GeoWikiCZ:Pískoviště: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
m
Řádek 30: Řádek 30:
 
<math>n_{22} = (8\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 16 = 22</math>
 
<math>n_{22} = (8\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 16 = 22</math>
  
Vstupní data:
+
''Vstupní data:''
  
Soubor k odevzdání - '''prijmeni_jmeno.zip''' obsahující:
+
''Soubor k odevzdání'' - '''prijmeni_jmeno.zip''' obsahující:
 
* '''data.txt''' (vstupní data)
 
* '''data.txt''' (vstupní data)
 
* '''test2.m''' (makro, které načítá vstupní data a volá funkci <code>vyhrazeni()</code>)
 
* '''test2.m''' (makro, které načítá vstupní data a volá funkci <code>vyhrazeni()</code>)
 
* '''vyhlazeni.m''' (funkce provádějící vyhlazení hodnot matice)
 
* '''vyhlazeni.m''' (funkce provádějící vyhlazení hodnot matice)

Verze z 8. 4. 2015, 00:02

Napište funkci pro vyhlazení (rastrových) dat uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127.

Funkce pro každý prvek matice vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného pixelu s váhou p a všech sousedních pixelů s váhou 1, kde váha p je dána počtem sousedů.

Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky

je vyhlazená hodnot prvku (tři sousedi) rovna

(zaokrouhleno 14.667)

podobně

(zaokrouhleno 41.333)

pro prvek (osm sousedů)

Vstupní data:

Soubor k odevzdání - prijmeni_jmeno.zip obsahující:

  • data.txt (vstupní data)
  • test2.m (makro, které načítá vstupní data a volá funkci vyhrazeni())
  • vyhlazeni.m (funkce provádějící vyhlazení hodnot matice)