Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 45: Řádek 45:
  
  
* [http://www.isvav.cz/findResultByFilter.do?typVyhledavani=easy&resultType=&resultLanguage=&resultDataSuplier=&submitterName=%C4%8Cesk%C3%A9+vysok%C3%A9+u%C4%8Den%C3%AD+technick%C3%A9+v+Praze+%2F+Fakulta+stavebn%C3%AD&vyzOrg=0&vyzOrgRok=2010&authorSurname=Cajthaml&resultName=&resultExerciseCode=U&resultYearFrom=&resultYearTo=&resultBranch=&resultAnnotation=&resultIsbn=&formType=0 Výsledky v RIV]
+
== '''Výuka:''' ==
* Kompletní seznam publikací na [http://www.vvvs.cvut.cz/publ/ VVVS]
 
  
'''Členství:'''
+
'''Vyučované předměty:'''
* [http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/Commission/ ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage]
+
 
* [http://www.czechmaps.cz Kartografická společnost ČR]
+
* [[153TTKA Topografická a tematická kartografie G|Topografická a tematická kartografie]]
* [http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/CGS/?sekce=uvod Česká geografická společnost - sekce kartografie a geoinformatiky]
+
* [[153DIK Digitální kartografie|Digitální kartografie]]
 +
* [[153INKA Interaktivní kartografie|Interaktivní kartografie]]
 +
* [[153YPDM Projekt digitální mapy|Projekt digitální mapy]]
 +
* Geografické informační systémy ([[153GIS1 GIS 1|GIS1]], [[153GIS2 GIS 2| GIS2]])
 +
 
 +
 
 +
'''Vedoucí doktorského studia (Ph.D.):'''
 +
 
 +
* [[Ing. Jakub Havlíček]] (nástup 02/2011)
  
  
 
{{Lidé|Havlíček Jakub}}
 
{{Lidé|Havlíček Jakub}}

Verze z 30. 10. 2012, 15:43

Jakub Havlíček

katedra Mapování a kartografie
Dept. of Mapping and Cartography
Fakulta stavební
Faculty of Civil Engineering
České vysoké učení technické v Praze
Czech Technical University in Prague
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ
room B867, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz

Výzkum:

Témata výzkumu:

  • webové mapové servery
  • vizualizace pomocí mapových serverů
  • výzkum starých map
  • geografické informační systémy


Aktuálně řešené projekty:

  • Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (spoluřešitel za ČVUT, 2012-2015)
  • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky" (spoluřešitel, 2012)
  • FRVŠ 766/2012 - "Inovace předmětu Kartografická polygrafie a reprografie" (spoluřešitel, 2012)
  • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" (člen týmu, 2012)


Ukončené řešené projekty:

  • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (spoluřešitel, 2009 - 2011)
  • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)


Publikace a výsledky:

diplomová práce Analýza nad vektorovými daty Müllerových map

bakalářská práce Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech


Výuka:

Vyučované předměty:


Vedoucí doktorského studia (Ph.D.):