Geodézie, kartografie a geoinformatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání
m
m
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{GK}}
 
{{GK}}
  
Absolvent studijního oboru '''Geodézie, kartografie a geoinformatika''' je
+
Absolvent bakalářského studijního oboru [[Geodézie, kartografie a geoinformatika]] je odborníkem na pořizování, sběr a zpracování geoinformací se základem zeměměřictví, geodézie, geoinformatiky, GIS a aplikované statistiky.
vybaven odborným základem pro teoretické i praktické zvládnutí základů
 
geodetických a kartografických úloh pro geodézii, kartografii,
 
geografické informační systémy (GIS), stavební obory a další
 
hospodářská odvětví.
 
  
Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí matematický a
+
Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí matematický a fyzikální základ studia, získávají studenti znalosti z geodetických a kartografických metod v odborných předmětech. Studium je doplněno o předměty z oblasti společenských věd a o předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi. Rozsahem i obsahem významnou součástí studia je výuka v terénu.
fyzikální základ studia oboru, získávají studenti oboru znalosti z
 
geodetických a kartografických metod v odborných předmětech. Studium
 
je doplněno o předměty z oblasti společenských věd a o předměty
 
vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a
 
kartografické praxi. Rozsahem i obsahem významnou součástí studia je
 
výuka v terénu.  
 
  
Od čtvrtého semestru se studium začíná specializovat do dvou
+
Mezi odbornými předměty je významnou oblastí inženýrská geodézie, která je jednou ze základních perspektivních specializací zeměměřictví. Odborně je absolvent dostatečně vzdělán v technické a teoretické geodézii tak, aby byl schopen provádět geodetické práce související s pořizováním digitálních geometrických plánů a práce související s pozemkovými úpravami v zemědělství a lesnictví.
studijních zaměření Geodézie a kartografie a Geoinfromatika, jejich
 
vazba je ale velmi silná a zaručuje plnou prostupnost při volbě oboru
 
navazujícího magisterského studia. Geoinformatika je koncipována jako
 
specializace, která rozšiřuje, ale nepouští odbornou oblast Geodézie a
 
kartografie a je výhradně geovědním oborem.
 
  
==== Studijní zaměření geodézie a kartografie ====
+
Studijní plán bakalářského studia je koncipován tak, aby absolventům poskytnul odborné zázemí pro širší uplatnění v praxi i mimo resort tradičního zeměměřictví a katastru. Zvláštní důraz je proto kladen na aplikovanou statistiku, která je spolu s praktickou znalostí databází nezbytnou podmínkou pro aktivní práci s geografickými informačními systémy (GIS), se kterými se v praxi mimo jiné  setkáváme například v interdisciplinárním oboru životního prostředí a mnoha dalších oblastech.
  
Studijní zaměření geodézie a kartografie akcentuje oblast inženýrské
+
Studium je tříleté, je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 6. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském studijním programu Geodézie a kartografie, který tvoří dva studijní obory [[Geodézie a kartografie]] a [[Geoinformatika]].
geodézie, která je jednou ze základních perspektivních specializací
 
zeměměřictví. Absolvent bude vybaven teoretickým základem
 
(matematika, fyzika, informatika, apod.), který mu umožní pokračovat v
 
magisterském studiu, a to i v jiném technickém oboru. Z hlediska
 
odbornosti bude dostatečně vzdělán v technické a teoretické geodézii
 
tak, aby byl schopen provádět geodetické práce související s
 
pořizováním digitálních geometrických plánů a práce související s
 
pozemkovými úpravami v zemědělství a lesnictví.
 
 
 
==== Studijní zaměření geoinformatika ====
 
 
 
Studijní zaměření geoinformatika je koncipováno tak, aby v rámci
 
studijního oboru poskytnul studentům možnost uplatnění i mimo
 
tradiční, ale poměrně úzkou specializaci geodézie a kartografie, a to
 
především v oblasti zpracování geoinformací tak, jak bude od bakalářů
 
požadováno v praxi například v interdisciplinárním oboru životního
 
prostředí. V profilu geoinformatika je proto kladen vyšší důraz na
 
informatickou stránku oboru (GIS) a na předměty teoretického základu
 

Aktuální verze z 22. 1. 2013, 12:43

Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářské obory
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika
Magisterské dvouleté obory
Geodézie a kartografie Geomatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie Doporučený studijní plán oboru Geomatika
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky


Absolvent bakalářského studijního oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika je odborníkem na pořizování, sběr a zpracování geoinformací se základem zeměměřictví, geodézie, geoinformatiky, GIS a aplikované statistiky.

Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí matematický a fyzikální základ studia, získávají studenti znalosti z geodetických a kartografických metod v odborných předmětech. Studium je doplněno o předměty z oblasti společenských věd a o předměty vztahující se k aktivnímu využívání výpočetní techniky v geodetické a kartografické praxi. Rozsahem i obsahem významnou součástí studia je výuka v terénu.

Mezi odbornými předměty je významnou oblastí inženýrská geodézie, která je jednou ze základních perspektivních specializací zeměměřictví. Odborně je absolvent dostatečně vzdělán v technické a teoretické geodézii tak, aby byl schopen provádět geodetické práce související s pořizováním digitálních geometrických plánů a práce související s pozemkovými úpravami v zemědělství a lesnictví.

Studijní plán bakalářského studia je koncipován tak, aby absolventům poskytnul odborné zázemí pro širší uplatnění v praxi i mimo resort tradičního zeměměřictví a katastru. Zvláštní důraz je proto kladen na aplikovanou statistiku, která je spolu s praktickou znalostí databází nezbytnou podmínkou pro aktivní práci s geografickými informačními systémy (GIS), se kterými se v praxi mimo jiné setkáváme například v interdisciplinárním oboru životního prostředí a mnoha dalších oblastech.

Studium je tříleté, je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 6. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat v magisterském studijním programu Geodézie a kartografie, který tvoří dva studijní obory Geodézie a kartografie a Geoinformatika.