GeoWikiCZ:Pískoviště: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 5: Řádek 5:
 
  3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
 
  3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
 
  4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.
 
  4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.
    Jednoduchá zobrazení. Zobrazení elipsoidu na kouli.
 
5. Kuželová zobrazení ekvidistantní a ekvivalentní.Volba konstant.
 
6. Konformní  kuželová  zobrazení.  Zobrazení  Křovákovo. Společné  vlastnosti válcových zobrazení.
 
7. Válcová  zobrazení  ekvidistantní  a  ekvivalentní.  Cassiniho  zobrazení. Mercatorovo zobrazení.
 
8. Gaussovo  zobrazení elipsoidu v  poledníkových pásech. Zobrazení  UTM. Válcové projekce.
 
9. Azimutální zobrazení. Azimutální projekce.
 
10. Nepravá zobrazení kuželová, azimutální a válcová. Jejich modifikace.
 
11. Polykónická  zobrazení. Neklasifikovaná zobrazení. Polyedrické  aplikace.
 
12. Volba, užití a  identifikace  zobrazení.
 
13. Hodnocení  zobrazení. Obecná  řešení kartografických  zobrazení. Historie a vývoj kartografických zobrazení.
 
14.  Přehled  užívaných  zobrazení.  Zobrazení použitá v ČR. Shrnutí látky.
 
 
    Literatura :
 
    Buchar P.: Matematická kartografie (skriptum)
 
    Fiala F.: Matematická kartografie (učebnice)
 
    Hojovec a kol.: Kartografie (učebnice)
 
    Zkouška písemná a ústní.
 

Verze z 6. 1. 2006, 14:09

Předmět : Matematická kartografie - K153 MAKA

Harmonogram přednášek

1. Význam matematické  kartografie. Referenční plochy. Souřadnicové  soustavy. Důležité křivky.
2. Kartografická zobrazení. Zobrazovací rovnice. Délkové zkreslení. Podmínky konformity.
3. Zkreslení azimutu a úhlu.Hlavní paprsky. Plošné zkreslení.
4. Zkreslení při známých hlavních paprscích. Klasifikace zobrazení.