GeoWikiCZ:Pískoviště

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Napište funkci pro vyhlazení (rastrových) dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.

Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného pixelu s váhou p a všech sousedních pixelů s váhou 1, kde váha p je dána počtem sousedů.

Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky

je vyhlazená hodnot prvku (tři sousedi) rovna

(zaokrouhleno 14.667)

podobně

(zaokrouhleno 41.333)

pro prvek (osm sousedů)

Vstupní data:

Soubor k odevzdání - prijmeni_jmeno.zip obsahující:

  • data.txt (vstupní data)
  • test2.m (makro, které načítá vstupní data a volá funkci vyhrazeni())
  • vyhlazeni.m (funkce provádějící vyhlazení hodnot matice)