Ing. Jakub Havlíček, Ph.D.: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 19: Řádek 19:
  
 
bakalářská práce [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2009_BP_Havlicek_Vektorovy_datovy_model_Mullerovy_mapy_Cech.pdf Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech]
 
bakalářská práce [http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2009_BP_Havlicek_Vektorovy_datovy_model_Mullerovy_mapy_Cech.pdf Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech]
 +
 +
== '''Výzkum:''' ==
 +
 +
'''Témata výzkumu:'''
 +
* vizualizace pomocí mapových serverů
 +
* výzkum starých map
 +
* geografické informační systémy
 +
 +
 +
'''Aktuálně řešené projekty:'''
 +
 +
* Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" '''''(hlavní řešitel za ČVUT, 2012-2015)'''''
 +
* Projekt FRVŠ 1021/2012 "Rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií" '''''(hlavní řešitel, 2012)'''''
 +
* Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky"  '''''(spoluřešitel, 2012)'''''
 +
* Projekt FRVŠ 2345/2012 "Rozvoj a rozšíření studijního portálu pro podporu výuky digitální kartografie" [http://kartografie.fsv.cvut.cz (webový portál)] '''''(spoluřešitel, 2012)'''''
 +
* Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" '''''(člen týmu, 2012)'''''
 +
* Projekt MŠMT COST OC10011 "Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti" '''''(člen týmu, 2010 - 2012)'''''
 +
 +
'''Ukončené řešené projekty:'''
 +
 +
* Projekt [http://maps.fsv.cvut.cz/gacr2 GAČR 205/09/P102] "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" '''''(hlavní řešitel, 2009 - 2011)'''''
 +
* Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" '''''(člen týmu, 2010 - 2011)'''''
 +
* Projekt [http://maps.fsv.cvut.cz/frvs2010/ FRVŠ 1424/2010] "Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie" [http://kartografie.fsv.cvut.cz (webový portál)] '''''(spoluřešitel, 2010)'''''
 +
* Projekt [http://maps.fsv.cvut.cz/gacr GAČR 205/07/0385] "Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720" '''''(člen týmu, 2007 - 2009)'''''
 +
* Projekt [http://maps.fsv.cvut.cz/gis/ FRVŠ 1810/2009] "Webový portál pro podporu výuky GIS" '''''(spoluřešitel, 2009)'''''
 +
* Projekt [http://projekty.geolab.cz/gacr/a/ GAČR 205/04/0888] "Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska" '''''(člen týmu, 2004 - 2006)'''''
 +
* Projekt IGS ČVUT CTU0613911 "Old Maps Internet Presentation - Overview of Possibilities" '''''(hlavní řešitel, 2006)'''''
 +
* Projekt IGS ČVUT CTU0503311 "Webové mapové servery" '''''(hlavní řešitel, 2005)'''''
 +
 +
'''Publikace a výsledky:'''
 +
* [http://www.isvav.cz/findResultByFilter.do?typVyhledavani=easy&resultType=&resultLanguage=&resultDataSuplier=&submitterName=%C4%8Cesk%C3%A9+vysok%C3%A9+u%C4%8Den%C3%AD+technick%C3%A9+v+Praze+%2F+Fakulta+stavebn%C3%AD&vyzOrg=0&vyzOrgRok=2010&authorSurname=Cajthaml&resultName=&resultExerciseCode=U&resultYearFrom=&resultYearTo=&resultBranch=&resultAnnotation=&resultIsbn=&formType=0 Výsledky v RIV]
 +
* Kompletní seznam publikací na [http://www.vvvs.cvut.cz/publ/ VVVS]
 +
 +
'''Členství:'''
 +
* [http://xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage/Commission/ ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage]
 +
* [http://www.czechmaps.cz Kartografická společnost ČR]
 +
* [http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/CGS/?sekce=uvod Česká geografická společnost - sekce kartografie a geoinformatiky]
 +
  
 
{{Lidé|Havlíček Jakub}}
 
{{Lidé|Havlíček Jakub}}

Verze z 30. 10. 2012, 15:36

Jakub Havlíček

katedra Mapování a kartografie
Dept. of Mapping and Cartography
Fakulta stavební
Faculty of Civil Engineering
České vysoké učení technické v Praze
Czech Technical University in Prague
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, CZ
room B867, tel. +420 224 354 730, fax +420 224 355 419
e-mail: jakub.havlicek@fsv.cvut.cz


diplomová práce Analýza nad vektorovými daty Müllerových map

bakalářská práce Vektorový datový model Müllrovy mapy Čech

Výzkum:

Témata výzkumu:

 • vizualizace pomocí mapových serverů
 • výzkum starých map
 • geografické informační systémy


Aktuálně řešené projekty:

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI 42/2012 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (hlavní řešitel za ČVUT, 2012-2015)
 • Projekt FRVŠ 1021/2012 "Rozvoj laboratoře mobilních geoinformačních technologií" (hlavní řešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2308/2012 "Implementace aplikačního mapového serveru pro podporu výuky" (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt FRVŠ 2345/2012 "Rozvoj a rozšíření studijního portálu pro podporu výuky digitální kartografie" (webový portál) (spoluřešitel, 2012)
 • Projekt SGS SGS12/049/OHK1/1T/11 "Moderní metody zpřístupnění geodat pomocí serverového GIS" (člen týmu, 2012)
 • Projekt MŠMT COST OC10011 "Modelování urbanizovaných území s cílem snížit negativní vlivy lidské činnosti" (člen týmu, 2010 - 2012)

Ukončené řešené projekty:

 • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (hlavní řešitel, 2009 - 2011)
 • Projekt SGS SGS10/151/OHK1/2T/11 "Optimalizace metod kartografického výzkumu pomocí metod digitální kartografie" (člen týmu, 2010 - 2011)
 • Projekt FRVŠ 1424/2010 "Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie" (webový portál) (spoluřešitel, 2010)
 • Projekt GAČR 205/07/0385 "Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720" (člen týmu, 2007 - 2009)
 • Projekt FRVŠ 1810/2009 "Webový portál pro podporu výuky GIS" (spoluřešitel, 2009)
 • Projekt GAČR 205/04/0888 "Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska" (člen týmu, 2004 - 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0613911 "Old Maps Internet Presentation - Overview of Possibilities" (hlavní řešitel, 2006)
 • Projekt IGS ČVUT CTU0503311 "Webové mapové servery" (hlavní řešitel, 2005)

Publikace a výsledky:

Členství: