Ing. Petr Souček, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Publikační činnost

2011

Petr Souček and Jiří Bartoš
Nový grafický klient v Nahlížení do katastru nemovitostí, In GIS Ostrava 2011, VŠB Ostrava, 23.-26.1.2011, ISBN 978-80-248-2366-9.
anotace: článek popisuje nového klienta v Nahlížení do KN.
Petr Souček and Jiří Bartoš
INSPIRE – ŘEŠENÍ PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR, In GIVS 2011, Mikulov, 27.5.2011.
anotace: článek o implementaci INSPIRE na ČÚZK.


2010

Jiří Bartoš and Petr Souček
Publikační databáze grafických dat Katastru nemovitostí, In GIS Ostrava 2010, VŠB Ostrava, 24.-27.1.2010, ISBN 978-80-248-2171-9.
anotace: článek nejprve seznamuje své čtenáře s předešlými způsoby publikace grafických dat katastru nemovitostí.
Jiří Bartoš and Petr Souček
Nové Nahlížení do katastru nemovitostí, In Geomatika v projektech 2010, Zámek Kozel, 30.9.2010.
anotace: Příspěvek pojednává o připravovaných změnách v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK.


2009

Karel Janečka and Petr Souček
Převod prostorových dat katastru nemovistostí do formátu shapefile, In GIS Ostrava 2009, VŠB Ostrava, 25.-28.1.2009, ISBN 978-80-87294-00-0.
anotace: článek se zabývá převodem prostorových dat katastru nemovitostí z databáze ISKN do formátu shapefile.

2008

Petr Souček
Nivelační pořady v Google Earth, In GIS Ostrava 2008, VŠB Ostrava, 27.-30.1.2008, ISBN 978-80-254-1340-1.
anotace: článek se zabývá zobrazením nivelačních pořadů v Google Earth.

2007

Petr Souček
Dokumentace měřických dat, In GIS Ostrava 2007, VŠB Ostrava, 28.-31.1.2007, ISSN 1213-239X.
anotace: článek se zabývá dokumentací měřických dat na Zeměměřickém úřadě v Praze.

2005

Petr Souček and Vratislav Filler
Using of GNU programm RRDtool for monitoring computers with OS GNU/Linux, In konference GIS Ostrava 2005 "Interoperabilitou k mobilitě", VŠB Ostrava, 23.-26.1.2005, ISSN 1213-2454
anotace: článek se zabývá monitorováním procesů na observatoři Pecný pomocí nástroje RRDtool.
Petr Souček
Levelling data in a nutshell / Nivelační data v kostce, In konference Juniorstav 2005, Brno 2.2.2005
anotace: článek pojednává o zpracování nivelačních dat v České státní nivelační síti.
Petr Souček
Analyse and Adjustment of Levelling Networks, In konference Workshop ČVUT 2005, ČVUT v Praze 2.2005
anotace: souhrnná správa o výsledcích dosažených v grantu.
Jan Douša and Petr Souček
GOP - zenith total delay product and its characteristics (2001-2005)., In TOUGH User Workshop, Exeter, UK, September 30, 2005
anotace: jsou prezentovány výsledky produktu ZTD a jeho charakteristik za období 2001-2005
Jan Douša and Petr Souček
The results of near real-time COST-716 GPS campaign from Geodetic observatory Pecný, In Reports on Geodesy. Proceedings of the EGU G9 Symposium, Sledzinski J. and et. al. (eds.), WUT, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Warsaw, Poland, pp. 139-150, 2005
anotace: v článku jsou prezentovány výsledky GPS kampaně na observatoři Pecný
Petr Souček and Vratislav Filler
Support for Routine Services of Data and Analysis Centres, European Geosciences Union, General Assembly 2005, Vienna, Austria, 24 – 29 April 2005
anotace: jsou prezentovány metody monitorování služeb na GO Pecný s důrazem na zjištěné nové poznatky

2004

Petr Souček
Formáty nivelačních dat a pořadové vyrovnání nivelačních pořadů, In konference GIS Ostrava 2004, VŠB Ostrava, 25.-28.1.2004, ISSN 1213-2454
anotace: článek o formátech nivelačních dat a pořadovém vyrovnání nivelačních pořadů v ČSNS
Petr Souček
TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT V ČESKÉ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍTI, In konference Juniorstav 2004, VUT Brno, 4.-5.2.2004, ISBN 80-214-2560-1
anotace: článek o zpracování naměřených dat v ČSNS
Radek Chromý and Petr Souček
Web services, In Workshop ČVUT 2004, ČVUT Praha 22. - 26.3.2004
anotace: Závěrečná zpráva k internímu grantu ČVUT
Jan Pytel and Petr Souček and Radek Chromý
GNU software - využití v geodézii a GIS, In konference GIS ve veřejné správě SEČ 2004, 9.-11.6.2004, ISSN 1213 - 4163, ISBN 80-86143-28-7
anotace: článek o využití GNU nástrojů v geodézii
Petr Souček and Jan Bílek and Radek Chromý and Jan Pytel
Dokumentace měřických nivelačních dat, In konference GIS ve veřejné správě SEČ 2004, 9.-11.6.2004, ISSN 1213 - 4163, ISBN 80-86143-28-7
anotace: článek o zpracování nivelačních dat v ČSNS
Radek Chromý and Jan Pytel and Petr Souček 
GNU databáze PostgreSQL, využití při archivaci měření GPS", ISSN 1213 - 4163, ISBN 80-86143-28-7, In konference GIS ve veřejné správě SEČ 2004, 9.-11.6.2004
anotace: článek o databázi PostgeSQL a jejím využití při archivaci měření GPS
Jan Douša and Petr Souček 
Evaluation of Near Real-time Zenith Total Delay Estimation Using Results of Ground-based GPS Analysis within COST-716 Demonstration Campaign, In European Geosciences Union, 1st General Assembly, section G11, Nice, France, 25 - 30 April 2004
anotace: jsou prezentovány výsledky demonstrační GPS kampaně pro projekt COST-716

2003

Petr Souček and Radek Chromý
Metajazyk XML jako nástroj pro popis geodetických dat (praktické zkušenosti a implementace), In 5. Odborná konference doktorského studia, VUT v Brně, FAST, Brno 12. - 13. února 2003, ISBN: 80-7204-265-3
anotace: článek o jazyku XML a jeho využití v geodézii
Petr Souček and Radek Chromý
On-line vedení semestrálního projektu - systém "PhotoPa, In konference BELCOM'03, ČVUT v Praze
anotace: článek o systému Photopa - databázi fotogrammetricky zaměřených památek
Petr Souček
Linux pro každého - Debian GNU/Linux", In Chip 4/03, roč. 13, č.4, ISSN 1210-0684, MK CR 5361, str. 124-125,
anotace: článek o linuxové distribuce Debian GNU/Linux
Radek Chromý and Petr Souček
PhotoPa - database of Czech historical monuments, In FIG Working Week 2003 and 125th Anniversary, Paris 13-17 April 2003
anotace: článek o projektu Photopa - databázi fotogrammetricky zaměřených památek
Kolář Jan and Aleš Čepek and Petr Souček
XML in projects GNU GaMa and 3DGI, In FIG Working Week 2003 and 125th Anniversary, Paris 13-17 April 2003
anotace: článek o jazyku XML v projektech GNU GaMa a 3DGI
Jan Douša and Petr Souček
GOPE - Local data center, In The EUREF 2003 Symposium of the IAG Subcommission for Europe (EUREF), Toledo 3-8 June 2003
anotace: prezentováno LDC (datové centrum) Pecný
Petr Souček
Technologie a software pro zpracování nivelačních měření, In konfenrece GIS Seč 2003 - GIS ve veřejné správě, 11.-13.6.2003, ISBN 80-86143-26-0, ISSN 1213-4163
anotace: článek o zpracování nivelačních měření
Petr Souček and Radek Chromý
MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÝCH DAT POPSANÝCH POMOCÍ METAJAZYKA XML (PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A IMPLEMENTACE), In konfenrece GIS Seč 2003 - GIS ve veřejné správě, 11.-13.6.2003, ISBN 80-86143-26-0, ISSN 1213-4163
anotace: článek o zpracování geodetických dat popsaných v XML
Karel Pavelka and Petr Souček and Radek Chromý
Photopa - Database of Small Czech Historical Monuments, In CIPA 2003 XIXth International Symposium, Antalya, Turkey, 30 September - 4 October 2003
anotace: článek o projektu Photopa - databázi fotogrammetricky zaměřených památek
Radek Chromý and Petr Souček
Systém "PhotoPa" - databáze památek ČR, In konference Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, ČVUT FSv, 17.-18.9.2003
anotace: článek o projektu Photopa - databázi fotogrammetricky zaměřených památek
Petr Souček
C++ Builder X - databáze, In Seminář "Budoucnost C++ - představení produktu Borland C++BuilderX", BIO ILLUSION Vinohradská 48, Praha 2, 24.11.2003
anotace: prezentován nový produkt C++ Builder X
Jan Douša and Petr Souček
Evaluation of 2.5 years GOP routine operation for COST-716 NRT demonstation campaign, In The final workshop of the COST716, KNMI in De Bilt, The Netherlands, 1 to 3 December 2003
anotace: jsou prezentovány výsledky zpracování na geodetické observatoři Pecný související s projektem COST-716

2002

Petr Souček
C++ Builder 6 a web, In Konference C++ Builder 6 - uvedení produktu v ČR - Praha 26.3.2002, Olomouc 27.3.2002
anotace: Představení produktu C++ Builder 6 v ČR
Petr Souček and Radek Chromý
Internetové informační systémy - praktické zkušenosti s dynamicky generovanými stránkami, In Sborník konference GIS SEČ 6.5.2002, podtitul GIS ve veřejné správě, ISBN 80-86143-23-6, ISSN 1213-4163, str. 12,
anotace: Článek o internetových informačních systémech, zejména o zkušenostech s dynamicky generovanými stránkami
Petr Souček
Recenze na produkt Kylix 2 - Není to žádný pseudonástroj, In Chip 7/02, roč. 12, č.7, ISSN 1210-0684, MK CR 5361, str. 106-109,
anotace: Recenze na produkt Kylix 2
Petr Souček
Recenze na produkt Borland Kylix 3 - Konečně se dočkali i programátoři v C++, In Chip 12/02, roč. 12, č.12, ISSN 1210-0684, MK CR 5361, str. 140-144,
anotace: Recenze produktu Kylix 3
Petr Souček and Radek Chromý and Jan Pytel
Systém PhotoPa - databáze památek ČR, In Sborník semináře fotogrammetrie a DPZ na ČVUT v Praze 4.12.2002, ISBN 80-01-02704-X
anotace: článek o projektu Photopa - databázi fotogrammetricky zaměřených památek
Jan Pytel and Petr Souček and Radek Chromý
GNU software - využití ve fotogrammetrii, DPZ a geodézii, In Sborník semináře fotogrammetrie a DPZ na ČVUT v Praze 4.12.2002, ISBN 80-01-02704-X
anotace: článek o využití GNU nástrojů v geodézii

2001

Radek Chromý and Petr Souček
Systém Photopa-databáze památek ČR, In Současné problémy fotogrammetrie a DPZ [CD-ROM]. Praha : ČVUT, Fakulta stavební, 2001, ISBN 80-01-02504-7.
anotace: článek o projektu Photopa - databázi fotogrammetricky zaměřených památek
Aleš Čepek and Petr Souček
Praktické možnosti využití XML jazyka v geodezii, In Gis ve veřejné správě. Praha : CAGI - TERIS, 2001, díl 1, s. 53-54. ISBN 80-86143-21-X.
anotace: článek o možnostech využití XML v geodézii
Petr Souček
Milovníci Pascalu ve světě Linuxu, In Chip. 2001, roč. 11, č. 10, s. 110-114. ISSN 1210-0684.
anotace: recenze produktu Kylix 1