GeoWikiCZ:Pískoviště

Z GeoWikiCZ
Verze z 8. 4. 2015, 09:47, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (Zadání 1)
Přejít na: navigace, hledání

Vstupní data:

Soubor k odevzdání - prijmeni_jmeno.zip - obsahující:

 • data.txt (vstupní data)
 • test2.m (makro, které načítá vstupní data a volá funkci vyhlazeni())
 • vyhlazeni.m (funkce provádějící vyhlazení hodnot matice)

Zadání 1

Napište funkci pro vyhlazení dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.

Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného prvku matice s váhou p a všech sousedních prvků s váhou 1, kde váha p je dána počtem sousedů.

Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky

\begin{pmatrix}
    11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
    21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
    31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
    41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
\end{pmatrix} \Rightarrow
\begin{pmatrix}
   15 & 15 & 16 & 17 & 18 \\
   21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
   31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
   38 & 39 & 40 & 41 & 41 \\
\end{pmatrix}

je vyhlazená hodnot prvku n_{11} (tři sousedi) rovna

 n_{11} = ( 3\times11 + 12 + 21 + 22 ) / 6 = 15 (zaokrouhleno 14.667)

podobně

 n_{45} = ( 3\times45 + 34 + 35 + 44 ) / 6 = 41 (zaokrouhleno 41.333)

pro prvek n_{22} (osm sousedů)

n_{22} = (8\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 16 = 22

Zadání 2

Napište funkci pro vyhlazení dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.

Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako aritmetický průměr daného prvku matice a všech sousedních prvků

Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky

\begin{pmatrix}
    11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
    21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
    31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
    41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
\end{pmatrix} \Rightarrow
\begin{pmatrix}
  17 & 17 & 18 & 19 & 20 \\
  22 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
  32 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
  37 & 37 & 38 & 39 & 40 \\

\end{pmatrix}

je vyhlazená hodnot prvku n_{11} (tři sousedi) rovna

 n_{11} = ( 11 + 12 + 21 + 22 ) / 4 = 17 (zaokrouhleno 16.5)

podobně

 n_{45} = ( 45 + 34 + 35 + 44 ) / 4 = 40 (zaokrouhleno 39.5)

pro prvek n_{22} (osm sousedů)

n_{22} = (22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 9 = 22

Zadání 3

Napište funkci pro vyhlazení dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.

Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného pixelu s váhou p a všech sousedních pixelů s váhou 1, kde váha p je dána počtem sousedů.

Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky

\begin{pmatrix}
    11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
    21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
    31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
    41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
\end{pmatrix} \Rightarrow
\begin{pmatrix}
   15 & 15 & 16 & 17 & 18 \\
   21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
   31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
   38 & 39 & 40 & 41 & 41 \\
\end{pmatrix}

je vyhlazená hodnot prvku n_{11} (tři sousedi) rovna

 n_{11} = ( 3\times11 + 12 + 21 + 22 ) / 6 = 15 (zaokrouhleno 14.667)

podobně

 n_{45} = ( 3\times45 + 34 + 35 + 44 ) / 6 = 41 (zaokrouhleno 41.333)

pro prvek n_{22} (osm sousedů)

n_{22} = (8\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 16 = 22