Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jakub Havlíček

katedra Mapování a kartografie
Dept. of Mapping and Cartography
Fakulta stavební
Faculty of Civil Engineering
České vysoké učení technické v Praze
Czech Technical University in Prague
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ
room B867, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz

Výzkum:

Témata výzkumu:

  • webové mapové servery
  • vizualizace pomocí mapových serverů
  • výzkum starých map
  • geografické informační systémy


Aktuálně řešené projekty:

  • Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (spoluřešitel za ČVUT, 2012-2015)
  • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky" (spoluřešitel, 2012)
  • FRVŠ 766/2012 - "Inovace předmětu Kartografická polygrafie a reprografie" (spoluřešitel, 2012)
  • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" (člen týmu, 2012)

Ukončené řešené projekty:

  • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (spoluřešitel, 2009 - 2011)
  • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)

Publikace a výsledky:

Členství: