GeoWikiCZ:Pískoviště: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 1: Řádek 1:
=== Harmonogram ===
+
Napište funkci pro vyhlazení rastrových dat, uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127. Funkce pro každý pixel (prvek matice) vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného pixelu s váhou p a všech sousedních pixelů s váhou 1, kde váha p je dána počtem sousedů.
  
# [[155GIT1 / 1. cvičení|První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování]]
+
Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky
# [[155GIT1 / 2. cvičení|Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory, textové řetězce, skripty]]
 
# [[155GIT1 / 3. cvičení|Čtení a zápis textových souborů]]
 
# [[155GIT1 / 4. cvičení|Algoritmizace, podmínky a cykly]]
 
# [[155GIT1 / 5. cvičení|1. test - čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru, a elementarní operace s maticemi a vektory]]
 
# [[155GIT1 / 6. cvičení|Funkce a algoritmy]]
 
# [[155GIT1 / 7. cvičení|Funkce a algoritmy - pokračování]]
 
# [[155GIT1 / 8. cvičení|2. test - algoritmizace a funkce]]
 
# [[155GIT1 / 9. cvičení|Obrazová data]]
 
# [[155GIT1 / 10. cvičení|Obrazová data - pokračování]]
 
# [[155GIT1 / 11. cvičení|3. test - jednoduché operace s obrazovými daty]]
 
# [[155GIT1 / 12. cvičení|Všeobecný opravný test]]
 
  
=== Podmínky udělení zápočtu ===
+
<math>\begin{pmatrix}
 +
      11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\
 +
      21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
 +
      31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
 +
      41 & 42 & 43 & 44 & 45 \\
 +
\end{pmatrix} \Rightarrow
 +
\begin{pmatrix}
 +
    15 & 15 & 16 & 17 & 18 \\
 +
    21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\
 +
    31 & 32 & 33 & 34 & 35 \\
 +
    38 & 39 & 40 & 41 & 41 \\
 +
\end{pmatrix}</math>
  
* Během semestru se píší tři testy.
+
je vyhlazená hodnot prvku <math>n_{11}</math> (tři sousedi) rovna
* Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
+
         
* Další body je možné získat na přednáškách a cvičením za výborné znalosti a aktivitu při výuce, maximálně však 5 bodů za semestr.
+
<math> n_{11} = ( 3\times11 + 12 + 21 + 22 ) / 6 = 15</math>  (zaokrouhleno 14.667)
* Na konci možnost všeobecného opravného testu, kde lze získat maximálně 3 body. Jeho výsledek nahrazuje výsledek předchozího nejhoršího testu.  
 
  
==== Klasifikační stupnice ====
+
podobně
  
... klasifikaci bych nechal na formuláři, tak jak tomu bylo doposud. A
+
<math> n_{45} = ( 3\times45 + 34 + 35 + 44 ) / 6 = 41</math>  (zaokrouhleno 41.333)
  
 +
pro prvek <math>m_{22}</math> (osm sousedů)
  
<pre>
+
<math>n_{22} = (8\times22 + 11+12+13 + 21+23 + 31+32+33) / 16 = 22</math>
20-18 A
+
 
17-16 B
+
Oveřte pro uvedený příklad.
15-14 C
 
13-12 D
 
11-10 E
 
</pre>
 

Verze z 7. 4. 2015, 22:55

Napište funkci pro vyhlazení rastrových dat, uložených v (celočíselné) matici s hodnotami 0 až 127. Funkce pro každý pixel (prvek matice) vypočte novou hodnotu jako vážený aritmetický průměr daného pixelu s váhou p a všech sousedních pixelů s váhou 1, kde váha p je dána počtem sousedů.

Například pro vstupní matici M dimenze 4x5 s prvky

je vyhlazená hodnot prvku (tři sousedi) rovna

(zaokrouhleno 14.667)

podobně

(zaokrouhleno 41.333)

pro prvek (osm sousedů)

Oveřte pro uvedený příklad.