GeoWikiCZ:Pískoviště

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předmět : Matematická kartografie - K153 MAKA

Harmonogram přednášek

1. Význam matematické kartografie. Referenční plochy. Souřadnicové soustavy. Důležité křivky.
2. Kartografická zobrazení. Zobrazovací rovnice. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.
3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.
  Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
5. Kuželová zobrazení ekvidistantní a ekvivalentní.Volba konstant.
6. Konformní kuželová zobrazení. Zobrazení Křovákovo. Společné  vlastnosti válcových zobrazení.
7. Válcová  zobrazení  ekvidistantní a ekvivalentní. Cassiniho zobrazení. Mercatorovo zobrazení.
8. Gaussovo zobrazení elipsoidu v poledníkových pásech. Zobrazení UTM. Válcové projekce.
9. Azimutální zobrazení. Azimutální projekce.
10. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.
11. Polykónická zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické aplikace. 
12. Volba, užití a identifikace  zobrazení.
13. Hodnocení zobrazení. Obecná řešení kartografických zobrazení. Historie a vývoj kartografických zobrazení. 
14. Přehled  užívaných  zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Shrnutí látky.
  Literatura :
  Buchar P.: Matematická kartografie (skriptum)
  Fiala F.: Matematická kartografie (učebnice)
  Hojovec a kol.: Kartografie (učebnice)
  Zkouška písemná a ústní.