GeoWikiCZ:Pískoviště: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m (Obsah stránky nahrazen textem „test 1.29“)
Řádek 1: Řádek 1:
''Vstupní data:'' http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155GIT1/test2/data.txt
+
test 1.29
 
 
''Soubor k odevzdání'' - '''prijmeni_jmeno.zip''' - obsahující:
 
* '''data.txt''' (vstupní data)
 
* '''test2.m''' (makro, které načítá vstupní data a volá funkci <code>vyhlazeni()</code>)
 
* '''vyhlazeni.m''' (funkce provádějící vyhlazení hodnot matice)
 
 
 
== Zadání 1 ==
 
 
 
Napište '''funkci''' pro vyhlazení dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.
 
 
 
Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného prvku matice s váhou ''p'' a všech sousedních prvků s váhou 1, kde váha ''p'' je dána počtem sousedů.
 
 
 
Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky
 
 
 
<math>\begin{pmatrix}
 
      11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 
      21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
 
      31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
 
      41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
 
\end{pmatrix} \Rightarrow
 
\begin{pmatrix}
 
    15 & 15 & 16 & 17 & 18 \\
 
    21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
 
    31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
 
    38 & 39 & 40 & 41 & 41 \\
 
\end{pmatrix}</math>
 
 
 
je vyhlazená hodnot prvku <math>n_{11}</math> (tři sousedi) rovna
 
         
 
<math> n_{11} = ( 3\times11 + 12 + 21 + 22 ) / 6 = 15</math>  (zaokrouhleno 14.667)
 
 
 
podobně
 
 
 
<math> n_{45} = ( 3\times45 + 34 + 35 + 44 ) / 6 = 41</math>  (zaokrouhleno 41.333)
 
 
 
pro prvek <math>n_{22}</math> (osm sousedů)
 
 
 
<math>n_{22} = (8\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 16 = 22</math>
 
 
 
== Zadání 2 ==
 
 
 
Napište '''funkci''' pro vyhlazení dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.
 
 
 
Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako aritmetický průměr daného prvku matice a všech sousedních prvků
 
 
 
Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky
 
 
 
<math>\begin{pmatrix}
 
      11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 
      21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
 
      31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
 
      41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
 
\end{pmatrix} \Rightarrow
 
\begin{pmatrix}
 
  17 &  17 &  18 &  19 &  20 \\
 
  22 &  22 &  23 &  24 &  25 \\
 
  32 &  32 &  33 &  34 &  35 \\
 
  37 &  37 &  38 &  39 &  40 \\
 
 
 
\end{pmatrix}</math>
 
 
 
je vyhlazená hodnot prvku <math>n_{11}</math> (tři sousedi) rovna
 
         
 
<math> n_{11} = ( 11 + 12 + 21 + 22 ) / 4 = 17</math>  (zaokrouhleno 16.5)
 
 
 
podobně
 
 
 
<math> n_{45} = ( 45 + 34 + 35 + 44 ) / 4 = 40</math>  (zaokrouhleno 39.5)
 
 
 
pro prvek <math>n_{22}</math> (osm sousedů)
 
 
 
<math>n_{22} = (22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 9 = 22</math>
 
 
 
== Zadání 3 ==
 
 
 
Napište '''funkci''' pro vyhlazení dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.
 
 
 
Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného prvku matice s váhou ''2 <math>\times</math> p'' a všech sousedních prvků s váhou 1, kde váha ''p'' je dána počtem sousedů.
 
 
 
Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky
 
 
 
<math>\begin{pmatrix}
 
      11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 
      21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
 
      31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
 
      41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
 
\end{pmatrix} \Rightarrow
 
\begin{pmatrix}
 
  13 &  14 &  15 &  16  & 17 \\
 
  21 &  22 &  23 &  24  & 25 \\
 
  31 &  32 &  33 &  34  & 35 \\
 
  39 &  40 &  41 &  42  &  43 \\
 
\end{pmatrix}</math>
 
 
 
je vyhlazená hodnot prvku <math>n_{11}</math> (tři sousedi) rovna
 
         
 
<math> n_{11} = ( 2\times3\times11 + 12 + 21 + 22 ) / 9 = 13</math>  (zaokrouhleno 13.444)
 
 
 
podobně
 
 
 
<math> n_{45} = ( 2\times3\times45 + 34 + 35 + 44 ) / 9 = 43</math>  (zaokrouhleno 42.555)
 
 
 
pro prvek <math>n_{22}</math> (osm sousedů)
 
 
 
<math>n_{22} = (16\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 24 = 22</math>
 

Verze z 18. 11. 2017, 00:46

test 1.29