Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
Řádek 8: Řádek 8:
 
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz<br />
 
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz<br />
 
LinkedIn: [https://www.linkedin.com/in/jakub-havlicek-0b2b93a8/ Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.]<br />
 
LinkedIn: [https://www.linkedin.com/in/jakub-havlicek-0b2b93a8/ Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.]<br />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0001-8975-4180" href="https://orcid.org/0000-0001-8975-4180" target="orcid.widget" rel="noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">orcid.org/0000-0001-8975-4180</a></div>
 
  
 
== '''Výzkum''' ==
 
== '''Výzkum''' ==

Aktuální verze z 20. 2. 2019, 14:15


Dept. of Geomatics
Faculty of Civil Engineering
Czech Technical University in Prague
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ
room B867, tel. +420 224 354 649
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz
LinkedIn: Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.

Výzkum

Témata výzkumu:

 • georeferencování mapových děl
 • transformační vlivy u georeferencování
 • webové mapové servery
 • vizualizace pomocí mapových serverů
 • výzkum starých map
 • geografické informační systémy

Aktuálně řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG18P02OVV037 "Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky" (člen týmu, 2018-2022)

Ukončené řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV007 "Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí" (člen týmu za ČVUT, 2013-2017)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF12P01OVV043 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (člen týmu za ČVUT, 2012-2015)
 • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky"(spoluřešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 766/2012 - "Inovace předmětu Kartografická polygrafie a reprografie"(spoluřešitel, 2012)
 • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS"(spoluřešitel, 2009 - 2011)
 • Projekt SGS SGS18/056/OHK1/1T/11 "Analýzy v geomatice: Zpracování prostorových dat o historii a současnosti"(spoluřešitel, 2018)
 • Projekt SGS SGS17/068/OHK1/1T/11 "Od sběru dat po informační modely: Moderní metody v BIM, digitální kartografii, GIS, fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země"(spoluřešitel, 2017)
 • Projekt SGS SGS16/063/OHK1/1T/11 "Inovativní přístupy v oblasti geomatiky: sběr dat, jejich zpracování a analýzy"(spoluřešitel, 2016)
 • Projekt SGS SGS15/054/OHK1/1T/11 "Moderní přístupy k výzkumu historických rytin, starých map a jejich georeferencování. Implementace informačních modelů budov v GIS."(hlavní řešitel, 2015)
 • Projekt SGS SGS14/051/OHK1/1T/11 "Užití technologií a vizualizací prostředky geografických informačních systémů v kartografii a geoinformatice" (spoluřešitel, 2014)
 • Projekt SGS SGS13/057/OHK1/1T/11 "Testování a publikace rastrových a vektorových dat na mapových serverech"(hlavní řešitel, 2013)
 • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS"(člen týmu, 2012)
 • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)
 • Pomocná vědecká síla na katedře Mapování a kartografie ČVUT v Praze 2007 – 2011.
 • Pomocná vědecká síla na katedře Fyziky ČVUT v Praze 2008 – 2010.

Publikace a výsledky:

Příspěvky na odborných konferencích

 • 1. místo v mezinárodní Studentské vědecké konferenci – Digitální technologie v geoinformatice a kartografii 2011.
 • 1. místo ve Studentské vědecké a odborné činnosti (ČVUT) 2010.
 • 2. místo na mezinárodní konferenci doktorského studia Juniorstav 2013 v Brně
 • 6. místo ve Studentské vědecké a odborné činnosti (mezinárodní kolo) 2010.
 • Reprezentace ČVUT na celorepublikové soutěži Student GIS projekt 2010.
 • Autor příspěvku v mezinárodní Studentské věděcké konferenci - Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ 2012
 • Spoluautor příspěvku na 19. kartografické konferenci v Bratislavě 2011.
 • Spoluautor příspěvku na European Geosciences Union General Assembly 2011 ve Vídni.
 • Spoluautor příspěvku na European Geosciences Union General Assembly 2011 ve Salzburgu.
 • Spoluautor příspěvku na Symposium GIS Ostrava 2011.
 • Autor příspěvku na mezinárodní konferenci doktorského studia Juniorstav 2012 v Brně.

Poster

 • Spoluautor posteru na 19. konferenci GIS ESRI v Praze 2010
 • Spoluautor posteru na 20. konferenci GIS ESRI v Praze 2011
 • Spoluautor posteru na 21. konferenci GIS ESRI v Praze 2012
 • Spoluautor posteru na 19. kartografické konferenci v Bratislavě 2011

Závěrečné práce

Výuka

Vyučované předměty:

Vedoucí bakalářského (Bc.) / magisterského (Ing.) / doktorského studia (Ph.D.):

 • Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D
 • Bc. studium (nástup 09/2005 - ukončení 06/2009) - 8. semstrů
 • Ing. studium (nástup 09/2009 - ukončení 01/2011) - 3. semestry
 • Ph.D. studium (nástup 02/2011 - ukončení 05/2017) - 6. let

Absolvované předměty v rámci doktorského studia

 • Jazyk java (Ing. Jan Pytel, Ph.D) 2010/2011
 • Geoinformační systémy (Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.) 2010/2011
 • Němčina (PhDr. Svatava Bobková Bartíková) 2010/2011
 • Digitální kartografie (Ing. Růžena Zimová, Ph.D.) 2011/2012
 • Kartografické metody výzkumu (prof. Ing. Bohuslav veverka, DrSc.) 2011/2012
 • Matematická kartografie (Ing. Petr Buchar, CSc.) 2011/2012
 • Digitální katastr nemovitosti (Doc. Ing. Milan Huml, CSc.) 2012/2013
 • Angličtina (PhDr. Magdalena Žemličková) 2012/2013