K152 - Vypsaná témata diplomových prací

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

prof.Ing. Jan Kostelecký DrSc.

 • Vyrovnání prostorové GNSS sítě výběrové údržby
 • Analýza časových řad, aplikovaná na analýzu pohybu rotačního pólu Země

doc. Ing. František Krpata CSc.

 • Sledování deformace objektu v reálném čase
 • Zkoušky elektrooptickych dálkoměrů (bakalařská práce, 2 studenti/studentky)
 • Testovaní přesnosti úhlových měření elektronickými teodolity (bakalářská práce)
 • Vliv změny atmosféry na měřené délky interferometrem (bakalářská práce)
 • Přesnost koutových odražečů (seriové výroby)
 • Automatizované určování polohy fázových center GPS antén
 • Rozličovací schopnost Univerzálních elektronických teodolitů (UET)
 • Sledování stability GPS základny Skalka
 • Srovnávací studie parametrů stejných typů UET
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístojů (bakalářská práce)
 • Testování panoramatického hranolu automatizovaným elektronickým teodolitem (bakalářská práce)
 • Testování hledace podzemních nevodivých materiálů (bakalářská práce)
 • Vytvoření One-man systému měření pro Leica TCA 2003
 • Přesnost automatického cílení UET Leica TCA 2003

Zdeněk Lukeš

 • Vybudovaní referenční stanice a vývoj obslužného programového vybavení
 • Vývoj plně automatizovaného systému pro proměřováni nivelačních latí
 • Testování využití pristroje Leica TCA 2003 pro prace v reálném čase (bakalářská práce)
 • Testování využití DGPS korekcí ze sítě CZEPOS pro turistické navigační GPS přístroje (bakalářská práce)