Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 1: Řádek 1:
== '''Jakub Havlíček''' ==
+
<h2> <b>Jakub Havlíček</b> </h2>
 
+
<p><a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">katedra Mapování a kartografie</a><br />
[[katedra mapování a kartografie|katedra Mapování a kartografie]]<br />
+
<a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">Dept. of Mapping and Cartography</a><br />
[[katedra mapování a kartografie|Dept. of Mapping and Cartography]]<br />
+
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Fakulta stavební</a><br />
[http://www.fsv.cvut.cz Fakulta stavební]<br />
+
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Faculty of Civil Engineering</a><br />
[http://www.fsv.cvut.cz Faculty of Civil Engineering]<br />
+
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">České vysoké učení technické v Praze</a><br />
[http://www.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze]<br />
+
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">Czech Technical University in Prague</a><br />
[http://www.cvut.cz Czech Technical University in Prague]<br />
 
 
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ<br />
 
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ<br />
 
room B867, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419<br />
 
room B867, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419<br />
 
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz<br />
 
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz<br />
 
+
</p>
== '''Výzkum:''' ==
+
<h2> <b>Výzkum:</b> </h2>
 
+
<p><b>Témata výzkumu:</b>
'''Témata výzkumu:'''
+
</p>
* webové mapové servery
+
<ul><li> webové mapové servery
* vizualizace pomocí mapových serverů
+
</li><li> vizualizace pomocí mapových serverů
* výzkum starých map
+
</li><li> výzkum starých map
* geografické informační systémy
+
</li><li> geografické informační systémy
 
+
</li></ul>
 
+
<p><br />
'''Aktuálně řešené projekty:'''
+
<b>Aktuálně řešené projekty:</b>
 
+
</p>
* Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" '''''(spoluřešitel za ČVUT, 2012-2015)'''''
+
<ul><li> Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" <i><b>(spoluřešitel za ČVUT, 2012-2015)</b></i>
* Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky"  '''''(spoluřešitel, 2012)'''''
+
</li><li> Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky"  <i><b>(spoluřešitel, 2012)</b></i>
* FRVŠ 766/2012 - "Inovace předmětu Kartografická polygrafie a reprografie" '''''(spoluřešitel, 2012)'''''
+
</li><li> FRVŠ 766/2012 - "Inovace předmětu Kartografická polygrafie a reprografie" <i><b>(spoluřešitel, 2012)</b></i>
* Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" '''''(člen týmu, 2012)'''''
+
</li><li> Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" <i><b>(člen týmu, 2012)</b></i>
 
+
</li></ul>
 
+
<p><br />
'''Ukončené řešené projekty:'''
+
<b>Ukončené řešené projekty:</b>
 
+
</p>
* Projekt [http://maps.fsv.cvut.cz/gacr2 GAČR 205/09/P102] "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" '''''(spoluřešitel, 2009 - 2011)'''''
+
<ul><li> Projekt <a rel="nofollow" class="external text" href="http://maps.fsv.cvut.cz/gacr2">GAČR 205/09/P102</a> "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" <i><b>(spoluřešitel, 2009 - 2011)</b></i>
* Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" '''''(člen týmu, 2010 - 2011)'''''
+
</li><li> Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" <i><b>(člen týmu, 2010 - 2011)</b></i>
 
+
</li></ul>
 
+
<p><br />
'''Publikace a výsledky:'''
+
<b>Publikace a výsledky:</b>
 
+
</p>
* 2011 Ing. ([http://www.cvut.cz ČVUT v Praze], [http://www.fsv.cvut.cz Fakulta stavební], [[katedra mapování a kartografie]])
+
<ul><li> 2011 Ing. (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">ČVUT v Praze</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Fakulta stavební</a>, <a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">RTENOTITLE</a>)
 
+
</li></ul>
diplomová práce [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky2011_DP_Havlicek_Analyzy_nad_vektorovymi_modely_Mullerovych_map.pdf Analýza nad vektorovými daty Müllerových map]
+
<p>diplomová práce <a rel="nofollow" class="external text" href="http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky2011_DP_Havlicek_Analyzy_nad_vektorovymi_modely_Mullerovych_map.pdf">Analýza nad vektorovými daty Müllerových map</a>
 
+
</p>
* 2009 Bc. ([http://www.cvut.cz ČVUT v Praze], [http://www.fsv.cvut.cz Fakulta stavební], [[katedra mapování a kartografie]])
+
<ul><li> 2009 Bc. (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">ČVUT v Praze</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Fakulta stavební</a>, <a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">RTENOTITLE</a>)
 
+
</li></ul>
bakalářská práce [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2009_BP_Havlicek_Vektorovy_datovy_model_Mullerovy_mapy_Cech.pdf Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech]
+
<p>bakalářská práce <a rel="nofollow" class="external text" href="http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2009_BP_Havlicek_Vektorovy_datovy_model_Mullerovy_mapy_Cech.pdf">Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech</a>
 
+
</p><p><br />
 
+
</p>
== '''Výuka:''' ==
+
<h2> <b>Výuka:</b> </h2>
 
+
<p><b>Vyučované předměty:</b>
'''Vyučované předměty:'''
+
</p>
 
+
<ul><li> <a href="/gwiki/153TTKA_Topografick%C3%A1_a_tematick%C3%A1_kartografie_G" title="153TTKA Topografická a tematická kartografie G">Topografická a tematická kartografie</a>
* [[153TTKA Topografická a tematická kartografie G|Topografická a tematická kartografie]]
+
</li><li> <a href="/wiki/index.php?title=153DIK_Kartografick%C3%A1_polygrafie_a_reprografie&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="153DIK Kartografická polygrafie a reprografie">Kartografická polygrafie a reprografie</a>
* [[153DIK Kartografická polygrafie a reprografie|Kartografická polygrafie a reprografie]]
+
</li><li> <a href="/gwiki/153YPDM_Projekt_digit%C3%A1ln%C3%AD_mapy" title="153YPDM Projekt digitální mapy">Projekt digitální mapy</a>
* [[153YPDM Projekt digitální mapy|Projekt digitální mapy]]
+
</li><li> Geografické informační systémy (<a href="/gwiki/153GIS1_GIS_1" title="153GIS1 GIS 1">GIS1</a>)
* Geografické informační systémy ([[153GIS1 GIS 1|GIS1]])
+
</li></ul>
 
+
<p><br />
 
+
<b>Vedoucí doktorského studia (Ph.D.):</b>
'''Vedoucí doktorského studia (Ph.D.):'''
+
</p>
 
+
<ul><li> <a href="/gwiki/Ing._Ji%C5%99%C3%AD_Cajthaml,_Ph.D." title="Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.">RTENOTITLE</a> (nástup 02/2011)
* [[Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.]] (nástup 02/2011)
+
</li></ul>
 
+
<a href="Category:Lidé">Havlíček Jakub</a>
 
 
{{Lidé|Havlíček Jakub}}
 

Verze z 30. 10. 2012, 15:48

Jakub Havlíček

<a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">katedra Mapování a kartografie</a>
<a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">Dept. of Mapping and Cartography</a>
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Fakulta stavební</a>
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Faculty of Civil Engineering</a>
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">České vysoké učení technické v Praze</a>
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">Czech Technical University in Prague</a>
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ
room B867, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz

Výzkum:

Témata výzkumu:

 • webové mapové servery
 • vizualizace pomocí mapových serverů
 • výzkum starých map
 • geografické informační systémy


Aktuálně řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (spoluřešitel za ČVUT, 2012-2015)
 • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky" (spoluřešitel, 2012)
 • FRVŠ 766/2012 - "Inovace předmětu Kartografická polygrafie a reprografie" (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" (člen týmu, 2012)


Ukončené řešené projekty:

 • Projekt <a rel="nofollow" class="external text" href="http://maps.fsv.cvut.cz/gacr2">GAČR 205/09/P102</a> "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (spoluřešitel, 2009 - 2011)
 • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)


Publikace a výsledky:

 • 2011 Ing. (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">ČVUT v Praze</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Fakulta stavební</a>, <a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">RTENOTITLE</a>)

diplomová práce <a rel="nofollow" class="external text" href="http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky2011_DP_Havlicek_Analyzy_nad_vektorovymi_modely_Mullerovych_map.pdf">Analýza nad vektorovými daty Müllerových map</a>

 • 2009 Bc. (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.cvut.cz">ČVUT v Praze</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fsv.cvut.cz">Fakulta stavební</a>, <a href="/gwiki/Katedra_mapov%C3%A1n%C3%AD_a_kartografie" title="Katedra mapování a kartografie">RTENOTITLE</a>)

bakalářská práce <a rel="nofollow" class="external text" href="http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2009_BP_Havlicek_Vektorovy_datovy_model_Mullerovy_mapy_Cech.pdf">Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech</a>


Výuka:

Vyučované předměty:

 • <a href="/gwiki/153TTKA_Topografick%C3%A1_a_tematick%C3%A1_kartografie_G" title="153TTKA Topografická a tematická kartografie G">Topografická a tematická kartografie</a>
 • <a href="/wiki/index.php?title=153DIK_Kartografick%C3%A1_polygrafie_a_reprografie&action=edit&redlink=1" class="new" title="153DIK Kartografická polygrafie a reprografie">Kartografická polygrafie a reprografie</a>
 • <a href="/gwiki/153YPDM_Projekt_digit%C3%A1ln%C3%AD_mapy" title="153YPDM Projekt digitální mapy">Projekt digitální mapy</a>
 • Geografické informační systémy (<a href="/gwiki/153GIS1_GIS_1" title="153GIS1 GIS 1">GIS1</a>)


Vedoucí doktorského studia (Ph.D.):

 • <a href="/gwiki/Ing._Ji%C5%99%C3%AD_Cajthaml,_Ph.D." title="Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.">RTENOTITLE</a> (nástup 02/2011)

<a href="Category:Lidé">Havlíček Jakub</a>