (tematické celky objektů např. z Peru, z Kurdistánu a dalších oblastí)'''
* '''BP, DP volné (2013-4):''' Využití leteckých laserových dat - databáze vyhledaných lokalit ve stínovaném reliéfu pro části ČR
+
* '''Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)'''
* '''BP, DP volné (2013-4):''' Fotogrammetrické vyhodnocení historických snímků citadely Al-Qala v Iráku, stereofotogrammetrie historických snímků
+
* '''Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat'''
* '''BP, DP volné (2013-4):''' Geodeticko-geofyzikální dokumentace pro archeologický průzkum (magnetometr, georadar aj., verifikace objektů a hledání nových - objekty z Prusko-rakouské války) 
+
* '''Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)'''
* '''BP volné (2013-4):''' Možnosti a využití software Photomodeler Scanner a AGIsoft Photoscan pro prostorové zpracování série fotografických snímků na bázi optické korelace, 3D tisk vytvořeného modelu (fotografované objekty a sochy - Mykonos/Řecko, Petra a Ammán/Jordánsko, Peru aj.)
+
* '''Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny'''
* '''BP volné (2013-4):''' Tvorba a interpretace fotoplánu mozaiky-antické mapy v Madabě (Jordánsko)
+
* '''Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické  či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)'''
* '''BP volné (2013-4):''' Software Photomodeler Scanner a AGIsoft Photoscan v kombinaci s laserovým skenerem pro tvorbu modelu klenby, kostel v Římě
+
* '''Georadar  a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)'''
* '''BP, DP volné(2013-4):''' Vyžití UAV ve fotogrammetrii, památkové péči a archeologii (hexakopter z laboratoře fotogrammetrie, vhodné pro letecké modeláře, náročnější na obsluhu)
+
* '''Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)'''
* '''BP, DP volné(2013-4):''' Vyžití UAV (dron)ve fotogrammetrii, památkové péči a archeologii (UAV eBee z laboratoře fotogrammetrie, koupě dronu 10/2013)
+
* '''Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)'''
* '''BP volné (2013-4):''' Fotogrammetrická dokumentace a laserové skenování pro památkovou péči - objekty Jáchymov
+
* '''Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model histirckého cínového dolu a povrchové příznaky, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce'''
* '''BP, DP volné (2013-4):''' Fotogrammetrická dokumentace a letecké laserové skenování jako nástroj dokumentace středověkké důlní činnosti (Jáchymovsko)
+
* '''Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)'''
* '''BP volné (2013-4):''' Fotogrammetrická dokumentace a modelování kostela v Reykjavíku, SketchUp, Photomodeler
+
* '''Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce'''
* '''BP volné (2013-4):''' Fotogrammetrické modelování a virtuální rekonstrukce (historický objekt)
+
* '''Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)'''
* '''BP,DP volné (2013-4):''' Dokumentace středověkého dolu na Jáchymovsku (po domluvě s městským úřadem Abertamy, letní semestr)
+
* '''Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)'''
* '''BP,DP volné (2013-4):''' Neinvazní průzkum maleb a omítek hyperspektrálním sekenerem, infračervenou fotografií a termovizí
+
* '''Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)'''
  
 
=== [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.]] ===
Řádek 261: Řádek 160:
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.]] ===
  
* Tvorba modelu Kongresového centra Praha
+
* Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 +
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 
* Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 
* Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 
* Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)  
 
* Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)  
* Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 
* Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 
 
* Pro inspiraci [http://peso.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
 
* Pro inspiraci [http://peso.fsv.cvut.cz/~soukup/peso/diplomky.html seznam ukončených a rozpracovaných prací]
  
Řádek 279: Řádek 177:
 
* Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření
 
* Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření
  
 
=== [[Ing. Růžena Zimová, Ph.D.]] ===
 
 
* Rekonstrukce krajiny zaniklých obcí Ústecka pomocí metod GIS a digitální kartografie - BP/DP
 
* Zpracování mapové a plánové dokumentace vybraných zámeckých objektů v Čechách a na Moravě - BP/DP (více lokalit)
 
* Kartografická analýza rytiny bojiště třicetileté války (lokality Cheb, Třebel, Jankov, aj.) - BP/DP
 
* Vývoj letovisek v okolí Prahy na přelomu 19. a 20. století (Klánovice) - BP
 
* Možnosti optimalizace sběru dat pro databázi geografických jmen GEONAMES - ve spolupráci se sekretariátem Názvoslovné komise ČÚZK
 
* Analýza kartografického jazyka sekcí I. vojenského mapování - BP
 
* Mapy panství - kartografická analýza - BP/DP
 
* další případná témata podle domluvy
 
  
 
== Externisté ==
 
== Externisté ==
Řádek 296: Řádek 183:
  
 
=== [[Ing. Petr Souček|Ing. Petr Souček, Ph.D.]] ===
 
=== [[Ing. Petr Souček|Ing. Petr Souček, Ph.D.]] ===
 +
 +
* Nadmořské výšky obcí v ČR. '''nestanoveno'''
 +
** Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
  
 
* Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). '''nestanoveno'''
 
* Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). '''nestanoveno'''
Řádek 321: Řádek 211:
 
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===
 
=== Ing. Karel Brázdil, CSc. ===
  
''Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce,  Ing. Karel Brázdil, CSc. vedoucí odboru zeměměřický odbor Pardubice  Zeměměřický úřad Čechovo nábřeží 1791 530 86 PARDUBICE''
+
''Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce,  Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, karel.brazdil@cuzk.cz, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy''
  
* Generování obrazu skalních útvarů v mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000 s využitím nových výškopisných databází
 
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy generování obrazu skalních útvarů s maximálním stupněm automatizace (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování obrazu skalních útvarů na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
 
** Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
 
** Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 
* Generování terénních hran výškopisu s využitím nových výškopisných databází ČR
 
**Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro generování hran výškopisu s ohledem na předpokládanou aplikaci hran v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000.
 
** Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
 
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 
 
* Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
 
* Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
 
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
 
** Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
Řádek 357: Řádek 239:
 
** Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.  
 
** Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.  
 
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 
** Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 +
 +
* Vývoj hlasových navigací pro osoby se zdravotním postižením zraku s využitím ZABAGED®
 +
** Předmětem práce je analýza možností automatizovaného generování hlasových navigací pro hendikepované osoby se zdravotním postižením zraku s využitím geografických informací obsažených v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®). ZABAGED® v současné době prochází zásadním zkvalitňováním polohových i popisných geografických informací. Obsahuje informace o více než 120 typech geografických objektů s více než 400 typy popisných a dalších kvalitativních informací. Současně ZABAGED® obsahuje vybrané údaje z databáze geografického názvosloví České republiky. Cílem je na základě analýzy možných typů výskytu geografických objektů a případně jejich topologických vztahů vymyslet a vytvořit databanku typických hlasových zpráv, které by bylo možné perspektivně využívat v navigačních zařízeních (mobilních aplikacích) pro navigaci zrakově postižených osob.
 +
 +
* Návrh struktury nového datového modelu Základní báze geografických dat České republiky
 +
** Cílem je analyzovat současný datový model Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a navrhnout změny, které by směřovaly k transformaci ZABAGED® do 3D modelu. Do datového modelu by měly být implementovány atributy o geometrické a časové kvalitě informací. Předpokládá se řešení s využitím databázového systému Oracle.
 +
 +
 +
* ''Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek. ''

Aktuální verze z 23. 6. 2020, 10:31

Katedra geomatiky

Ing. Karel Benda, CSc.

zadáno - Posouzení využití výškopisu z leteckého skenování pro pozemkové úpravy

volné - Posouzení výškopisu získaného z leteckého skenování s výsledky získanými měřením v terénu (geodetické metody, GNSS)

volné - Zpracování geometrického plánu pro zpřesnění hranice

volné - Pozemkové úpravy - terénní průzkum

volné - Hodnocení využití technologie GNSS (Leica GS15) pro účely výuky v terénu

volné - Využití Kokeše pro zpracování různých variant geometrických plánů


Náměty pro BP a DP:

 • Vizualizace dvojích souřadnic v Kokeši (z pohledu uživatele)
 • Řešení generalizace průběhu hranic v Kokeši

Podle dohody (BP i DP) - Využití systému KOKEŠ a PROLAND pro řešení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, mapování, pozemkové úpravy apod. - okruh námětů. Nutná je osobní domluva, jedná se o řešení a využití funkcí z pohledu uživatele, nejedná se o programování funkcí. Kdo bude chtít, může i programovat.

Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

 • Využití serverových produktů ESRI - ArcGIS for Server
 • Kartografické práce na projektu Český historický atlas
 • Mapové podklady historie Vltavy
 • Procedurální 3D modelování v City Engine
 • Využití rozšířené reality v kartografii
 • InDoor navigace
 • Historie mapových podkladů Bouguerových anomálií na území ČR
 • Georeferencování I. vojenského mapování - programování TPS transformace
 • Využití Matlab Mapping Toolbox
 • Kartografické standardy webových mapových služeb (SLD, SE)
 • další zajímavá témata (i vlastní) z oblasti kartografie a geoinformatiky, inspirace v seznamu vedených prací

Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

 • Řešení singulárních soustav v úlohách vyrovnávacího počtu. nestanoveno
 • přibližný výpočet kovariancí při vyrovnánání singulárních soustav. nestanoveno
 • obsazeno: Využití obrazové korelace pro transformaci skenovaných katastrálních map. nestanoveno
 • Skriptovací jazyk Python a jeho propojení s C++ aplikacemi pro zpracování dat v geoinformatice. nestanoveno
 • obsazeno: Řešení úloh technické geodézie v prostředí systému X window. 2007
 • další možná témata viz projekt GNU Gama
  • implementace datového modelu měření v databázovém systému PostgreSQL
  • grafické uživatelské prostředí pro projekt GNU Gama
  • a další
 • Implementace rozhraní expertních systému pro žívotní prostředí (proces EIA a pod.) ve spolupráci s katedrou hydrotechniky. Podrobnější popis možných témat spolu s klíčovými slovy uvádí anotace, pro studenty programu G+K jde především o okruhy skupiny B. Pro zájemce o danou problematiku je určen povinně volitelný předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman).
 • Možnost zpracování závěrečných prací ve spolupráci s komerční sférou (po dohodě)

Ing. Martina Faltýnová

 • BP volné (LS 2013): DMT sítě úvozů - Via Magna (vytvoření digitálního modelu části středověké obchodní stezky, data z leteckého laserového skenování, ve spolupráci se Středočeským muzeem, konzultant. Mgr. Petr Nový)
 • BP volné (LS 2013): Tvorba DMT z dat LLS

Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • témata z oblasti GIS a DPZ jsou přizpůsobovány potřebám zpracovávaných projektů v laboratoři DPZ a rovněž i přání studentů průběžně

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Využití 3D modelů architektury v aplikacích památkové péče - obecný tématický okruh
 • Měřická dokumentace památkových objektů - 2D i 3D (metody - fotogrammetrie, geodézie, laserové skenování) - obecný tématický okruh

Ing. Tomáš Janata

prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.

 • GPS/nivelace - sjednocení výškových základů

Ing. Martin Landa, Ph.D.

GRASS GIS

(Python, wxPython)

 • Nástroje pro Zerrain ruggedness index (TRI) nebo Topographic Position Index (viz [1])
 • GRASS modul postavený na knihovně fmask
QGIS

(Python, PyQt)

 • Návrh a vývoj zásuvných modulů pro geodetické výpočty
 • QGIS TLD plugin (spolupráce se SURO)
 • WPS Client Plugin
GDAL

(C++)

 • Návrh a implementace podpory IFC
 • Návrh a implementace podpory PGF pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu PGF knihovnou GDAL), libpgf
 • Návrh a implementace podpory JPEG XR pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu JPEG XR knihovnou GDAL)
 • Návrh a implementace podpory OpenRaster pro knihovnu GDAL (čtení a volitelně zápis formátu OpenRaster knihovnou GDAL), OpenRaster
OpenStreetMap
 • Harmonizace vybraných vrstev OpenStreetMaps a témat INSPIRE
Cílem je návrh obousměrné harmonizační transformace mezi vybranou vrstvou z OpenStreetMap (například, higway - transport network, land use – land use, land cover, adresses - adresses, eventuálně rozeznat další vhodné vazby). Práce musí popsat datový model jak pro OSM, tak i pro INSPIRE témata (dle specifikací INSPIRE TWG), navrhnout transformační schéma a zvolit vhodný off line algoritmus, který tuto obousměrnou harmonizaci umožní. Cílem práce je napomoci jednak lepšímu využívání dat OSM pro lokální a regionální i evropské aplikace a zároveň možnosti využití veřejně dostupných dat pro aktualizaci OSM.
PyWPS

(Python)

Různé
 • Srážkový model SMODERP (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 • Tvorba automatizovaného procesu pro scénáře výpočtů hydrologie na základě vstupního konfiguračního souboru (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS
 • Analýza úrovně diskretizace území při výpočtu odtoků nelineární metodou CN (spolupráce s K143)
  • Python, Esri ArcGIS, GRASS GIS

po dohodě s vedoucím či zástupcem katedry, původně Ing. Zdeněk Lukeš, Ph.D.

Diplomové práce:

 • Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí.
 • Vývoj systému pro mapování dna vodních toků a nádrží.
 • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Bakalářské práce:

 • Testování využití pristroje Leica TCA 2003 pro práce v reálném čase.
 • Testování využití DGPS korekcí ze sítě CZEPOS pro turistické navigační GPS přístroje.
 • GPS -- téma bude upřesněno na základě diskuze se zájemcem.

Všechna témata jsou připravována tak, aby výsledek práce měl praktické uplatnění. U DP se předpokládá, že se vypracování bude student věnovat více jak jeden semestr.

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Diplomové či bakalářské práce (lze dohodnout i další témata) :
 • Revize stínovaného modelu ČR z hlediska vyhledávání archeologických a historických objektů (pro část ČR, nabazuje na obdobné práce z milulých let, prohlídka obrazových dat a katalogizační práce)
 • Historické přístroje- databáze historických přístrojů pro fotogrammetrii s ev. tvorbou jednoduchých modelů pomocí IBMR technologie
 • IBMR (image based modelling and rendering) – využití obrazové korelace, automatická tvorba 3D modelů z fotografických dat (řada dokumentovaných historických objektů čeká na zpracování; Peru, Island, Kurdistán, Grónsko, Chorvatsko, Jordánsko, Řecko aj.)
 • Tvorba 3D modelů drobných objektů z fotografických snímků a jejich vystavení na web (tematické celky objektů např. z Peru, z Kurdistánu a dalších oblastí)
 • Využití RPAS (dron) pro precizní zemědělství (sledování celé vegetační doby menšího zemědělského celku)
 • Využití RPAS (dron) pro lesnictví – snaha o výpočty např. kubatur, inventarizaci aj. z fotografických dat
 • Archeoastronomické orientace historických objektů a staveb v Peru (pomocí GoogleEarth, katalogizační práce s objekty a jejich popisy na webu a v literatuře)
 • Tvorba 3D modelu sochy pro muzeum v Mělníce a její replika pomocí 3D tiskárny
 • Tvorba repliky objektu pomocí 3D tiskárny (fotogrammetrické či laserové měření a 3D tisk vybraného objektu)
 • Georadar a magnetometr – tvorba katalogu typických objektů pod zemským povrchem, průzkum zajímavého objektu geofyzikálními přístroji (terénní práce, po dohodě s vlastníkem či správcem)
 • Linie a geoglyfy v Peru (Nasca) – vývoj jejich změn v čase (zpracování materiálů z družic, leteckých snímků i GoogleEarth)
 • Zpracování dat z RPAS (dron) – multispektrální data versus družicová data (Božídarské rašeliniště)
 • Historická důlní činnost na Jáchymovsku (model histirckého cínového dolu a povrchové příznaky, laserové sklenování a letecké laserové skenování); terénní práce
 • Virtuální rekonstrukce keramiky (tvorba systému pro spojování střepů – složitější práce)
 • Využití sonaru a GNSS pro mapování dna řek a nádrží (hledání např. zbytků Juditina mostu); terénní práce
 • Dokumntace historického vojenského opevnění (několik možností po ČR, ale i v zahraničí); terénní práce a tvorba modelu či geofyzikální průzkum a geodetické zaměření (nutno vyhledat vhodný objekt ve spolupráci s archeology)
 • Analýza družicových snímků z válečných zón (např. syrské Aleppo před a po vojenských operacích)
 • Využití RPAS (dron) pro detekci archeologických objektů pomocí vegetačních a terénních příznaků (ve spolupráci s archeology)

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

 • Tvorba www rozhraní pro aplikace geoinformatiky s využitím technologie servletů nestanoveno
 • Projekt uDIG - popis, použité algoritmy a objektové návrhy nestanoveno
 • Vývoj pluginů pro pro Eclipse Platform nestanoveno
 • Praktické využití technologie AJAX pro aplikace v geodézii nestanoveno

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

 • Prostorové modely stavebních objektů na webu (tvorba, publikování, interaktivní procházení)
 • Sdílení databázových geografických dat v prostředí sítě internet
 • Interaktivní grafické systémy (KOKEŠ, MISYS, Microstation, geodetické aplikace, možnost i programování)
 • Vybrané algoritmy počítačové grafiky (analýza, programování, testování)
 • Pro inspiraci seznam ukončených a rozpracovaných prací

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

 • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)(rezervováno)
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
 • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
 • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
 • Tvorba software pro kalibraci dálkoměrů na horizontálním komparátoru
 • Vývoj systému pro kalibraci klasických nivelačních latí na horizontálním komparátoru (bakalářská + navazující DP)
 • Tvorba software pro sběr dat ze scanneru dna vodního toku
 • Kalibrace přístrojů systému mapování dna vodního toku
 • Návrh a realizace úprav stávajícího gyroteodolitu pro automatické měření


Externisté

Po dohodě se zástupcem pedagogického proděkana pro studijní program geodézie a kartografie prof. Čepkem, mohou být bakalářské a magisterské práce vedeny i přímo odborníky z praxe.

Ing. Petr Souček, Ph.D.

 • Nadmořské výšky obcí v ČR. nestanoveno
  • Z digitálního modelu terénu ČR vypočítat nadmořskou výšku všech obcí v České republice. V rámci diplomové práce porovnejte možnost získání nadmořských výšek z DMR4G a DMR5G. Zdrojová data DMR4G a DMR5G budou poskytnuta od Zeměměřického úřadu. Pro každou obec budou vypočteny minimální, maximální, průměrná a také medián nadmořská výška.
 • Podpora vícenásobné geometrie do QGIS (bakalářská práce). nestanoveno
  • Data katastrálních parcel jsou geometricky vyjádřeny polygonem i definičním bodem. Knihovna GDAL vícenásobnou geometrii vektorových dat podporuje, program QGIS neumí informaci správně zpracovat. Náplní práce je tvorba patche, který rozpozná vícenásobnou geometrii a pro každý typ geometrie vytvoří samostatnou vrstvu.
 • Implementace českých adres do projektu Nominatim nestanoveno
  • V rámci práce implementovat do projektu Nominatim (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim) vyhledávání "českých" adres, dle Vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Součástí práce bude obecný úvod o projektu Nominatim, RÚIAN a INSPIRE. Návrh možného využití totoho nástroje v INSPIRE službách ČÚZK tématu AD (adresy).
 • Zamezení automatizovaného zneužívání webové aplikace roboty. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být obecný přehled možných řešení (např. CAPTCHA kódy, včetně jejich audio verze, atd.). Výstupem práce by mělo být doporučení, jak se bránit automatizovanému vytěžování dat z aplikací, jako např. Nahlížení do KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • Obnova katastrálního operátu v ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis procesu obnovy katastrálního operátu s důrazem na procesy v ISKN. Zároveň by se měl diplomant zaměřit na vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby při obnově katastrálního operátu.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Kontrola dat v SGI ISKN. nestanoveno
  • Součástí práce by mělo být vytvoření kontrolních SQL skriptů, které by měly odhalit možné chyby v souboru geodetických informací.
  • Požadavky: dobrá znalost SQL, znalost dalšího programovacího jazyka (C++, Java) výhodou
 • Otestování SW ArcGIS for INSPIRE. nestanoveno
  • Testování tohoto produktu pro publikaci témat ve správě ČÚZK (CP, AD, AU)
  • Požadavky: znalost ArcGIS, znalost programovacího nástroje výhodou
 • Vytvoření výpisu z KN z VFK. nestanoveno
  • Součástí práce by měl být popis výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) s důrazem na vytvoření výpisu z KN z těchto dat. Stěžejní část práce by měla obsahovat postup, jak z dat VFK vytvořit výpis z KN.
  • Požadavky: dobrá znalost některého programovacího jazyka, který je vhodný ke zpracování textů
 • další případná témata dle domluvy na emailu petr.soucek@cuzk.cz nebo u prof. Ing. Aleše Čepka, CSc.

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Návrhy témat na diplomové a doktorandské práce, Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu, karel.brazdil@cuzk.cz, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8 - Kobylisy

 • Rajonizace lesních celků ZABAGED v závislosti na výškových poměrech porostů.
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury, navrhnout reálné postupy řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce), navrhnout výchozí programová vybavení pro řešení a vypracovat aplikaci pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování hranic porostů v závislosti na výšce porostů s ohledem na předpokládanou aplikaci hranic a jednotlivých objektů v ZABAGED, respektive na mapách měřítek 1:5 000 a 1:10 000. Součástí práce je i návrh na klasifikaci lesních porostů v závislosti na výšce porostů (např. mýtiny, lesní školky, vzrostlý les, lesní průsek, apod.).
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ÚHÚL
 • Metody generalizace digitálního modelu reliéfu 5. generace
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout reálné postupy a metody řešení s ohledem na kvalitu dostupných výškopisných databází (přičemž se nevylučují i interaktivní práce). Řešení zřejmě bude směřovat k účelové rajonizaci území v závislosti na typu povrchu, rostlinném půdním krytu a „drsnosti“ digitálního modelu reliéfu 5. generace. Součástí práce by měl být návrh výchozího programového vybavení pro řešení a vypracování aplikací pro řešení problému. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatizované generování odvozených modelů reliéfu s ohledem na různé (možná konkrétní) aplikace výškopisných databází v zeměměřické nebo jiné územně orientované praxi (např. v projektování pozemních a dopravních staveb.
  • Poznámka: Téma lze rozdělit na více diplomových prací.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s ŘT ZÚ
 • Aplikace nových výškopisných databází v pozemkových úpravách
  • Cílem práce je popsat projekční práce a postupy při realizaci rozsáhlých pozemkových úprav a navrhnout možné aplikace nových výškopisných databází (analýzy výškových poměrů území, zobrazení nového výškopisu v plánech pozemkových úprav, apod.). Navrhnout vhodné aplikační prostředí pro realizaci navržených metod a postupů v praxi. Zpracovat ukázky možných aplikací a využití.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s KP Pardubice
 • Integrace digitálního modelu povrchu 1. generace s databází výškových překážek na území ČR
  • Cílem práce je popsat současný stav výškopisných modelů a databáze výškových překážek na území ČR a základní požadavky vyplývající s české a evropské legislativy. Navrhnout opatření k naplnění povinných požadavků české a evropské legislativy v této oblasti a vytvořit prezentační aplikaci pro osvětu tohoto problému v ČR.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc. ve spolupráci s VGHMÚř a VÚGTK
 • Detekce geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v DMR 4G
  • Cílem je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout metodu pro automatickou detekci geometrických deformací ortofota způsobených anomáliemi v digitálním modelu reliéfu. Realizačním výsledkem by měla být technologie pro automatickou detekci anomálií, dílčím výsledkem by mělo být popsání příčin deformací v DMR.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek.
 • Návrh archívu leteckým měřických snímků
  • Cílem práce je provést rešerši české a zahraniční literatury a navrhnout vhodné řešení řídícího systému archivu leteckých měřických snímku. Realizační výsledkem by mělo být funkční řešení umožňující rychlé nalezení snímků na základě zadaných souřadných souřadnic.
  • Konzultant: Mgr. Petr Dušánek
 • Hodnocení polohové a výškové přesnosti digitalizace nad stereomodely s využitím digitálních leteckých měřických snímků z kamery Vexcel Xp.
  • Cílem práce je provést statistické vyhodnocení přesnosti určení polohové a výškové přesnosti digitalizace bodů a vektorů nad stereoskopickým modelem vytvořeným ze snímků leteckého měřického snímkování formátovou kamerou Vexcel Xp.
  • Konzultant: Ing. Karel Brázdil, CSc.
 • Ověření přesnosti skupin prvků ZABAGED
  • Cílem práce je provést porovnání zobrazení jednotlivých skupin prvků ZABAGED® se zobrazením identických prvků, které jsou určeny přesnějšími metodami a provést statistické hodnocení přesnosti.
  • Konzultant: RNDr. Jana Pressová
 • Vývoj hlasových navigací pro osoby se zdravotním postižením zraku s využitím ZABAGED®
  • Předmětem práce je analýza možností automatizovaného generování hlasových navigací pro hendikepované osoby se zdravotním postižením zraku s využitím geografických informací obsažených v Základní bázi geografických dat České republiky (ZABAGED®). ZABAGED® v současné době prochází zásadním zkvalitňováním polohových i popisných geografických informací. Obsahuje informace o více než 120 typech geografických objektů s více než 400 typy popisných a dalších kvalitativních informací. Současně ZABAGED® obsahuje vybrané údaje z databáze geografického názvosloví České republiky. Cílem je na základě analýzy možných typů výskytu geografických objektů a případně jejich topologických vztahů vymyslet a vytvořit databanku typických hlasových zpráv, které by bylo možné perspektivně využívat v navigačních zařízeních (mobilních aplikacích) pro navigaci zrakově postižených osob.
 • Návrh struktury nového datového modelu Základní báze geografických dat České republiky
  • Cílem je analyzovat současný datový model Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a navrhnout změny, které by směřovaly k transformaci ZABAGED® do 3D modelu. Do datového modelu by měly být implementovány atributy o geometrické a časové kvalitě informací. Předpokládá se řešení s využitím databázového systému Oracle.


 • Poznámka: témata vypisovaná Zeměměřickým úřadem směřují k podpoře odborných úkolů úřadu. Cílem je i odborná příprava studentů na eventuální budoucí zaměstnání v úřadu. V případě úspěšného a angažovaného řešení diplomové práce může student požádat o zaměstnání v úřadu již v průběhu studia, a to i na zkrácený úvazek.